Varför ställer banken frågor?

Vi på Danske Bank arbetar löpande för att ha god kännedom om dig som kund och uppfylla kraven som följer av den svenska penningtvättslagen. Genom det kan vi bättre skydda både dig och oss från att utnyttjas för brottslig verksamhet som till exempel penningtvätt eller finansiering av terrorism. Just nu kontaktar vi många kunder för att samla in och uppdatera vår kundinformation. Om du har blivit ombedd att uppdatera informationen som vi har om dig, vänligen gör det så snart som möjligt. Det tar bara några minuter.

Du som är privatkund i banken

Just nu kontaktar vi många av våra kunder via Mobilbanken, Hembanken, brev och telefon. Det gör vi för att samla in och uppdatera vår kundinformation.

Logga in med BankID och svara på frågorna - det tar bara några minuter. 
Kom ihåg att du som vårdnadshavare också måste svara på frågorna åt dina barn. 

Svara på frågorna

Update your information in english

Om du saknar BankID, ring oss på 0752 48 49 20 för att svara på frågorna.
Svaren omfattas självfallet av banksekretessen. 


 

Har tillgången till dina banktjänster och konton blivit begränsade?

För att du ska få tillgång till dina banktjänster och konton igen behöver du uppdatera uppgifterna vi har om dig. I vissa fall kan du även behöva inkomma med en giltig ID-handling.

Läs mer om hur du går tillväga här


Koppling till företag?

Har du ett företag eller koppling till ett företag? Då kommer du att få svara på frågor både som företagare och privatperson. Det är viktigt att du svarar på frågorna även då eftersom det då rör kopplingen till andra roller än dig som privatperson. Läs mer om hur du går till väga för att uppdatera uppgifter som företagare >

 

Varför ställer banken frågor?

Vad är det för information vi samlar in?

Frågorna rör:

 • I vilket eller vilka länder du är medborgare
 • Om du är enskild näringsidkare och om du i så fall använder ett konto i Danske Bank för denna firma
 • Om du, någon i din familj eller någon du arbetar nära är en PEP (en person i politiskt utsatt ställning)
  Läs mer om PEP
  Read more about PEP

Vissa kunder kan behöva inkomma med en giltig ID-handling. För dig som bor utomlands kan det också bli aktuellt att skicka in ett dokument som styrker adressen i utlandet.

 Varför ställer vi de här frågorna?

Vi som bank måste enligt lag ha god kännedom om dig som kund, dina bankaffärer, hur du använder bankens tjänster och till vad du använder dem. Det gäller alla banker.
Därför ställer vi frågor om det när du blir ny kund. Men vi samlar också löpande in information för att hålla uppgifterna aktuella. Allt i syfte att förhindra att både vi och du utnyttjas för brottslig verksamhet som till exempel penningtvätt.

Den information vi får från dig behandlas självfallet konfidentiellt och omfattas av banksekretessen.
Hos Svenska Bankföreningen kan du läsa mer om varför bankerna måste ställa frågor till sina kunder 

Läs mer om Penningtvättslagen
Läs mer om KYC - Kundkännedom

 

Frågor & svar

 • Varför ställer banken frågor till mig?

  Svensk lag ställer krav på att bankerna ska ha en god kännedom om dig som kund och dina bankaffärer. Vi som bank behöver förstå syftet med affärsförhållandet och med de  transaktioner som du vill utföra. Därför kommer vi då och då att behöva ställa frågor. Det gäller alla våra kunder. Syftet är att skydda både dig och oss från att utnyttjas för brottslig verksamhet.

 • Hur gör jag för att lämna in mina svar?

  Så här lämnar du in dina svar:

  Du som har BankID:

  1. Gå in på danskebank.se/minauppgifter.
  2. Klicka på "Svara på frågorna" och identifiera dig med ditt BankID.
  3. Svara på frågorna.

  Du som saknar BankID:
  Saknar du BankID ringer du oss i stället på telefon: 0752-48 49 20, vardagar 09:00-18.00.
  Använd Danske Banks kodbox för att legitimera dig.
  Du behöver också ladda upp en kopia av en giltig ID-handling (körkort, pass eller ID-kort) på danskebank.se/dokument. Du tar en bild av ID-handlingen. Sedan väljer du ”Jag är redan privatkund – bifogar kopia på ID/Pass/Dokument” i rullistan och bifogar bilden på ID-handlingen. 

  Frågor i Mobilbanken eller i Hembanken
  Har du fått frågorna i Mobilbanken eller i Hembanken så kan du enkelt svara på frågorna där.

 • Jag har varit kund i många år, varför ställer ni dessa frågor nu?
  Det handlar inte om att vi misstänker dig för någonting. Danske Bank måste liksom alla andra banker ha god kännedom om våra kunder och deras bankaffärer hos oss på Danske Bank. Vi behöver förstå syftet med affärsförhållandet och de transaktioner som du utför. Därför ställer vi ett antal frågor till alla våra kunder. Dina svar är viktiga för oss. De gör att vi fortsatt kan ha en god kännedom om dig som kund och genom det kan vi bättre skydda både dig, oss som företag och samhället i stort från att utnyttjas för brottslig verksamhet som till exempel penningtvätt eller finansiering av terrorism.
 • Vilka uppgifter behöver ni nu?

