Bolåneräntor

Här hittar du våra aktuella bolåneräntor för bolån samt våra olika bindningstider för våra bostadsräntor.
Se våra bästa boräntor i listan nedan och hitta den bindningstid som passar dig.

Ansök om bolån / lånelöfte

Vilken bolåneränta kan jag få?
Vi tagit fram en enkel modell där din belåningsgrad styr vilken ränta du kan få, alltså hur stor del av värdet på din bostad som är belånat. Ju lägre belåningsgrad du har desto lägre ränta kan du få enligt tabellerna nedan.
Är du befintlig kund kan du binda lånet här. 

Bolåneräntor
för Saco- & TCO-medlemmar

Belåningsgrad
60 % 61-74% 75-79%  80-85%
 3 mån
1,72%
1,72%
1,72%
1,72%
 3 år
 1,18%
 1,18%
 1,18%
 1,18%

Ovan angivna räntor är effektiva räntor*

Bolåneräntor
baserat på belåningsgrad

Belåningsgrad 
60 % 61-74% 75-79%  80-85%
 1 år  1,20%
1,20% 
 1,20%
 1,20%
 2 år  1,18%
1,28%
 1,38%
 1,48%
3 år  1,18%
1,28%
 1,38%
 1,48%
 4 år  1,29%
 1,39%
 1,49%
 1,69%
 5 år  1,29%
 1,39%
 1,49%
 1,69%
 10 år  1,69%
 1,79%
 1,89%
 2,00%

Ovan angivna räntor är effektiva räntor*

* Den effektiva räntan är kreditkostnaden angiven som en årsränta i procent beräknad på kreditbeloppet. Kreditkostnaden består av samtliga kostnader som rör krediten.

Värdet på din bostad fastställs av banken. Om du vill att värdet ska uppdateras behöver du som kund förse banken med en extern värdering som styrker detta. Det är du som kund som står för eventuella kostnader för en extern värdering.

Ett bolån är en bostadskredit, vilket innebär att du som kund tar ett lån med din bostad som säkerhet. Bolånet har en lång avbetalningstakt som justeras enligt dina behov och amorteringskraven som gäller i Sverige. Den vanligaste löptiden för ett bolån hos oss är 50 år baserat på en amorteringstakt om 2 % per år. Läs mer om amorteringskraven som gäller på vår sida om amorteringskrav. Med 50 års löptid, 2 % amortering och månatlig betalning kommer då totalt ca 600 avbetalningar göras. För ett lån på 2 MSEK och 50 års återbetalningstid blir varje amortering på ca 3 333 SEK per månad.

Räkneexempel
 Villkor för räntan, nominell ränta f.n. 1,17 % och effektiv ränta f.n. 1,18 %, beräknat på 2 MSEK med 3 års bunden ränta och 50 års återbetalningstid, totalbelopp 2 585 973 kr. Några avgifter utgår inte.

I samband med att du som kund söker finansiering för en bostad erbjuder vi rådgivning kring våra bolåneprodukter. Rådgivningen är kostnadsfri men vid speciella ärenden har vi rätt att ta ut en avgift. I de fall vi tar ut en avgift kommer vi att informera dig om kostnaden innan rådgivningen. Eftersom urvalet vid vår finansieringsrådgivning enbart omfattar de bolåneprodukter som tillhandahålls av Danske Bank kommer rådgivningen inte utföras på oberoende grund.

Om villkoren för krediten inte efterlevs så kan du drabbas av dröjsmålsräntor och krediten kan sägas upp. Panten kan också komma att tas i anspråk.

Skulle du få problem med att fullgöra dina månadsvisa inbetalningar kontakta banken omedelbart för att hitta möjliga lösningar.

Räkna ut din ränta här

Ordinarie bolåneräntor - våra listräntor

Listräntan är den ränta som banken utgår från när din bolåneränta sätts. När det kommer till bolån är listräntan den högsta räntan du kan få, om du blir beviljad ett bolån. Listräntorna ändras löpande beroende på hur ränteläget ser ut i Sverige.

