Uppdatera din information

På Danske Bank har vi ett stort fokus på att bekämpa ekonomisk brottslighet. Som kund kommer du också att märka detta. Danske Bank liksom alla banker som är verksamma i Sverige måste ha god kännedom om sina kunder. För att uppfylla de krav som följer av Penningtvättslagen är vi skyldiga att regelbundet samla in och uppdatera information om våra kunder. Vi ställer därför frågor till alla våra kunder för att skydda både dig som kund och oss som bank från att utnyttjas för brottslig verksamhet.

Uppdatera nu

Saknar du BankID?

Om du saknar BankID så kan du ringa oss för att uppdatera din information. Telefonnumret är (+46) (0)752-48 49 12 och du kan ringa oss vardagar mellan klockan 09:00 – 12:30. Tänk på att när du ringer till oss kommer du behöva legitimera dig, se därför till att ha Danske Banks Kodbox nära tillhands.

 

Om vi har kontaktat dig och bett dig inkomma med giltig ID-handling. Gå då in här och ladda upp en kopia på giltig ID-handling. Det kan vara ett svenskt körkort, pass eller nationellt ID-kort utfärdat av en myndighet.

 

Frågor & svar

ID-handling

Person i politisk utsatt ställning 

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.