Varför ställer banken frågor?

Svensk lag ställer höga krav på att alla banker ska ha en god kännedom om sina kunder och deras bankaffärer. Vi som bank behöver förstå syftet med affärsförhållandet och med de transaktioner som du vill göra. Målet är att skydda både dig och oss från att utnyttjas för brottslig verksamhet som till exempel penningtvätt.

Du som är privatkund i banken

Just nu kontaktar vi många av våra kunder via Mobilbanken, Hembanken, brev och telefon. Det gör vi för att samla in och uppdatera vår kundinformation.
Informationen på den här sidan vänder sig till dig som är privatkund i banken. Frågorna tar endast några minuter att besvara och svaren omfattas självfallet av banksekretessen. 

Uppdatera uppgifter som privatperson
Update your information in english

Om du saknar Bank ID, ring då 0752 48 49 20 för att svara på frågorna via telefon.

Koppling till företag?

Har du koppling till ett företag – du kanske äger ett eller flera företag, helt eller delvis? I det fallet kan vi komma att ställande liknande frågor till dig. Det är viktigt att du svarar på frågorna även då eftersom det då rör kopplingen till andra roller än dig som privatperson.

Uppdatera uppgifter som företagare

 


Vad är det för information vi samlar in?

Frågorna rör:

 • I vilket eller vilka länder du är medborgare
 • I vilket eller vilka länder du är obegränsat skattskyldig
 • Om du är enskild näringsidkare och om du i så fall använder ett konto i Danske Bank för denna firma
 • Om du, någon i din familj eller någon du arbetar nära är en PEP (en person i politiskt utsatt ställning)
  Läs mer om PEP
  Read more about PEP

Vissa kunder kan behöva skicka in en kopia på sin ID-handling och för dig som bor utomlands kan det också bli aktuellt att skicka in ett dokument som styrker adressen i utlandet.

 

 

Varför ställer vi de här frågorna?

Vi som bank måste enligt lag ha god kännedom om dig som kund, dina bankaffärer, hur du använder bankens tjänster och till vad du använder dem. Det gäller alla banker.
Därför ställer vi frågor om det när du blir ny kund. Men vi samlar också löpande in information för att hålla uppgifterna aktuella. Allt i syfte att förhindra att både vi och du utnyttjas för brottslig verksamhet som till exempel penningtvätt.

Den information vi får från dig behandlas självfallet konfidentiellt och omfattas av banksekretessen.
Hos Svenska Bankföreningen kan du du läsa mer om varför bankerna måste ställa frågor till sina kunder 

 

Frågor & svar

 • Varför ställer banken frågor till mig?

  Svensk lag ställer krav på att bankerna ska ha en god kännedom om dig som kund och dina bankaffärer. Vi som bank behöver förstå syftet med affärsförhållandet och med de  transaktioner som du vill utföra. Därför kommer vi då och då att behöva ställa frågor. Det gäller alla våra kunder. Syftet är att skydda både dig och oss från att utnyttjas för brottslig verksamhet.

 • Hur gör jag för att lämna in mina svar?

  Så här lämnar du in dina svar:

  Du som har BankID:

  1. Gå in på danskebank.se/minauppgifter.
  2. Klicka på "Svara på frågorna" och identifiera dig med ditt BankID.
  3. Svara på frågorna.

  Du som saknar BankID:
  Saknar du BankID ringer du oss i stället på telefon: 0752-48 49 20, vardagar 09:00-18.00.
  Använd Danske Banks kodbox för att legitimera dig.
  Du behöver också ladda upp en kopia av en giltig ID-handling (körkort, pass eller ID-kort) på danskebank.se/dokument. Du tar en bild av ID-handlingen. Sedan väljer du ”Jag är redan privatkund – bifogar kopia på ID/Pass/Dokument” i rullistan och bifogar bilden på ID-handlingen. 

  Frågor i Mobilbanken eller i Hembanken
  Har du fått frågorna i Mobilbanken eller i Hembanken så kan du enkelt svara på frågorna där.

 • Varför har ni bett mig om information nu?
  Vi behöver regelbundet samla in och uppdatera informationen vi har om dig som kund. Därför kontaktar vi dig nu.
 • Jag har varit kund i många år, varför ställer ni dessa frågor nu?
  Det handlar inte om att vi misstänker dig för någonting. Danske Bank måste liksom alla andra banker ha god kännedom om våra kunder och deras bankaffärer hos oss på Danske Bank. Vi behöver förstå syftet med affärsförhållandet och de transaktioner som du utför. Därför ställer vi ett antal frågor till alla våra kunder. Dina svar är viktiga för oss. De gör att vi fortsatt kan ha en god kännedom om dig som kund och genom det kan vi bättre skydda både dig, oss som företag och samhället i stort från att utnyttjas för brottslig verksamhet som till exempel penningtvätt eller finansiering av terrorism.
 • Jag har fått frågorna både i Mobilbanken och i Hembanken, var ska jag svara?

  Du kan välja att svara i Mobilbanken eller Hembanken. Det räcker att du lämnar dina svar på ett (1) ställe.
  Du kan också svara på danskebank.se/minauppgifter.

 • Jag har fått ett meddelande i Mobilbanken med uppmaning om att svara på frågor. Vad händer om jag inte svarar direkt?

  Frågorna måste besvaras, så gör det gärna så fort som möjligt. Det tar bara någon minut.

