KYC - varför ställer banken frågor?

Visste du att banken enligt lag måste ställa frågor till nya och befintliga kunder för att skydda både kunden och banken från att utnyttjas för penningtvätt eller terrorismfinansiering? I denna guide går vi igenom vad kundkännedom, eller KYC som det även kallas, verkligen innebär.

Vad är KYC?

Begreppet KYC står för Know Your Customer och namnges på svenska som kundkännedom. KYC processen syftar till att förstå kundens bankengagemang och är en viktig del i arbetet för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism.


Varför ställer banken frågor?

Svensk penningtvättslag ställer höga krav på att alla banker ska ha uppdaterad och dokumenterad kundinformation om sina kunder och deras bankaffärer inom berörd bank. För att skydda både kunden och oss från att utnyttjas för penningtvätt och terrorismfinansiering, behöver vi därför förstå syftet med affärsförhållandet och de transaktioner som kunden utför. Därför ställer vi ett antal frågor till alla våra kunder, nya som befintliga kunder.

Vad händer om kunden inte svarar?

Saknar vi uppdaterade uppgifter om kunden och en säkerställd identitet, kan vi dessvärre bli tvungna att begränsa tillgången till kundens banktjänster och konton i Danske Bank. Det är något som vi helst undviker att göra och därför är det viktigt att kunden svarar, både för sig själv och för ett barns räkning.  

Här kan du läsa mer om hur Danske Bank hanterar dina personuppgifter som privatperson och som företag.


Vilken information efterfrågas?

För ökad kundkännedom ställer vi olika frågor beroende på om det är till privatpersoner eller till företag. Exempelvis måste banker ställa frågor och begära in dokumentation för att fastställa sina kunders identitet och förstå var de medel kunden sätter in på banken kommer ifrån.

Privatpersoner

  • Frågor kring vilket eller vilka länder du är medborgare i
  • Om du är enskild näringsidkare och om du i så fall använder ett konto hos banken för denna firma
  • Om du, någon i din familj eller någon du arbetar nära är en person i politisk utsatt ställning, så kallad PEP
  • Om giltig ID-handling saknas kan vi komma att begära in en kopia på giltig ID-handling
  • Om du bor utomlands kan du också behöva skicka in ett dokument som styrker adressen i utlandet.

Företag
  • Syftet med företagets engagemang i banken och förväntade transaktioner
  • Kontroll av PEP hos verkliga huvudmän i företaget (Politiskt Exponerade Personer)
  • Kontroll av sanktionslistor, d.v.s. EU:s listor med personer och organisationer som är sanktionerade på grund av att dom är inblandade i/kopplade till terrorism
  • Kontroll av verklig huvudman, den person som ytterst äger eller kontrollerar ett företag eller en förening
  • Verksamhetens syfte och upplägg

Genom KYC och ett riskbaserat förhållningssätt skyddas båda parter från att utnyttjas av penningtvätt och terrorismfinansiering. 

Relaterade sidor


Få alla fördelar i dag.
Bli kund i Danske Bank.