June

Ett intelligent sparande anpassat efter din ekonomi och dina förutsättningar.

   • För dig som vill spara på egen hand
  • Du kan börja spara från bara 100 kr
  • Du behöver inte vara kund tidigare i Danske Bank
    för att kunna komma igång

Med June kan du investera som ett proffs utan att vara det. Få en personlig rekommendation på den av Junes fonder som skulle passa dig och din ekonomi bäst. Det tar bara några minuter att komma igång på och du kan börja spara från endast 100 kronor.

June följer principer för hållbara investeringar
Junes fonder följer principer för hållbara investeringar genom så kallad screening. Det betyder att June-fonderna inte investerar i kontroversiella vapen som klusterbomber, truppminor kemiska & biologiska vapen eller atomvapen. June investerar inte heller i bolag vars intäkter i huvudsak genereras av kol eller oljesand.
Läs mer härDu borde också se: