Välkommen som HSB Bosparare i Danske Bank!

På den här sidan kan du ansöka om HSB Bospar för barn och ungdomar.

Samtliga uppgifter omfattas av banksekretessen och vi behandlar dem helt konfidentiellt.

Ring + 46 752-48 42 45, tonval Sparande - HSB Bosparare, om ni har frågor. View this form in English

Information om barnets förmyndare

Information om barnet

Vill du ansöka om HSB Bospar för fler än ett barn, behöver du fylla i och skicka in ett formulär för varje barn.