Viktigt att du svarar på bankens frågor

Har du blivit kontaktad av Danske Bank med uppmaning om att svara på frågor?
För att inte riskera att tillgången till dina banktjänster och konton begränsas, så måste du svara på frågorna så snart som möjligt. 
Kom ihåg att du som vårdnadshavare också måste svara på frågorna åt dina barn. 

Här kan du läsa mer om varför banken ställer frågor

Har tillgången till dina banktjänster och konton blivit begränsade?

För att du ska få tillgång till dina banktjänster och konton igen behöver du uppdatera uppgifterna vi har om dig. I vissa fall kan du även behöva inkomma med en giltig ID-handling. Läs i det meddelande som du har fått från oss om hur du svarar på frågorna.

Uppdatera uppgifter som privatperson

Update your information in English

Om du saknar BankID, ring oss på 0752 48 49 20, vardagar 09:00 – 14:00, för att svara på frågorna. Har du fått ett meddelande från oss att du istället ska ringa oss på 0752-48 49 12, gör gärna det.

Lämna uppgifter

Har du blivit ombedd att inkomma med en ID-handling eller ett dokument?

Har du blivit ombedd att inkomma med en kopia på en ID-handling eller ett dokument via Hembanken, gör gärna det. Har du blivit ombedd att inkomma med en kopia på ID-handling eller dokument via vår hemsida, klicka på knappen nedan och välj därefter "Jag är redan privatkund - bifogar kopia på ID/Pass/Dokument"

Komplettering av information

 

ID-handling

Om du fått dina banktjänster och konton spärrade

Content is loading