  Meddelandet som tar dig vidare till frågorna hittar du genom att på Startsidan i Mobilbanken klicka på ”Meddelanden”.
  Meddelandet finns kvar i Mobilbanken till dess att frågorna är besvarade och efter cirka 14 dagar så kommer vi att påminna dig vid varje inloggning.

 • Jag har fått ett brev där jag ombeds att ringa banken och svara på några frågor. Vad händer om jag inte gör det?
  Frågorna måste besvaras, så gör det gärna så fort som möjligt.  I brevet har vi skrivit när vi senast behöver dina svar.
  Du når oss genom att ringa 0752-48 49 20 och vi finns på plats alla vardagar mellan 09:00 och 18:00.
 • Vad händer om banken begränsar tillgången till mina produkter och tjänster?

  Får vi inte in dina svar inom utsatt tid, så kommer vi att begränsa tillgången till dina produkter och tjänster hos oss. 
  Det innebär att:

  • Inga som helst uttag kan göras från dina konton.
   Det omfattar betalningar, stående överföringar, autogiro, e-faktura etc. Det inkluderar också betalningar av alla typer av lån som dras från dina konton i Danske Bank som bolån, hyror, försäkringar etc.
  • Du kan inte använda kort, varken debet- eller kreditkort.
  • Du kan inte genomföra värdepappersköp såsom köp av fonder, aktier etc.

  Danske Bank står inte för några finansiella förluster eller andra konsekvenser som dessa begränsningar kan resultera i.
  När du har besvarat frågorna och bifogat ID-handling så tar det några arbetsdagar innan begränsningen blir borttagen och tills att du kan använda dina produkter och tjänster hos oss igen.

 • Varför frågar ni om jag är företagare?

  Kravet på att bankerna ska ha god kännedom om sina kunder och deras bankaffärer gäller både privat- som företagskunder.
  Om du driver enskild firma och använder ett konto i Danske Bank för denna firma, så kommer vi att kontakta dig med några kompletterande frågor som gäller din verksamhet.

 • Var kan jag hitta mer information?
 • Vad händer med svaren på frågorna?
 • Vad händer om jag inte svarar på frågorna?
  Dina svar är viktiga för oss. De gör att vi fortsatt kan ha en god kännedom om dig som kund och genom det kan vi bättre skydda både dig, oss som företag och samhället i stort från att utnyttjas för brottslig verksamhet som till exempel penningtvätt eller finansiering av terrorism. Får vi inte in dina svar kan vi dessvärre bli tvungna att begränsa tillgången till dina banktjänster och konton i Danske Bank. Något vi naturligtvis vill undvika.

ID-handling

Skatt

 • Varför vill ni veta i vilka länder jag betalar skatt?

  Enligt de regelverk och avtal som finns mellan Sverige och andra länder så måste banken lämna upplysningar om sina kunders finansiella tillgångar och inkomster till Skatteverket. Skatteverket skickar i sin tur uppgifterna vidare till relevant myndighet i det land där kunden har skatterättslig hemvist.

  Bankerna har krav på sig att kunna lämna uppgifter på finansiella konton om innehas av kunder med skatterättslig hemvist utanför Sverige och USA.- Därför ställer vi frågan om var du har din skattskyldighet.

  Om du är skattskyldig i annat land än Sverige så behöver du också uppge ditt utländska skatteregistreringsnummer (TIN) för banken.

 • Vad menas med "obegränsad skattskyldighet"?

  Med obegränsad skattskyldighet menas skattehemvist enligt ett lands regler. Länder har olika regler för när obegränsad skattskyldighet inträder, men generellt inträder den vid bosättning i ett land eller vistelse längre än sex månader.

  I USA gäller dock att även amerikanskt medborgarskap innebär att man är obegränsat skattskyldig där. 

  Obegränsad skattskyldighet betyder däremot inte att man alltid betalar skatt på sina inkomster i skattehemvistlandet. Om en person exempelvis är bosatt i Malmö och dagpendlar till Köpenhamn för att arbeta där, så är personen begränsat skattskyldig i Danmark (betalar dansk skatt på sin tjänsteinkomst) och obegränsat skattskyldig i Sverige (betalar skatt på övriga inkomster i Sverige).

 • Hur vet jag om jag är "obegränsat skattskyldig" i ett land?
  Om du är osäker på vad som gäller för dig, kontakta den lokala skattemyndigheten.
 • Vad är ett skatteregistreringsnummer (TIN)?

  TIN står för Taxpayer Identification Number och är ett  skatteregistreringsnummer. Det är ett identifikationsnummer för skattebetalare som man får av det land där man har sin skatterättsliga hemvist.

  Skatteregistreringsnumren (TIN) ser olika ut i olika länder. I Sverige används till exempel personnummer som skatteregistreringsnummer för privatpersoner. Länken visar hur TIN-numret är uppbyggt i olika länder.

  Är du osäker på vad som gäller för dig så kan du kontakta Skatteverket.

 • Var hittar jag mitt skatteregistreringsnummer (TIN)?

PEP

Har du frågor? 

Ring oss på 
0752-48 49 20
Öppet vardagar 09.00 - 18.00 

Du som fått frågorna via digital kanal såsom Mobilbanken eller Hembanken ring:
0752-484979

Du som fått brev ring:
0752-484920

Har du fått ett brev med uppmaning om att svara på frågor från banken?
För att inte riskera att tillgången till dina produkter och tjänster begränsas, så måste du svara på frågorna så snart som möjligt.

Läs mer om varför det är viktigt att svara på bankens frågor