  Just nu så uppdaterar vi vår kundinformation genom att ställa frågor om 

  • i vilket/vilka länder du är medborgare
  • om du är enskild näringsidkare och om du i så fall använder ett konto i Danske bank för denna firma
  • om du, någon i din familj eller någon du arbetar nära är en PEP ( en person i politiskt utsatt ställning)
 • Jag har fått frågorna både i Mobilbanken och i Hembanken, var ska jag svara?

  Du kan välja att svara i Mobilbanken eller Hembanken. Det räcker att du lämnar dina svar på ett (1) ställe.
  Du kan också svara på danskebank.se/minauppgifter.

 • Jag har fått ett brev där jag ombeds att ringa banken och svara på några frågor. Vad händer om jag inte gör det?
  Frågorna måste besvaras, så gör det gärna så fort som möjligt.  I brevet har vi skrivit när vi senast behöver dina svar.
  Du når oss genom att ringa 0752-48 49 20 och vi finns på plats alla vardagar mellan 09:00 och 18:00.
 • Kommer delade konton att spärras?
  Om banken saknar svar på frågorna och/eller saknar en giltig ID-handling från någon av kontohavarna så kommer delade konton och kort spärras. Det innebär att ingen part kan använda varken konto och kort. För att häva spärren behöver alla kontohavare av det delade kontot svara på frågorna och eventuellt inkomma med en giltig ID-handling. 
 • Vad händer om banken begränsar tillgången till mina banktjänster och konton?

  Får vi inte in dina svar inom utsatt tid, så kommer vi att begränsa tillgången till dina banktjänster och konton hos oss. 
  Det innebär att:

  • Inga som helst uttag kan göras från dina konton i Danske Bank.
   Det omfattar betalningar, stående överföringar, autogiro, e-faktura etc. Det inkluderar också betalningar av alla typer av lån som dras från dina konton i Danske Bank som bolån, hyror, försäkringar etc.
  • Du kan inte använda kort, varken debet- eller kreditkort i Danske Bank.
  • Du kan inte genomföra värdepappersköp såsom köp av fonder, aktier etc i Danske Bank. Du kan däremot genomföra försäljning av värdepapper.
  • Observera att även konton som du delar med en eller flera andra kommer att omfattas av begränsningen.

  Danske Bank står inte för några finansiella förluster eller andra konsekvenser som dessa begränsningar kan resultera i.

 • Hur ska jag göra för att få bort spärren på mina kort och konton?

  För att upphäva spärren behöver du besvara frågorna vi ställt till dig. Frågorna berör bland annat medborgarskap och PEP, d.v.s. om du är en person i politisk utsatt ställning. Du kan också behöva inkomma med en giltig ID-handling.
  Har du ett BankID kan du gå in på hemsidan via danskebank.se/minauppgifter och lämna dina uppgifter. Där identifierar du dig med BankID vilket gör att vi även får in en giltig ID handling.

  Om du har delade konton som har blivit spärrade så behöver varje kontohavare inkomma med uppdaterade kunduppgifter.

  Du som saknar BankID ringer 0752-48 49 20, vardagar 09:00-18:00 och lämnar dina svar. Då kan du också behöva ladda upp en kopia på en giltig ID-handling. Gå till danskebank.se/dokument, välj ”Jag är redan privatkund – bifogar kopia på ID/Pass/Dokument” och ladda upp en kopia på din giltiga ID-handling. 

 • Var kan jag hitta mer information?
 • Vad händer med svaren på frågorna?
 • Vad händer om jag inte svarar på frågorna?
  Dina svar är viktiga för oss. De gör att vi fortsatt kan ha en god kännedom om dig som kund och genom det kan vi bättre skydda både dig, oss som företag och samhället i stort från att utnyttjas för brottslig verksamhet som till exempel penningtvätt eller finansiering av terrorism. Får vi inte in dina svar kan vi dessvärre bli tvungna att begränsa tillgången till dina banktjänster och konton i Danske Bank. Något vi naturligtvis vill undvika.

ID-handling

PEP

Företag

 • Varför frågar ni om jag är företagare?

  Kravet på att bankerna ska ha god kännedom om sina kunder och deras bankaffärer gäller både privat- som företagskunder.
  Om du driver enskild firma och använder ett konto i Danske Bank för denna firma, så kommer vi att kontakta dig med några kompletterande frågor som gäller din verksamhet.

Har du frågor? 

Ring oss på 
0752-48 49 20
Öppet vardagar 09.00 - 18.00 

Du som fått frågorna via digital kanal såsom Mobilbanken eller Hembanken ring:
0752-484979

Du som fått brev ring:
0752-484920

Har du blivit kontaktad av Danske Bank med uppmaning om att svara på frågor?
För att inte riskera att tillgången till dina banktjänster och konton hos oss begränsas, så måste du svara på frågorna så snart som möjligt.

Läs mer om varför det är viktigt att svara på bankens frågor