Varför ställer banken frågor?

Vi på Danske Bank arbetar löpande för att ha god kännedom om dig som kund och uppfylla kraven som följer av den svenska penningtvättslagen. Genom det kan vi bättre skydda både dig och oss från att utnyttjas för brottslig verksamhet som till exempel penningtvätt eller finansiering av terrorism. Just nu kontaktar vi många kunder för att samla in och uppdatera vår kundinformation. Om du har blivit ombedd att uppdatera informationen som vi har om dig, vänligen gör det så snart som möjligt. Det tar bara några minuter.

Vad är det för information vi samlar in?

Frågorna rör:

  • I vilket eller vilka länder du är medborgare
  • Om du är enskild näringsidkare och om du i så fall använder ett konto i Danske Bank för denna firma
  • Om du, någon i din familj eller någon du arbetar nära är en PEP (en person i politiskt utsatt ställning)
    Läs mer om PEP
    Read more about PEP

Vissa kunder kan behöva inkomma med en giltig ID-handling. För dig som bor utomlands kan det också bli aktuellt att skicka in ett dokument som styrker adressen i utlandet.

Har du blivit ombedd att svara på frågor via danskebank.se/minauppgifter, gör då det så snart som möjligt. 

 Varför ställer vi de här frågorna?

Alla banker som är verksamma i Sverige måste ha god kännedom om sina kunder, det gäller även Danske Bank. Vi behöver veta hur våra kunder använder våra produkter och tjänster. Det inkluderar produkter och tjänster som erbjuds inom Danske Finans, till exempel leasing och avbetalning. För att uppfylla de krav som följer av lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, måste vi regelbundet samla in och uppdatera information om våra kunder.

Den information vi får från dig behandlas självfallet konfidentiellt och omfattas av banksekretessen, läs mer här >
Hos Svenska Bankföreningen kan du läsa mer om varför bankerna måste ställa frågor till sina kunder 

Läs mer om Penningtvättslagen
Läs mer om KYC - Kundkännedom

 


Koppling till företag?

Har du ett företag eller koppling till ett företag? Då kommer du att få svara på frågor både som företagare och privatperson. Det är viktigt att du svarar på frågorna även då eftersom det då rör kopplingen till andra roller än dig som privatperson. Läs mer om hur du går till väga för att uppdatera uppgifter som företagare >

 

Varför ställer banken frågor?

Har tillgången till dina banktjänster och konton blivit begränsade?

För att du ska få tillgång till dina banktjänster och konton igen behöver du uppdatera uppgifterna vi har om dig. I vissa fall kan du även behöva inkomma med en giltig ID-handling.

Läs mer om hur du går tillväga här

Lämna uppgifter

Har du blivit ombedd att inkomma med en ID-handling eller ett dokument?

Har du blivit ombedd att inkomma med en kopia på en ID-handling eller ett dokument via Hembanken, gör gärna det. Har du blivit ombedd att inkomma med en kopia på ID-handling eller dokument via vår hemsida, klicka på knappen nedan och välj därefter "Jag är redan privatkund - bifogar kopia på ID/Pass/Dokument"

Komplettering av information

 

Frågor & svar

ID-handling

PEP

Företag