Komplettering av ID-handling

Varför ställer vi frågor till dig?
För att du som kund ska kunna få bästa möjliga rådgivning och service från oss, så måste vi känna dig väl. Det betyder att vi behöver information om vilka av våra tjänster du använder, och hur du använder dem. Därför ställer vi frågor både till dig som redan är kund hos oss och nya kunder.
Några av frågorna ställer vi dock av andra orsaker. EU har exempelvis beslutat att alla banker måste dokumentera sina kunders identitet för att skydda både dig och oss från att utnyttjas för penningtvätt. Vi tar vårt samhällsansvar på stort allvar och arbetar för att skydda våra kunder, vårt företag och samhället i stort från brottslig verksamhet såsom penningtvätt, men även trafficking, knarkhandel, terroristfinansiering, illegal vapenhandel, skattefusk med mera.

Vilka frågor ställer vi?
De flesta bankkunder är ärliga, men för att upptäcka det fåtal som inte är det måste vi ställa frågor till alla, utan undantag. När du svarar på våra frågor hjälper du till att förhindra brottslig verksamhet. Vi kanske frågar varifrån pengar som sätts in på ditt konto kommer, varför du gör internationella överföringar, eller varför du vill använda vissa andra tjänster som vi erbjuder. Allt du berättar är i enlighet med reglerna för banksekretess konfidentiellt.

Utan information får vi inte hjälpa dig
I de sällsynta fall där vi inte får tillräckligt med information för att möta lagkraven för kundkännedom får vi inte lov att tillhandahålla de produkter och tjänster som begärs– och vi vill självklart undvika en sådan situation. Du kan läsa mer om detta på Bankföreningens hemsida om penningtvätt.

Identitet och legitimation
Vi behöver dokument som bekräftar din identitet och adress, till exempel ditt pass, körkort eller annan officiell id-handling med foto. Om det behövs frågar vi också efter dokumentation av registreringen av ditt företag och kontrollerar att du har rätt att företräda företaget. Vi kan också behöva fråga dig om du har en framträdande offentlig position, i statsförvaltning eller liknande.

Vid frågor är du alltid välkommen att ringa oss på 0752-48 49 12.

Klicka på knappen nedan och välj därefter "Jag är redan privatkund - bifogar kopia som ID/Pass/Dokument".

Komplettering av information
Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.