Varför ställer banken frågor?

Svensk lag ställer höga krav på att alla banker ska ha en god kännedom om sina kunder och deras bankaffärer. Vi som bank behöver förstå syftet med affärsförhållandet och med de transaktioner som du vill göra. Målet är att skydda både dig och oss från att utnyttjas för brottslig verksamhet som till exempel penningtvätt.

Just nu kontaktar vi många av våra kunder via Mobilbanken, Hembanken, brev och telefon. Det gör vi för att samla in och uppdatera vår kundinformation.

Informationen på den här sidan vänder sig till dig som är privatkund i banken. Har du dessutom koppling till ett företag – du kanske äger ett eller flera företag, helt eller delvis? I det fallet kan vi komma att ställande liknande frågor till dig. Det är viktigt att du svarar på frågorna även då efter som det då rör kopplingen till andra roller än dig som privatperson. För att hitta sidan som rör dig med koppling till ett företag hittar du den här.
Har du ännu inte uppdaterat dina uppgifter som privatkund gör det här.

 


Vad är det för information vi samlar in?

Frågorna rör:

 • I vilket eller vilka länder du är medborgare
 • I vilket eller vilka länder du är obegränsat skattskyldig
 • Om du är enskild näringsidkare och om du i så fall använder ett konto i Danske Bank för denna firma
 • Om du, någon i din familj eller någon du arbetar nära är en PEP (en person i politiskt utsatt ställning)

Vissa kunder kan behöva skicka in en kopia på sin ID-handling och för dig som bor utomlands kan det också bli aktuellt att skicka in ett dokument som styrker adressen i utlandet.

 

 

Varför ställer vi de här frågorna?

Vi som bank måste enligt lag ha god kännedom om dig som kund, dina bankaffärer, hur du använder bankens tjänster och till vad du använder dem. Det gäller alla banker.
Därför ställer vi frågor om det när du blir ny kund. Men vi samlar också löpande in information för att hålla uppgifterna aktuella. Allt i syfte att förhindra att både vi och du utnyttjas för brottslig verksamhet som till exempel penningtvätt.

Den information vi får från dig behandlas självfallet konfidentiellt och omfattas av banksekretessen.
Hos Svenska Bankföreningen kan du du läsa mer om varför bankerna måste ställa frågor till sina kunder 

 

Frågor & svar

 • Varför ställer banken frågor till mig?

  Svensk lag ställer krav på att bankerna ska ha en god kännedom om dig som kund och dina bankaffärer. Vi som bank behöver förstå syftet med affärsförhållandet och med de  transaktioner som du vill utföra. Därför kommer vi då och då att behöva ställa frågor. Det gäller alla våra kunder. Syftet är att skydda både dig och oss från att utnyttjas för brottslig verksamhet.

 • Varför har ni bett mig om information nu?
  Vi behöver regelbundet samla in och uppdatera informationen vi har om dig som kund. Därför kontaktar vi dig nu.
 • Jag har varit kund i många år, varför ställer ni dessa frågor nu?
  Svensk lag ställer krav på att alla banker ska ha en god kännedom om dig som kund och om dina bankaffärer. Därför behöver vi då och då ställa frågor till alla våra kunder, även till den som varit kund hos oss länge. 
 • Jag har varit kund i 20 år, litar ni inte på mig längre?
  Det handlar inte om att vi misstänker dig för någonting. Vi, liksom alla banker, måste ha god kännedom om våra kunder och deras bankaffärer samt veta hur, och till vad, våra kunder använder bankens tjänster. Syftet är att skydda både dig och oss från att utnyttjas för brottslig verksamhet. Därför behöver vi då och då ställa frågor även till dig som redan är kund hos oss.
 • Vilka uppgifter behöver ni nu?

