Välkommen som HSB Bosparare i Danske Bank!

På den här sidan kan du ansöka om HSB Bospar för barn och ungdomar.

Samtliga uppgifter omfattas av banksekretessen och vi behandlar dem helt konfidentiellt.

Ring + 46 752-48 10 20 om ni har frågor. View this form in English

Information om barnets förmyndare

Information om barnet

Vill du ansöka om HSB Bospar för fler än ett barn, behöver du fylla i och skicka in ett formulär för varje barn.