Läs mer om listräntor

Bindningstid Senaste ändring Förändring Ränta Effektiv ränta
Bolån Premium (3 mån)
30-04-2020
+0,05 %
2,41 %
2,44%
1 år* 10-10-2019
-0,06 %
1,58 %
 1,59%
2 år 01-10-2020 -0,11 % 1,47 % 1,48%
3 år 01-10-2020
-0,21 %
1,47 %
1,48% 
4 år 01-10-2020
-0,06 %
1,68 %
1,69%
5 år 01-10-2020 -0,08 % 1,68 % 1,69%
6 år 01-10-2020 -0,37 % 1,78 % 1,79%
10 år 01-10-2020 -0,47 %
1,98 %
2,00%
Bolån Online (3 mån)
30-04-2020 +0,05 % 1,97 %
 1,99%
Bolån Premium Plus (3 mån) 30-04-2020 +0,05 % 2,61 %
2,64%


*Nominell ränta f.n. 1,58 % och effektiv ränta f.n. 1,59 %, beräknat på 2 MSEK med 1 års bunden ränta och 50 års återbetalningstid, totalt 2 791 316 kr, ingen aviserings- eller uppläggningsavgift.

Ordinarie bolåneräntor - våra listräntor

Lån (Bindningstid) Ränta Effektiv ränta
Bolån Online (3 mån)
1,97 %
 1,99%
Bolån Premium (3 mån)
2,41 %
 2,44%
Bolån Premium Plus (3 mån) 2,61 %
 2,64%
1 år* 1,58 %
 1,59%
2 år 1,47 % 1,48%
3 år 1,47 %
 1,47%
4 år 1,68 %
 1,69%
5 år1,68 %
 1,69%
6 år1,78 %  2,17%
10 år 1,98 %
 2,00%

*Nominell ränta f.n. 1,58 % och effektiv ränta f.n. 1,59 %, beräknat på 2 MSEK med ett års bunden ränta och 50 års återbetalningstid, totalt 2 791 316 kr, ingen aviserings- eller uppläggningsavgift. 

Så bestäms din bolåneränta

Bolåneräntan sätts alltid individuellt. I praktiken tar banken hänsyn till flera olika faktorer när din boränta sätts. Några aspekter som påverkar storleken på bolåneräntan är:

  • Hur stort lånet är i förhållande till bostadens värde
  • Hur hög listräntan är, eftersom banken utgår från denna
  • Om du är med i ett fackförbund.

Historiska räntor

Bolåneräntor

Samtliga räntor nedan är nominella (effektiva inom parentes).

Belåningsgrad 
60 % 61-74% 75-79%  80-85%
 1 år  1,19%
(1,20%)
1,19% 
(1,20%)
 1,19%
(1,20%)
 1,19%
(1,20%)
 2 år  1,17%
(1,18%)
1,27%
(1,28%)
 1,37%
(1,38%)
 1,47%
(1,48%)
 3 år  1,17%
(1,18%)
1,27%
(1,28%)
 1,37%
(1,38%)
 1,47%
(1,48%)
 4 år  1,28%
(1,29%)
 1,38%
(1,39%)
 1,48%
(1,49%)
 1,68%
(1,69%)
 5 år  1,28%
(1,29%)
 1,38%
(1,39%)
 1,48%
(1,49%)
 1,68%
(1,69%)
 10 år  1,68%
(1,69%)
 1,78%
(1,79%)
 1,88%
(1,89%)
 1,98%
(2,00%)



 För medlemmar i Saco & TCO fackförbund 

Nominella räntor (effektiva inom parentes)

Belåningsgrad
60 % 61-74% 75-79%  80-85%
 3 mån
1,71%
(1,72%)
1,71%
(1,72%)
1,71%
(1,72%)
1,71%
(1,72%)
 3 år
 1,17%
(1,18%)
 1,17%
(1,18%)
 1,17%
(1,18%)
 1,17%
(1,18%)

Du borde också se: