Placera rätt: 100 kronor i månaden

De allra flesta kan förmodligen hitta en ledig hundralapp i sin månadsbudget – och det är allt som behövs.

Det finns många myter om att investera, och en av dem är särskilt seglivad – den om att man måste ha mycket pengar för att kunna investera. ”100 kronor i månaden räcker bra för att skapa en sund, långsiktig investering”, säger Danske Banks Jennie Sandén, privatekonom och tillägger:

”För de flesta är det inga problem att avvara 100 kronor från månadsbudgeten. Tänk dig att du investerar 100 kronor i månaden och fortsätter med den goda vanan i flera år. Efter 20 år kan investeringen ha växt till 33 475 kronor och efter 50 år kan du vara uppe i 145 224 kronor, förutsatt att den genomsnittliga årliga avkastningen blir 3,2 % efter kostnader och skatt, vilket inte alls är orealistiskt.”

Ett bra val för föräldrar, far- och morföräldrar

På samma sätt kan 200 sparade kronor i månaden växa till 290 448 efter 50 år. Enligt Jennie Sandén beror detta bland annat på att investerare kan dra nytta av ränta-på-ränta-effekten, det vill säga att du inte bara får ränta på det investerade kapitalet utan dessutom på den ränta du samlar på dig under åren.

”Det är en stabil ekonomisk naturkraft”, säger Jennie Sandén.

”Om du dessutom investerar långsiktigt kan du ta lite större risker, det vill säga öka andelen aktier och minska andelen obligationer – eller kanske inte investera i obligationer alls. Med lite större risker finns det chans att din investering kan växa ännu mer, eftersom aktier förväntas ge bättre avkastning än obligationer på lång sikt även om aktiernas priser varierar mer under tiden”, säger Jennie Sandén. Hon menar att små, regelbundna investeringar är ett bra sätt för föräldrar, eller far- och morföräldrar, att ge barnen lite extra ekonomisk trygghet inför vuxenlivet – i stället för det klassiska sparkontot.

Ny teknik gör det enklare att börja investera

Kostnaderna för att köpa och sälja värdepapper har tidigare varit ett hinder för de som vill investera mindre belopp, eftersom kostnaderna åt upp alltför mycket av investeringskapitalet. Tack vare nya, digitala plattformar är det nu betydligt billigare att investera, och du kan också välja att t.ex. investera 1 200 kronor en gång om året i stället för 100 kronor i månaden.

"En annan utmaning med att investera små belopp är att det är svårare att sprida ut riskerna, men genom att investera i fonder som automatiskt investerar i många olika värdepapper kan du se till att effekten av enstaka förluster inte blir så stor.

”Vi rekommenderar alltid att man tar hjälp av en professionell rådgivare innan man börjar investera. Kom ihåg att alla investeringar medför en risk och att de kan leda till förluster”, säger Tine Choi.

Hur mycket kan en investering på 100 kronor i månaden växa med tiden?

Nedanstående bild bygger på att den genomsnittliga årliga avkastningen blir 3,2 % efter kostnader och skatt.

stapeldiagram

Källa: Beräkningar utförda av Danske Bank. Exemplet ska inte användas som en tillförlitlig indikator om framtida avkastning. Avkastningen kan också bli negativ.

Kom igång med dina investeringar!

När du vill börja investera kan det vara en god ide att börja med ett fondsparande. Genom att börja investera i Danske Banks fonder investerar du i många olika värdepapper och effekten av enstaka förluster blir inte så stor. Hela utbudet av fonder hittar du på danskeinvest.se


Till Danske Invest

Prova June i Mobilbanken

June är vår automatiska och digitala rådgivningstjänst som hjälper dig att investera i fonder. Fonderna justeras löpande av våra erfarna experter och du själv behöver inga förkunskaper om investeringar. Kom igång och spara med June i Mobilbanken – lägsta sparbelopp är 100 kronor.

Kom igång med June i Mobilbanken

Relaterat innehåll


Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.