Privatekonomisk folkbildning

Vi är övertygade om att hög privatekonomisk kunskap i samhället är avgörande för att upprätthålla en stabil ekonomisk utveckling. Det är bakgrunden till vårt engagemang inom privatekonomisk folkbildning.

Konsumenter med hög privatekonomisk förståelse gagnar konkurrensen, innovationen och produktkvaliteten på den finansiella marknaden genom att efterfråga nya produkter, tjänster och koncept. Ekonomiskt medvetna individer, familjer och företag bidrar också till en hälsosam ekonomisk utveckling i samhället.

Som en av Nordens största banker, känns det självklart för oss bidra med utbildning och information i privatekonomi till nästa generations vuxna. Vi tror också att vi kan bli en bättre och mer lönsam bank om vi har informerade och medvetna kunder. Detta ger både oss och våra kunder en bättre beslutsgrund.

Vår satsning inom privatekonomisk folkbildning är tänkt att sprida privatekonomisk förståelse över alla demografiska segment och åldersgrupper, med tonvikt på barn, ungdomar, unga vuxna, föräldrar och lärare.

 
Relaterade artiklar

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.