HSB Investeringssparkonto (HSB ISK)

Ett sparande på bosparkontot kan växa på sikt. Men vill du få en möjlighet till större utväxling på dina bosparpengar gör du klokt i att starta ett månadssparande i fonder. 

Ett HSB Investeringssparkonto, ISK, består av ett HSB ISK Likvidkonto och en HSB ISK Depå som ger dig möjlighet att spara i fonder. Du betalar inte någon skatt för de vinster du gör. I stället betalar du en årlig skatt som baseras på det sammanlagda värdet av dina tillgångar, oavsett om du gör vinst eller förlust. Du behöver således inte deklarera de vinster eller förluster du gör på ditt investeringssparkonto. Vi som bank hjälper dig att räkna ut din schablonintäkt och den är förifylld i din deklaration. Den skatt du ska betala är 30 procent av schablonintäkten.

HSBs Investeringssparkonto erbjuds i samarbete med Danske Bank. Kontanta medel på HSB ISK skyddas enligt den danska insättningsgarantin som kallas Garantiformuen med kompletterande skydd från den svenska statliga insättningsgarantin.

HSBs ISK erbjuds i samarbete med Danske Bank.

Kontanta medel på HSB ISK skyddas enligt den danska insättningsgarantin som kallas Garantiformuen med kompletterande skydd från den svenska statliga insättningsgarantin.

Kontohavare har enligt Garantiformuen rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i Danske Bank med ett belopp om högst 100 000 euro. Om motvärdet av 100 000 euro skulle understiga 1 050 000 kronor, som är det svenska garantibeloppet, kommer den svenska beloppsbegränsningen att gälla. Utöver detta belopp kan kontohavare under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till särskilt angivna händelser.

Värdepapper skyddas i första hand genom att hållas åtskilda från bankens tillgångar, och du har rätt att få ut dina värdepapper i händelse av bankens konkurs. Det danska investerarskyddet ersätter dock värden upp till 20 000 euro om det på grund av sammanblandning inte skulle gå att särskilja vilka värdepapper som tillhör dig. Mer information om vad som händer med dina värdepapper vid en eventuell konkurs finns på länken nedan under rubriken ”Värdepapper”.

Garantiformuen kommer att utbetala garantin genom att, senast inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller danska myndigheter beslutat att garantin ska träda in, skicka ett betalningsuppdrag till Riksgälden som därefter utför utbetalningen.

 För mer information om insättningsgarantin och investerarskyddet 


Öppna HSB ISK

Har du öppnat HSB ISK, men inte kommit igång med ett månadssparande i fonder än kan du snabbt komma igång i Hembanken.

Börja månadsspara

  

Kom igång med ISK

Du som öppnar eller redan har ett HSB Bosparkonto kan öppna ett HSB ISK.
När du har öppnat ett HSB ISK kan du välja att börja månadsspara i fonder eller göra engångsköp av fondandelar för befintligt saldo på ditt bosparkonto. Se nedan hur du gör.  


 

1: Öppna HSB ISK
Klicka på knappen nedan för att logga in Hembanken och öppna ett HSB ISK för att fondspara och följ sedan instruktionerna för att starta ett månadssparande.
Öppna HSB ISK 


 

2: Överför pengar till ISK-kontot
Gå in under Betala & överför och klicka på Överför pengar. Ange sedan från vilket konto du vill överföra från och välj ditt ISK som mottagare, samt vilket belopp och datum.


 

3: Sätt upp månadsspar. 
Det enklaste sättet att börja investera är att starta ett månadssparande med automatisk överföring från ditt lönekonto till ditt investeringsparkonto. 


Steg för steg

Fördelarna med ett månatligt sparande

Därför är fonder bra för långsiktigt sparande

Så här kan du tänka kring val av fonder

Läs på om de fonder som vi erbjuder inom HSB Bospar. Det du generellt behöver tänka på när du väljer fond eller fonder är vilken risk du är villig att ta samt ilken tidshorisont du har på ditt sparande, dvs när du förväntar dig att använda pengarna. De olika fondernas risknivåer finns beskrivet i tabellen och i hembanken när du startar ditt månadssparande. Hållbarhet kan också vara en viktig aspekt att ta hänsyn till. För fondbolag och fondförvaltare finns det olika sätt att arbeta med hållbarhet. Du kan därför t.ex. välja att investera i en fond som exkludera vissa bolag som inte lever upp till bestämda hållbarhetskrav, eller så kan du välja att investera i en fond vars förvaltare för en aktiv dialog med bolag kring omställningen till ett hållbart samhälle.

För att underlätta valet av fondtyper har vi tagit fram några exempel på personer som befinner sig i olika stadier i livet och som har olika behov med sitt sparande. De har även olika sparhorisonter. Läs mer nedan och se vilken typ av sparhorisont som du kan relatera mest till.

Materialet har tagits fram i informationssyfte och ska inte ses som investeringsrådgivning.

Jakob: sparhorisont tre år
Jakob bor med sina föräldrar och går andra året på gymnasiet. Om tre år vill han flytta till en egen lägenhet i en annan stad och studera på universitetet. Därför har han börjat bospara med HSB. Innan flytten planerar han att bo kvar hemma hos sina föräldrar och jobba för att spara ihop pengar till en resa framöver. Jakob kan tänka sig att ta en lite högre risk med sitt bosparande för att få möjlighet till en något högre avkastning än på ett sparkonto.

Fördelning mellan aktie- och räntefonder
Aktiefonder: 0%
Räntefonder: 100%

Kom igång med månadsspar

Köp enstaka fonder

Fonder i HSB Bospar

Det finns 18 fonder i HSB Bospar som alla har olika investeringsstil, risknivå och pris. Priset du betalar är den årliga avgiften som finns för varje fond (se länk nedan). I dokumentet Basfakta för investerare/KIID som finns för varje fond, redovisas vilka insättnings- och uttagsavgifter som fondbolagen generellt kan ta ut. För nedan fonder tas inga insättnings- eller uttagsavgifter ut via Danske Bank.

Viktig information: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
Förhandsinformation om kostnader och avgifter HSB Bospar

Se vårt fondutbud för HSB Bospar

Frågor och svar om ISK

 • Kan man ha både HSB Depå och HSB ISK? 

  Det går att ha både HSB Depå och HSB ISK. Detta gör att du som sparare kan välja att ha kvar dina nuvarande fonder på din HSB Depå medan du nysparar på ditt HSB ISK. Glöm inte att ändra din stående överföring efter att du öppnat ditt ISK. Den dagen du säljer dina fonder på din depå betalar du skatt på eventuell reavinst. Denna vinst kvittas automatiskt av Skatteverket mot eventuella förluster på fondförsäljningar som skett samma år. 
 • Varför lyckas jag inte upprätta en stående överföring från mitt HSB Bosparkonto till mitt HSB ISK Konto?

  Överföringen skall inte gå via ditt HSB Bosparkonto utan skall gå direkt till dit HSB ISK Konto. Dina Bosparpoäng räknas från ditt HSB ISK Konto så pengarna behöver alltså inte gå via ditt HSB Bosparkonto.
 • Kan jag sälja mina fonder på min HSB Depå och istället ha ISK?

  Ja, det kan du göra och du behåller då dina Bosparpoäng. Precis som vid en fondflytt betalar du skatt på en eventuell värdeökning av dina fonder. Du säljer dina fondandelar via mobilbanken eller Hembanken och när likviden kommer in till ditt HSB Bosparkonto (tar oftas 1-2 vardagar) gör du en överföring till ditt HSB ISK Konto och köper sedan de fonder du vill ha i din HSB ISK. Se ”Köp av enstaka fonder” ovan för guide hur du lägger en fondorder. 
 • Jag har öppnat ett HSB ISK till mitt barn men i investeringsöverblicken ser jag inte vilket som är HSB ISK. Är det något fel?

  Nej, det är helt riktigt att det inte automatiskt får märkningen ”HSB” framför namnet utan att Depån heter ”Investeringssparkontot”. Du kan enkelt logga in i Hembanken och ändra namnet genom att klicka på ”Konton” > Klicka sedan på Kontot du vill ändra namn på > ”Villkor och Inställningar” > ”Inställningar” > Skriv namnet du önskar i fältet ”Ändras till” och klicka sedan på ”Spara Inställningar”

 • Varför kan jag inte välja från Danske Banks alla fonder när jag sparar i HSB ISK?

  De fonder som finns inom ramen för HSB Bospar syftar till att erbjuda möjligheten till en diversifierad portfölj när det kommer till tillgånsslag, geografisk spridning samt risknivå. Vi vill även erbjuda en mix av aktivt- och passivt förvaltade fonder. Gemensamt för samtliga är att de lever upp till vissa krav inom hållbarhet - en fråga som ligger såväl Danske Bank som HSB varmt om hjärtat. Gällande fondavgifter så utvärderar vi kontinuerligt de fonder som ingår i erbjudandet och har där som riktlinje att de ej skall sticka ut negativt i förhållande till andra likvärdiga fonder på marknaden. Där är ordet 'likvärdiga' väldigt avgörande då man ej kan jämföra avgiften på en smal indexfond (som ofta är väldigt låg) med exemelvis en aktivt förvaltad impact fond. Det är som att jämföra äpplen och päron. Men vi arbetar hela tiden för att skapa ett så fint erbjudande som möjligt till er som Bosparar och utbudet och avgifter utvärderas kontinuerligt.
 • Vad är ISK?

  ISK är en förkortning för Investeringssparkonto. ISK, består av ett ISK Likvidkonto och en ISK Depå som ger dig möjlighet att spara i fonder. Du betalar inte någon skatt för de vinster du gör på värdeutvecklingen hos dina innehav. I stället betalar du en årlig schablonskatt. Denna skatt betalar du oavsett om dina tillgångar har ökat eller minskat i värde under året. Du behöver således inte deklarera de vinster eller förluster du gör på ditt investeringssparkonto. Vi som bank hjälper dig att räkna ut din schablonintäkt och den är förifylld i din deklaration. Den skatt du betalar är 30 procent av schablonintäkten.
 • Hur kan jag månadsspara på mitt bosparkonto?

  Upprätta ett månadssparande genom att sätta upp en stående överföring från din 'vanliga' bank till ditt HSB Bosparkonto. Du får 1 Bosparpoäng per 100 kr du sparar i månaden upp till 500 kr.
 • Fonderna har avgifter, vad betalar jag för?

  Danske Bank arbetar aktivt för att vara transparenta när det kommer till vilka kostnader som kommer med ett fondsparande och på respektive fonds sida kan man som sparare både se vilken förvaltnignsavgift respektive årlig avgift en fond har. Det finns även ett verktyg tillgängligt där du som sparare kan se exakt i kronor hur mycket avgift du betalar över tid. Förvaltningsavgiften syftar till att täcka de kostnader som fonden har relaterat till förvaltnings-, administrations- och förvaringskostnader. Den årliga avgiften inkluderar, utöver själva förvaltningsavgiften, även övriga kostnader så som exempelvis fondens transaktions- och marknadsföringskostnader. Avgifterna tas ut ur fonden dagligen och justeras innan du ser värdet och avkastningen på dina innehav.
 • Blir det mer kostnader med HSB ISK än med Bosparkonto?

  Danske Bank tar inte ut någon avgift för sparande i HSB ISK. Dock betalar man på ISK en årlig schablonskatt istället för skatt vid en fondförsäljning - detta är ingen avgift som banken tar ut utan det sköts direkt via Skatteverket.
 • Hur påverkar börsen HSB Bosparpoängen?

  HSB Bosparpoäng som du fått baserat på ditt sparande i fonder påverkas inte av att börsen faller och pengarna sjunker i värde då HSB Bosparpoäng baseras på anskaffningsvärde (dvs det belopp du köpte fonden för) och inte på marknadsvärde. Dock kan fonder som stiger i värde medföra att du har ett sk överskottssparande vilket genererar poäng om du sätter in mindre än 500 kr en månad. För exakta regler kopplat till överskottssparande rekommenderar vi läsa mer hos HSB. Du behöver inte oroa dig för att börsen påverkar dina poäng negativt.
 • Vi valde att bospara till barnen i HSB eftersom det fanns Svanen-märkta fonder. Efter bytet av bank har de fonderna försvunnit. Finns det planer för Svanen-märkning av fondurvalet?

  Det finns idag flera olika typer av hållbarhetsmärkning av fonder. Svanenmärkta fonder syftar till att fondförvaltaren ska använda kapitalet och ägandet för att påverka de företag som fonden investerar i att utvecklas i en mer hållbar riktning. Inom ramen för HSB Bospar finns ett antal fonder som är sk Artikel 9-fonder. Hållbara investeringar kan vara investeringar i företag som bidrar till den gröna omställningen genom att hitta lösningar för biologisk mångfald, cirkulär ekonomi, minskade koldioxidutsläpp, bättre arbetsvillkor, social integration eller andra miljömässiga eller sociala mål uppsatta av FN (så kallande SDG-mål, Sustainable Development Goals). Utbudet av fonder inom ramen för HSB Bospar ses över kontinueligt och kommer att uppdateras löpande.
 • Hur fungerar beskattning på Investeringssparkonto? 

  Investeringssparkonto funkar som så att man betalar en årlig schablonskatt istället för att betala skatt på värdeutvecklingen den dagen man avveklar sina fonder. På en vanlig fonddepå betalar man istället en vinstskatt när man säljer sina fonder om dessa ökat i värde. Du kan läsa mer om ISK på Skatteverkets hemsida.
 • Kan jag ha flera ISK?

  Nej, inom HSB Bospar så kan du endast ha ett HSB ISK. Däremot finns möjlighet att öppna ISK utanför ditt bosparande men, detta genererar då inte några bosparpoäng. 
 • Kan jag ha kontot tillsammans med min partner?

  Nej, ett ISK kan bara innehas av en person.
 • Vad är skillnaden mellan att spara i depå och på ett ISK? 

  Skillnaden mellan att köpa fonder i en depå mot ett Investeringssparkonto (ISK)  är hur innehavet beskattas. 
  Ett sparande i en depå innebär att du skattar för den eventuella vinst eller förlust som uppstår den dag du säljer en fond och du behöver själv vara uppmärksam på detta i din deklaration. 
  Ett sparande inom ISK beskattas med en schablonskatt vilket innebär att du själv inte behöver hålla reda på eventuell vinst eller förlust då skatten dras automatiskt från ditt konto. 
  För att läsa mer om skatteregler för sparande direkt i fonder eller inom ISK läs mer på Skatteverkets hemsida. • Hur mycket måste jag investera? 

  Minst 100 kr. 
 • Kan jag spara mer än 500 kr i månaden? 

  Ja, det kan du men endast 500kr i månaden är poänggrundande.
 • Vad händer med mina poäng när jag sparar i ISK?

  Du behåller dina poäng oavsett hur fonderna går.
  För varje sparad 100 kr får du 1 bosparpoäng. Du kan maximalt få 5 poäng per månad, motsvarande 500 kr. Max 60 bosparpoäng per år vilket motsvarar 6000 kr i sparande. Du behåller dina poäng oavsett hur fonderna går.
   

   

 • Kan jag spara till barn inom HSB ISK?

  Ja, det är möjligt. 
  Om det avser ett helt nytt bosparande i Danske Bank så kan du ansöka om HSB Bospar för barn och ungdomar här

  Om du redan har ett bosparande till barnet, kontakta då vår Kundservice för vidare hjälp. 


 • Hur beräknas skatten?

  Varje kvartal mäts värdet på kapitalet. Till det sätts insättningar av likvida medel och värdepapper som flyttats in under perioden. En fjärdedel av summan bli kapitalunderlaget som multipliceras med stadslåneräntan 30 nov föregående år ökad med 1 procentenhet och med ett golv på 1,25%. Det blir en schablonintäkt som redovisas som intäkt av kapital och beskattas med 30 procent.
   
  Läs mer om den aktuella skatten på skatteverket.se         

Få alla fördelar i dag.
Bli kund i Danske Bank.