Vilka personuppgifter har vi om dig
och hur använder vi dem?

 

Danske Bank vill erbjuda lösningar och ge råd utifrån din specifika livssituation och dina behov. Ju bättre vi lär känna dig, desto bättre blir vi på att ge dig råd och erbjuda lösningar vid rätt tidpunkt. Därför registrerar vi information om dig.

Att vi sköter dina personuppgifter lika omsorgsfullt som vi sköter dina pengar, är avgörande för att vi ska kunna bygga en stark relation med dig, och vi vidtar relevanta åtgärder för att skydda dina personuppgifter och din integritet.

Nedan kan du läsa mer om

 • varför vi registrerar personuppgifter om dig
 • vilka personuppgifter vi registrerar och använder
 • hur du får reda på vilka uppgifter vi har registrerat om dig
 • fördelar med registrering av personuppgifter.
 • Varför behöver vi registrera och använda dina personuppgifter?

  Vi registrerar och använder information om dig för att kunna erbjuda bästa möjliga rådgivning och lösningar, skydda din ekonomi och uppfylla de rättsliga krav som ställs på oss som finansiellt institut.

  Det betyder att vi registrerar och använder personuppgifter om dig när

  • du har ingått eller överväger att ingå ett avtal med oss för en tjänst eller produkt
  • du har gett oss samtycke att använda dina personuppgifter för ett visst ändamål
  • det är vår rättsliga skyldighet.
 • Vilka personuppgifter registrerar och använder vi?

  Beroende på tjänst eller produkt, registrerar och använder vi olika typer av personuppgifter. Personuppgifter är information om dig, t ex

  • grundläggande personuppgifter, såsom ditt namn och dina kontaktuppgifter
  • finansiell information, exempelvis inkomster, tillgångar och skulder 
  • information om din anställning
  • information om din familj och ditt hushåll
  • information om tjänster och produkter som vi erbjuder dig, samt dina preferenser gällande dem.

 • Så får du överblick

  Ett enkelt sätt att få reda på vilka personuppgifter som vi har om dig, är att gå till min profil i den nya versionen av mobilbanken, som är tillgänglig från den 25 maj. Under min profil ser du dina kontaktuppgifter, såsom adress, telefonnummer och e-postadress. Du kan även se dokument som du har undertecknat digitalt.

  Vill du ha en mer detaljerad översikt över våra uppgifter om dig, kan du beställa en översikt över dina personuppgifter.

 • Så ändrar du de personuppgifter vi har om dig

  Om du tror att vi har information om dig som inte är uppdaterad eller som är irrelevant, är du alltid välkommen att kontakta oss och begära att informationen uppdateras eller raderas. Vänligen notera att banken enligt lag är tvungen att spara viss information under flera år, även om du inte längre är kund i Danske Bank.

Hur vår informationshantering ger dig fördelar

Vi använder dina uppgifter för att kunna erbjuda bästa möjliga rådgivning och lösningar, och för att skydda din ekonomi. Nedan ges fyra exempel på hur vi kan använda din information för att skapa värde för dig.

 

Finansiell rådgivning

Att ge dig råd inför viktiga ekonomiska beslut är en grundläggande del av att vara din finansiella rådgivare – och ju bättre vi lär känna dig, desto bättre råd kan vi ge. Om du till exempel är ute efter en ny bostad, baserar vi våra rekommendationer på information rörande din inkomst, dina tillgångar och skulder och dina vardagsutgifter. Men vi utgår även från dina framtidsplaner – till exempel om du planerar att skaffa barn, söka nytt jobb eller köpa en bil. Genom att ta hänsyn till sådan information kan vi presentera olika möjligheter och ge dig råd som hjälper dig att leva som du vill, även i framtiden. 

 

Skyddar din ekonomi 

Att skydda dig mot bedrägerier är mycket viktigt för oss. Vi bevakar transaktioner och använder din information för att identifiera transaktioner som eventuellt indikerar bedrägeriförsök. Om en transaktion verkar misstänkt eftersom den avviker från normala förfaranden eller efterliknar kända förfaranden vid tidigare bedrägerier, undersöker vi transaktionen för din räkning. Om vi har rätt i våra misstankar, kontaktar vi dig. 

Här är två exempel på hur en misstänkt transaktion eller aktivitet kan se ut:

 • Oregelbundna betalningar till konton som du inte tidigare har överfört pengar till, eller plötsliga, stora utlandsbetalningar
 • Någon annan än du själv försöker komma åt ditt konto eller använda ditt kreditkort 

Observera att data som används för att förebygga bedrägerier aldrig används för kommersiella ändamål. Det hela handlar endast om att skydda din ekonomi. För att få veta mer om hur du kan skydda dig online, besök vår IT-säkerhetssida.
Läs mer om IT-säkerhet

 

Konsumtionsöversikt

Konsumtionsöversikten i internetbanken och mobilbanken är ett konkret exempel på hur information kan användas för att få överblick över dina utgifter varje månad, vilket är ett mycket användbart verktyg för ekonomiska beslut. Transaktionerna kategoriseras automatiskt och presenteras visuellt. Du kan anpassa kategoriseringen för dina behov. 


Relevant kommunikation

Våra kunskaper om dig använder vi för att göra vår ömsesidiga kommunikation och rådgivning så relevant som möjligt. Ett exempel:

 • Vi övervakar finansmarknaderna fortlöpande. Om räntorna ändras på ett sådant sätt att det kan bli aktuellt för dig att överväga alternativa sätt att finansiera ditt boende, kan vi kontakta dig för att rekommendera låneomläggning eller andra typer av lån.

Information om behandling av personuppgifter

Vår information om behandling av personuppgifter är en mer detaljerad redogörelse för vilken information vi registrerar, hur vi använder  informationen samt dina rättigheter som kund.

Information om behandling av personuppgifter     Privacy Notice in English

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.