Viktigt att du svarar på bankens frågor

Har du blivit kontaktad av Danske Bank med uppmaning om att svara på frågor?
För att inte riskera att tillgången till dina banktjänster och konton begränsas, så måste du svara på frågorna så snart som möjligt. 
Kom ihåg att du som vårdnadshavare också måste svara på frågorna åt dina barn. 

Här kan du läsa mer om varför banken ställer frågor

Har tillgången till dina banktjänster och konton blivit begränsade?

För att du ska få tillgång till dina banktjänster och konton igen behöver du uppdatera uppgifterna vi har om dig. I vissa fall kan du även behöva inkomma med en giltig ID-handling. Läs i det meddelande som du har fått från oss om hur du svarar på frågorna.

Uppdatera uppgifter som privatperson

Update your information in English

Saknar du BankID?

Om du saknar BankID så kan du ringa oss för att uppdatera din information. Telefonnumret är (+46) (0)752-48 49 12 och du kan ringa oss vardagar mellan klockan 09:00 – 12:30. Tänk på att när du ringer till oss kommer du behöva legitimera dig, se därför till att ha Danske Banks Kodbox nära tillhands.

 

Om vi har kontaktat dig och bett dig inkomma med giltig ID-handling. Gå då in här och ladda upp en kopia på giltig ID-handling. Det kan vara ett svenskt körkort, pass eller nationellt ID-kort utfärdat av en myndighet.

Lämna uppgifter

Har du blivit ombedd att inkomma med en ID-handling eller ett dokument?

Har du blivit ombedd att inkomma med en kopia på en ID-handling eller ett dokument via Hembanken, gör gärna det. Har du blivit ombedd att inkomma med en kopia på ID-handling eller dokument via vår hemsida, klicka på knappen nedan och välj därefter "Jag är redan privatkund - bifogar kopia på ID/Pass/Dokument"

Komplettering av information

 

ID-handling

Om du fått dina banktjänster och konton spärrade

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.