Jag har ett svenskt personnummer men bor inte permanent i Sverige. 

 

OBS! För att kunna ansöka om att bli kund och öppna konto så krävs det bland annat att du:
-  Har en finansiell koppling till Sverige. Exempel på finansiell koppling är utbetalning av svensk pension eller ägande av fast egendom. Den finansiella koppling ska anges i ansökan och också kunna verifieras.
-  Om du är bosatt utanför EU/EES behöver du befinna dig i Sverige när ansökan och beställning av tjänster görs. 

Bor du inte permanent i Sverige, behöver vi , tillsammans med din ansökan, få in följande dokument:

  • Kopia på giltiga ID-handlingar. Vilka ID-handlingar vi godkänner, kan du läsa mer om i checklistan
  • Dokument som verifierar den adress som du stadigvarande bor på. Vilka dokument vi godkänner för en sådan verifiering, kan du läsa mer om i checklistan.
  • Intyg om skattehemvist. Observera att blanketten måste skrivas ut, skrivas under och sedan laddas upp i samband med din ansökan.       

Så här gör du för att ansöka om att bli kund:

  1. Skriv ut blanketten för skattehemvist Fråga om Skattskyldighet/Skattehemvist (PDF).
  2. Fyll i formuläret, du når formuläret genom att trycka på ansökningsknappen nedan. Förutom dina personuppgifter så får du t.ex. svara på frågor om anledningen till att du vill bli kund i Danske Bank, Sverige, samt vilka produkter och tjänster du har för avsikt att använda. Om du bor utomlands, ange anledningen till att du behöver ett konto i Sverige samt om du i närtid har för avsikt att flytta till Sverige permanent.
  3. Skicka in ansökningsformuläret samt ladda upp de dokument vi beskrivit ovan, länk för uppladdning finns i ansökningsformuläret. 

I ansökningsformuläret ansöker du om de produkter och tjänster som passar dig.
Vi kan erbjuda dig det du behöver för att sköta din vardagsekonomi.

Danske konto – ett konto för in- och utbetalningar
Mastercard Bankkort  | Danske Bank 
Prislista Privat (danskebank.se) 
Hembanken - vår internetbank

Bli kund

Content is loading