Checklista dokument

ID-handlingar:
Följande ID-handlingar kan godkännas

 • Svenskt pass
 • Utländskt pass
 • Svenskt körkort
 • Svenskt ID-kort utfärdat av Skatteverket
 • Svenskt SIS-ID-kort
 • Nationellt ID-kort utfärdat av svenska Polismyndigheten
 • Utländskt IDkort utfärdat av en myndighet samt innehållande foto och uppgift om medborgarskap

Observera att vi behöver 2 olika ID-handlingar.
Om endast 1 ID-handling kan tillhandahållas, vänligen komplettera med något av följande handlingar:

 • Personbevis
 • Handling från en svensk myndighet, utfärdad av den svenska Polismyndiheten, svenska Skatteverket,eller liknande svensk myndighet.
 • Danskt, Finskt eller Norskt körkort ( endast I kombination med pass från motsvarande land)  

Adressunderlag
Oavsett typ av dokument, accepteras endast dokument som utfärdats de senaste 6 månaderna.

Vidare måste dokumentet också innehålla ditt namn och din adress, samt vara utfärdat I landet du stadigvarande bor i.
Följande dokument kan godkännas som adressunderlag: 

 • Dokument/brev från en offentlig myndighet.
  Exempel på offentliga myndigheter:
  -Skattemyndigheten
  -Polismyndigheten
  -Migrationsverket
  -Nationellt centralt register
 • Räkningar avseende ditt boende
  Exempel på räkningar som kan användas som adressunderlag:
  -El
  -värme, vatten avlopp
  -bredband, kabel-TV, fast telefonileverantör (räkningar avseende mobiltelefoni kan tyvärr ej godkännas)
  -Hemförsäkring
 • Hyreskontrakt eller köpehandling/ar avseende eget ägt boende. Dokumentet måste vara undertecknat.
 • Inskrivningsintyg från universitet eller högskola.
 • Kontoutdrag från en bank
 • Nationellt ID-kort innehållande adress. Vi behöver kopia på kortets fram- och baksida.
 • Brev från ambassad eller internationell organisation, t.ex. Nato (gäller om du är anställd på en ambassad/organisation och inga andra dokument är tillgängliga)       

Bifoga dokument till din ansökan

 • Fotografera eller skanna dokumentet/en

Tekniska förutsättningar för att kunna ladda upp dokumenten: 

 • Du kan skicka max 10 filer i taget. Godtagna filformat är Word / docx / doc, Excel / xslx / xls, pdf, text / txt, jpeg / jpg, png or gif. Observera att den maximala filstorleken är 4 MB.
 • Filnamnet kan inte innehålla bokstäverna å, ä eller ö
Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.