  Just nu så uppdaterar vi vår kundinformation genom att ställa frågor om 

  • I vilket eller vilka länder du är medborgare
  • I vilket eller vilka länder du är obegränsat skattskyldig
  • Om du är enskild näringsidkare och om du i så fall använder ett konto i Danske bank för denna firma
  • Om du, någon i din familj eller någon du arbetar nära är en PEP ( en person i politiskt utsatt ställning)

  Vissa kunder kan bli ombedda att skicka in en kopia på sin IDhandling.
  Om du bor utomlands kan du i vissa fall få skicka in en kopia på ett dokument som styrker adressen i utlandet.

 • Vad menas med en PEP (person i politiskt utsatt ställning)?
  Begreppet PEP avser en person i politiskt utsatt ställning, det vill säga en person som har eller under de senaste 18 månaderna har haft en framträdande offentlig funktion i en stat eller i en internationell organisation. Banken behöver veta om du, någon i din familj eller någon du arbetar nära är en  PEP.
 • Varför vill ni veta om jag är en person i politisk utsatt ställning?
  En PEP anses genom sin position och sitt inflytande ha en ställning som i sig utgör en risk för att utnyttjas för bland annat mutbrott.
  Banken behöver också veta vilka kunder om är familjemedlem eller nära medarbetare till en PEP. Därför frågar vi även om det. 
 • Hur vet jag om jag är en PEP?

  Om du har, eller under de senaste 18 månaderna har haft någon av följande befattningar, så är du en PEP:

  • Stats- eller regeringschef, minister eller vice/ biträdande minister.
  • Ledamot i styrelsen för politiskt parti som är representerat i ett lagstiftande parlament.
  • Parlamentsledamot (i Sverige omfattas riksdagen och EU-parlamentet) och ledamöter av liknande lagstiftande organ.
  • Domare i Högsta domstolen, konstitutionell domstol eller andra rättsliga organ på hög nivå vilkas beslut endast undantagsvis kan överklagas. (I Sverige omfattas Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen).
  • Högre tjänsteman vid revisionsmyndigheter eller styrelseledamot i centralbankers styrande organ (i Sverige omfattas Riksrevisorer och ledamöter i Riksbankens direktion).
  • Ambassadör, beskickningschef eller hög officerare i försvarsmakten ( i Sverige omfattas general, generallöjtnant, generalmajor, amiral, viceamiral och konteramiral).
  • Ingår i statsägt företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan (t ex VD eller styrelseledamot).
 • Vilka räknas som familj till en PEP?
  Som familj räknas i detta sammanhang make, maka, registrerad partner, sambo eller barn. Deesutom barns make, maka, registrerad partner och sambo samt kundens förälder.
 • Jag ska ta ställning till om jag arbetar nära en PEP. Hur ska jag tänka här?

  Du anses arbeta nära en PEP om du är en person som:

  • Gemensamt med en PEP äger eller på annat sätt har bestämmande inflytande över ett företag.
  • På annat sätt har haft nära förbindelse med en PEP. Det behöver inte vara fråga om en affärsförbindelse.
  • Ensam äger eller utövar inflytande över ett företag som egentligen har bildats till förmån för en PEP.
 • Varför vill ni veta i vilka länder jag betalar skatt?

  Enligt de regelverk och avtal som finns mellan Sverige och andra länder så måste banken lämna upplysningar om sina kunders finansiella tillgångar och inkomster till Skatteverket. Skatteverket skickar i sin tur uppgifterna vidare till relevant myndighet i det land där kunden har skatterättslig hemvist.

  Bankerna har krav på sig att kunna lämna uppgifter på finansiella konton om innehas av kunder med skatterättslig hemvist utanför Sverige och USA.- Därför ställer vi frågan om var du har din skattskyldighet.

  Om du är skattskyldig i annat land än Sverige så behöver du också uppge ditt utländska skatteregistreringsnummer (TIN) för banken.

 • Vad menas med "obegränsad skattskyldighet"?

  Med obegränsad skattskyldighet menas skattehemvist enligt ett lands regler. Länder har olika regler för när obegränsad skattskyldighet inträder, men generellt inträder den vid bosättning i ett land eller vistelse längre än sex månader.

