Bli kund - utan BankID
Klicka på den box som bäst beskriver dig

Här hittar du information kring hur du ansöker om att bli kund i Danske Bank, vilken information och dokumentation vi kommer att behöva be dig om, samt vilka produkter och tjänster vi kan erbjuda. Om du har BankID och bor permanent i Sverige ska du ansöka om att bli kund här.

Längst ner på denna sida kan du läsa mer om varför vi ställer frågor i samband med din ansökan samt hur vi behandlar dina personuppgifter.


Here you will find information on how you apply to become a customer in Danske Bank, what information and documentation we will need from you, 
and what products and services we can offer. Click on the box that describes you best below.

Vad frågar vi om och varför?

Alla banker som är verksamma i Sverige måste ha god kännedom om sina kunder, det gäller även Danske Bank.

Vi behöver veta hur våra kunder använder våra produkter och tjänster, affärsförhållandet och de transaktioner som du vill utföra. Den information Danske Bank får om dig behandlas konfidentiellt och omfattas av banksekretess och personuppgiftslagen.

För att vi ska kunna erbjuda dig våra produkter och tjänster behöver vi hantera dina personuppgifter.

Läs mer om hur vi hanterar din personliga information

Läs mer om varför den efterfrågade informationen är viktig 

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.