Företagsleasing och avbetalning

Vi hjälper ert företag med leasing och avbetalning på företagets utrustning. 

Företagsleasing
Nästan all lös egendom kan leasas. Vi köper den utrustning som du valt och upplåter den till dig med nyttjanderätt. Vi erbjuder många flexibla lösningar för leasing av bland annat maskiner och produktionsutrustning.

Avbetalning
Avbetalning är en bra finansieringsform eftersom den köpta utrustningen både utgör säkerhet för krediten och blir en tillgång i balansräkningen. Du behöver därför inte utnyttja din kassa eller belasta din checkkredit när investeringen görs. Avbetalning kan användas för de flesta typer av objekt. Till exempel maskiner och fordon. Du äger objektet, kostnadsför räntor och gör avskrivningar.


Kontakta oss om objektsfinansiering

Leasing på utrustning

 • Inget bundet kapital
  Du kan använda rörelsekapitalet för löpande utgifter istället för att låsa upp det i en investering.
 • Hyran är helt avdragsgill
  Dina leasingavgifter kostnadsför du löpande i din verksamhet. Det innebär att du för vissa objekt kan ta kostnaden på ned till 24 månader.
 • Enklare budgetering
  Periodkostnaden är given vid oförändrat ränteläge och du kan lättare planera dina utgifter. 
Avbetalning
 • Du använder kontanta medel där de gör störst nytta
  Rörelsekapitalet kan istället användas för andra ändamål i företaget.
 • Betala fortare eller lös krediten i förtid
  Ditt företag är inte bundet till finansieringstiden utan du kan lösa ditt avbetalningskontrakt när du vill.
 • Vi ger dig momskredit
  Du får avdrag för all ingående moms så fort leverans skett. Den tid det tar innan du erhåller återbetalningen får du en momskredit hos oss, normalt två månader.
 • Ditt företag disponerar investeringsobjektet
  Du äger själv avbetalningsobjektet och gör egna avskrivningar vilket kan ha stor betydelse för dig som skattesubjekt.


Anmälan autogiro 
(för dig som är enskild näringsidkare)

Anmälan autogiro för avbetalning

Ansökan om bilfinansiering/Kontakta oss angående GreenFleet70 eller objektsfinansiering

Skicka in dina uppgifter så kontaktar vi dig för ett möte

När du klickar på Skicka godkänner du att skicka dina uppgifter till Danske Bank och att vi kommunicerar med dig via icke krypterad e-post.
Läs mer om våra villkor här.

Frågor om bilfinansiering - Ny kund

Har du frågor om bilfinansiering, vänligen kontakta kundservice Företag;

Telefon: 0752 48 49 30 

Fakturafrågor - Befintlig kund

Är du befintlig kund oss och har frågor om en betalning, vänligen kontakta oss på 

Telefon: 0752 48 40 00

Mail: danske.finans@danskebank.se

Övriga frågor - Befintlig kund

Är du befintlig kund oss och har frågor som inte rör fakturor, vänligen kontakta kundservice Företag;

Telefon: 0752 48 49 30

Relaterat innehåll


Få alla fördelar i dag.
Bli kund i Danske Bank.

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.