Ansvarsfulla investeringar

För oss innebär en ansvarsfull investering en sund investering. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla våra investeringsprocesser för våra egna fonder. Vi analyserar miljö, socialt ansvar, bolagsstyrning och finansiella faktorer för att få en bättre förståelse om de företagen vi investerar i.

 

Danske Invests fonder avser ge investerarna ökad inblick i hur fonderna arbetar med ansvarstagande och hållbarhet. 

Läs mer på danskebank.com
Läs mer på danskeinvest.se

Att påverka tillsammans

Genom att samarbeta med andra likasinnade investerare och intressenter vill vi bidra till att öka kunskapen och förståelsen i takt med att frågor om hållbarhet utvecklas och förhoppningsvis göra en större påverkan tillsammans via olika forum och initiativ.

 • Principles for Responsible investments

  Danske Bank har undertecknat FN-stödda principer för ansvariga placeringar, vilket är ett investerarinitiativ som lanserades 2006 med över 1 600 signatörer globalt. Vi har även gått med i ett samarbete med andra investerare gällande oljeprospektering i Arktis och ett annat gällande att uppmuntra utvinningsföretag (olja och gas och gruvdrift) att göra no-go åtagande avseende prospektering eller verksamhet inom områden på UNESCOs världsarvslista.

  https://www.unpri.org/

 • Institutional Investor Group on Climate Change

   

  IIGCC: s uppdrag är att tillhandahålla en samarbetsplattform för att uppmuntra allmän politik, investeringspraxis och företagsbeteende som tar itu med de långsiktiga risker och möjligheter som är förenade med klimatförändringen. Senast har vi genom IIGCC undertecknat ett brev till G7-ledare för att uppmuntra dem att fortsätta sitt stöd för Parisavtalets mål.

  http://www.iigcc.org/

 • Paris Pledge

   

  År 2015 undertecknade vi Paris Pledge för att visa stöd för att möta och överstiga regeringarnas ambition att hålla världen på en bana som begränsar den globala uppvärmningstemperaturen till mindre än 2 grader Celsius.

  http://www.parispledgeforaction.org/

 • Montreal Pledge

   

  Montreal Carbon Pledge är ett globalt initiativ där investerare åtar sig att avslöja sina koldioxidutsläpp. Genom att underteckna Montreal Carbon Pledge har Danske Bank åtagit sig att publicera koldioxidavtryck på ett urval av våra fonder.

  http://montrealpledge.org/

 • Carbon disclosure project

  Danske Bank har undertecknat CDP, en icke-vinstdrivande organisation som samlar in och delar information om utsläpp av växthusgaser och klimatstrategier för att göra det möjligt för investerare att minska riskerna och utnyttja möjligheterna i samband med klimatförändringar.

  https://www.cdp.net/en

 • United Nations Environment Programme Finance Inititative

   

  Danske Bank är medlem i UNEPFI, som är ett globalt partnerskap mellan UNEP och finanssektorn. Mer än 200 institutioner, inklusive banker, försäkringsbolag och fondförvaltare, arbetar med UNEP för att förstå effekterna av miljömässiga och sociala överväganden om finansiella resultat.

  http://www.unepfi.org/

 • Swesif

   

  Danske Bank är medlem i Swesif som är ett oberoende nätverksforum för organisationer som arbetar för eller med hållbara investeringar i Sverige. Den långsiktiga målsättningen är att:

  • Öka kunskapen om hållbara investeringar
  • Vara ett nätverk och mötesplats för utbyte av kunskap och erfarenheter
  • Bidra till relevant statistik över hållbara investeringar i Sverige.
  • Vara en kanal till det lagstiftande arbetet inom EU genom medlemskap i Eurosif
  • Bidra till den allmänna debatten genom aktivt deltagande

  http://www.swesif.org/

Vill du veta mer?

För ytterligare information om Danske Bank och hur vi arbetar med hållbarhet, besök gärna www.danskebank.se/hallbarhet. Nedan kan du också ta del av vår policy, exkluderingslista på bolag och andra beskrivningar kring ansvarsfulla investeringar.

Hållbarhetsöversikt för våra fonder

Policy – Ansvarsfulla investeringar

Lista med exkluderade företag

Mätning av koldioxidavtryck i våra fonder

Investment Restrictions

Pooled engagement through third party


Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.