  I USA gäller dock att även amerikanskt medborgarskap innebär att man är obegränsat skattskyldig där. 

  Obegränsad skattskyldighet betyder däremot inte att man alltid betalar skatt på sina inkomster i skattehemvistlandet. Om en person exempelvis är bosatt i Malmö och dagpendlar till Köpenhamn för att arbeta där, så är personen begränsat skattskyldig i Danmark (betalar dansk skatt på sin tjänsteinkomst) och obegränsat skattskyldig i Sverige (betalar skatt på övriga inkomster i Sverige).

 • Hur vet jag om jag är "obegränsat skattskyldig" i ett land?
  Om du är osäker på vad som gäller för dig, kontakta den lokala skattemyndigheten.
 • Vad är ett skatteregistreringsnummer (TIN)?

  TIN står för Taxpayer Identification Number och är ett  skatteregistreringsnummer. Det är ett identifikationsnummer för skattebetalare som man får av det land där man har sin skatterättsliga hemvist.

  Skatteregistreringsnumren (TIN) ser olika ut i olika länder. I Sverige används till exempel personnummer som skatteregistreringsnummer för privatpersoner. Länken visar hur TIN-numret är uppbyggt i olika länder.

  Är du osäker på vad som gäller för dig så kan du kontakta Skatteverket.

 • Var hittar jag mitt skatteregistreringsnummer (TIN)?
 • Jag har fått frågorna både i Mobilbanken och i Hembanken, var ska jag svara?
  Du kan välja att svara i Mobilbanken eller Hembanken. Det räcker att du lämnar dina svar på ett (1) ställe.
 • Jag har fått ett meddelande i Mobilbanken med uppmaning om att svara på frågor. Vad händer om jag inte svarar direkt?

  Frågorna måste besvaras, så gör det gärna så fort som möjligt. Det tar bara någon minut.

  Meddelandet som tar dig vidare till frågorna hittar du genom att på Startsidan i Mobilbanken klicka på ”Meddelanden”.
  Meddelandet finns kvar i Mobilbanken till dess att frågorna är besvarade och efter cirka 14 dagar så kommer vi att påminna dig vid varje inloggning.

 • Jag har fått ett brev där jag ombeds att ringa banken och svara på några frågor. Vad händer om jag inte gör det?
  Frågorna måste besvaras, så gör det gärna så fort som möjligt.  I brevet har vi skrivit när vi senast behöver dina svar.
  Du når oss genom att ringa 0752-48 49 20 och vi finns på plats alla vardagar mellan 09:00 och 18:00.
 • Ni vill ha en kopia på en ID-handling. Vilken typ av dokument kan det vara?

  Du kan ta en kopia på giltig svensk identitetshandling t.ex. pass, nationellt identitetskort eller svenskt körkort.

  Om du saknar svensk identitetshandling kan du ta kopia på giltigt utländskt pass eller annan fotoförsedd identitetshandling och där behöver då också ditt medborgarskap framgå. Handlingen ska vara utfärdad av myndighet eller annan behörig utfärdare.

 • Varför frågar ni om jag är företagare?

  Kravet på att bankerna ska ha god kännedom om sina kunder och deras bankaffärer gäller både privat- som företagskunder.
  Om du driver enskild firma och använder ett konto i Danske Bank för denna firma, så kommer vi att kontakta dig med några kompletterande frågor som gäller din verksamhet.

 • Var kan jag hitta mer information?
 • Vad händer med svaren på frågorna?
 • Vad händer om jag inte svarar på frågorna?
  Om vi inte får in dina svar, så kan det tyvärr innebära att vi tvingas begränsa tillgången till dina produkter och tjänster hos oss.

Har du frågor?

Vi är här för att svara på dina frågor.

Öppet vardagar 09.00 - 18.00


Du som fått frågorna via digital kanal såsom Mobilbanken eller Hembanken ring:
0752-484979

Du som fått brev ring:
0752-484920