Amorteringsfritt bolån – Så fungerar amorteringsfrihet

Amorteringsfrihet betyder att du inte behöver amortera på ditt bolån. Det är generellt sett amorteringskrav på bostadslån i Sverige men det finns tillfällen när lånet faktiskt kan bli amorteringsfritt. Till exempel om du belånat bostaden till mindre än 50 procent eller om det rör sig om nyproduktion. Amorteringskravet kan även pausas under särskilda omständigheter – exempelvis under en pandemi som Corona.Vad innebär ett amorteringsfritt bolån?
Det är sedan 2016 amorteringskrav på bolån i Sverige. Om du belånat bostaden med 50 procent eller mer måste du amortera minst 1 procent av lånet per år. Är belåningsgraden över 70 procent ska du amortera minst 2 procent per år. Detta regleras genom föreskrifter från Finansinspektionen med stöd i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.
Ett amorteringsfritt bolån är ett lån som av någon anledning inte omfattas av detta amorteringskrav. Det innebär att du endast betalar ränta till banken – du behöver inte amortera av din skuld.


När kan man få amorteringsfrihet?
Det finns olika situationer då du kan få amorteringsfrihet på ett bolån – eller göra ditt befintliga lån amorteringsfritt.


Låg belåningsgrad – under 50 procent
Om du har en belåningsgrad på ditt bolån som är mindre än 50 procent finns möjlighet att göra det amorteringsfritt. Din återstående skuld ska med andra ord vara mindre än hälften av bostadens marknadsvärde för att detta ska vara möjligt.
Lånet blir inte amorteringsfritt automatiskt utan det är något som du behöver komma överens om med din handläggare på banken. Bland annat finns något som heter skuldkvotsamortering. Det innebär att du måste amortera 1 procent om hushållets skulder är över 4,5 gånger inkomsterna.


Amorteringsfritt vid nyproduktion
Du kan ansöka om ett amorteringsfritt bolån om du lånar till hus i nyproduktion. Köper du ett nybyggt hus gäller att du kan ansöka om amorteringsfrihet i upp till fem år ifall belåningsgraden är 50 – 85 procent. Vid en belåningsgrad på under 50 procent finns möjlighet att göra lånet amorteringsfritt. Även här tillämpas skuldkvotsamortering.
Kom ihåg att detta inte sker per automatik utan du behöver prata med din rådgivare på banken först. Tillsammans lägger ni upp en amorteringsplan som passar och som är realistisk.


Amorteringskrav vid nybyggnation av hus
Om du själv bygger hus kan du slippa amorteringskravet på två sätt. Dels är det alltid amorteringsfritt om du har ett byggnadskreditiv under den tid som bygget pågår. Dels kan du, precis som vid köp av nyproducerat hus, ansöka om ett amorteringsfritt bolån i fem år om belåningsgraden är 50 – 85 procent.
Precis som vid annan nyproduktion behöver du prata med din rådgivare och komma överens om en amorteringsplan.


Amorteringsfritt vid samhällskriser
Finansinspektionen har möjlighet att utfärda en generell tillfällig amorteringsfrihet under begränsade perioder om det finns särskilda skäl. Det var det som hände under Coronapandemin. Då kunde alla bolån bli amorteringsfria från 2020 fram till 1 september 2021 under förutsättning att banken beviljade ansökan.


Kan jag slippa amortering vid särskilda skäl?
Du kan även få uppskov med din amortering under en begränsad tid om det finns särskilda skäl genom att din ekonomi blivit väsentligt försämrad. Så kan det exempelvis vara om du blivit arbetslös, sjukskriven, eller gått igenom en skilsmässa. Då kan det vara möjligt att pausa din amortering eller få en amorteringslättnad.
Tänk på att denna typ av amorteringsbefrielse aldrig är garanterad utan bedöms från fall till fall efter att du gjort en ansökan.


Så fungerar amorteringsfrihet för bolån
Ett bolån blir aldrig amorteringsfritt automatiskt. För att göra ett bolån amorteringsfritt behöver du boka ett möte med din rådgivare på banken. Tillsammans pratar ni om vilka alternativ som finns och vad som behövs för att du ska ansöka och bli beviljad amorteringsfrihet under en period.
Det finns i huvudsak två saker som är avgörande – det amorteringsgrundande värdet och skuldkvotsamortering.


AGV – amorteringsgrundande värde
För att ta reda på om du kan få amorteringsfrihet på ditt bolån utgår banken från det så kallade amorteringsgrundande värdet (AGV). Det är ett värde som bygger på den senaste värderingen av bostaden. Bostadens AGV används i fem år. När det löper ut kan det vara läge att värdera om bostaden för att få ett nytt ingångsvärde och eventuellt lägga om amorteringen.

När din handläggare på banken bedömer om du kan få amorteringsfritt eller inte tittar hen med andra ord bland annat på hur stor skulden är i förhållande till AGV.


Skuldkvotsamortering
Danske Bank och alla andra banker i Sverige tillämpar dessutom enligt lag något som kallas för skuldkvotsamortering. Det innebär att du behöver amortera 1 procent av skulden ifall din skuldkvot är över 4,5. Med andra ord – ifall hushållets skulder är mer än 4,5 gånger inkomsterna kan du som regel inte få amorteringsfritt.

 Vanliga frågor och svar
Hur länge är det möjligt att ha ett amorteringsfritt bolån?
Du kan ha ett amorteringsfritt bolån hur länge som helst ifall belåningsgraden är under 50 procent. Vid nyproduktion i max fem år och i övriga situationer bedöms det från fall till fall.


Vad krävs för att få amorteringsfritt bolån?
Det krävs att du har kommit överens med banken om att få amorteringsfrihet. Dessutom måste något av kraven för att få ett amorteringsfritt bolån vara uppfyllda.


Var kan jag ansöka om amorteringsfritt bolån?
Du kan ansöka om att få amorteringsfritt direkt hos din rådgivare på Danske Bank.


När kommer amorteringskravet tillbaka?
Amorteringskravet efter undantaget under Corona kom tillbaka 1 september 2021.


Måste man amortera under 50%?
Nej, men du måste komma överens med din rådgivare på banken innan du kan sluta amortera.Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.