Viktigt att du svarar på bankens frågor

Har du blivit kontaktad av Danske Bank med uppmaning om att svara på frågor?
För att inte riskera att tillgången till dina banktjänster och konton begränsas, så måste du svara på frågorna så snart som möjligt. 
Kom ihåg att du som vårdnadshavare också måste svara på frågorna åt dina barn. 

Här kan du läsa mer om varför banken ställer frågor

Har du blivit uppmanad att uppdatera dina uppgifter?

För att undvika att tillgången till dina banktjänster och konton blir begränsade så rekommenderar vi dig att så snart som möjligt uppdatera dina uppgifter via knappen nedan. Logga in med BankID - det tar bara några minuter.

Svara på frågorna

Update your information in english

Om du saknar BankID, ring oss på
0752 48 49 20 för att svara på frågorna.

Har tillgången till dina banktjänster och konton blivit begränsade?

För att du ska få tillgång till dina banktjänster och konton igen behöver du uppdatera uppgifterna vi har om dig. Det gör du via knappen nedan.

Uppdatera uppgifter som privatperson

Update your information in English

Om du saknar BankID eller har blivit uppmanad att ringa oss för att
uppdatera dina uppgifter, vänligen ring oss på 0752-48 49 20.


Frågor & svar

 • Jag har fått ett brev med en uppmaning om att svara på några korta frågor, vad gör jag nu?

  Det är viktigt att du så snart som möjligt svarar på dessa frågor. Då vi trots tidigare påminnelser, saknar svar från dig ber vi dig att så fort som möjligt besvara frågorna. Om du inte gör det innan det datumet som anges i brevet så kommer vi dessvärre behöva begränsa din tillgång till dina produkter och tjänster. 

  Frågorna tar endast några minuter att besvara och svaren omfattas självfallet av banksekretessen.

 • Varför måste jag svara på dessa frågor?

  Danske Bank, liksom alla andra banker, enligt lag måste ha god kännedom om dig som kund och dina bankaffärer. Vi som bank behöver förstå syftet med affärsförhållandet och de transaktioner som du vill utföra. Vi ställer därför frågor till alla våra kunder för att skydda dig som kund, oss som företag och samhället i stort från att utnyttjas för brottslig verksamhet som till exempel penningtvätt eller finansiering av terrorism.

  Vill du läsa mer om varför du behöver svara på frågorna kan du ta del av den informationen här på vår hemsida eller hos Bankföreningen.

 • Om vad handlar frågorna som jag måste svara på?

  Frågorna rör:

  • I vilket eller vilka länder du är medborgare
  • Om du är enskild näringsidkare och om du i så fall använder ett konto i Danske Bank för denna firma
  • Om du, någon i din familj eller någon du arbetar nära är en PEP (en person i politiskt utsatt ställning)

  Vissa kunder kan också behöva inkomma med en giltig ID-handling. För dig som bor utomlands kan det bli aktuellt att skicka in ett dokument som styrker adressen i utlandet.

 • Är det tillåtet att enligt lag att spärra kunders konton/kort?
  Danske Bank, liksom alla andra banker, måste enligt lag ha god kännedom om våra kunder och våra kunders bankaffärer. Har vi inte en god kundkännedom om våra kunder får vi inte ha en affärsförbindelse med våra kunder eller utföra transaktioner. Som ett led i detta spärrar vi kundens engagemang om den information vi behöver och har efterfrågat inte lämnats. Observera att vi i detta skede inte avslutar engagemanget - banktjänsterna och kontona finns kvar. Kunden ges möjlighet att få tillbaka tillgång till sina banktjänster och konton om kunden inkommer med det som efterfrågas. Om kunden trots detta inte inkommer med den information vi behöver och vi anser att vi inte kan hantera den risk med kunden som det innebär, kan vi även komma att behöva avsluta affärsförbindelsen med kunden.
 • Hur ska jag göra för att svara på frågorna?

  Har du fått frågorna i Mobilbanken eller i Hembanken så kan du enkelt svara på frågorna där.

  Har du ett BankID kan du även svara på frågorna på vår hemsida. Du går in på danskebank.se/minauppgifter, klickar på “Svara på frågorna”, identifierar dig med ditt BankID och svarar sedan på frågorna. 

  Du kan ringa oss på telefon 0752-48 49 20 på vardagar mellan 09:00 – 18.00.
  När du ringer oss så kommer du att behöva legitimera dig. Därför behöver du ha Danske Banks kodbox eller ditt BankID tillhands.

 • Vad händer om banken begränsar tillgången till mina banktjänster och konton?

  Får vi inte in dina svar inom utsatt tid, så kommer vi att begränsa tillgången till dina banktjänster och konton hos oss.

  Det innebär att:

  • Inga som helst uttag kan göras från dina konton i Danske Bank. Det omfattar betalningar, stående överföringar, autogiro, e-faktura etc. Det inkluderar också betalningar av alla typer av lån som dras från dina konton i Danske Bank som bolån, hyror, försäkringar etc.
  • Du kan inte använda kort, varken debet- eller kreditkort i Danske Bank.
  • Du kan inte genomföra värdepappersköp såsom köp av fonder, aktier etc i Danske Bank. Du kan däremot genomföra försäljning av värdepapper.
  • Observera att även konton som du delar med en eller flera andra kommer att omfattas av begränsningen.  

  Danske Bank står inte för några finansiella förluster eller andra konsekvenser som dessa begränsningar kan resultera i.

 • Kommer delade konton att spärras?
  Om banken saknar svar på frågorna och/eller saknar en giltig ID-handling från någon av kontohavarna så kommer delade konton och kort spärras. Det innebär att ingen part kan använda varken konto och kort. För att häva spärren behöver alla kontohavare av det delade kontot svara på frågorna och eventuellt inkomma med en giltig ID-handling. 
 • Jag har redan svarat på frågorna, varför får jag det här brevet?
  Om du lämnat dina uppgifter under de senaste dagarna, tackar vi för hjälpen och ber dig bortse från brevet.

Om du fått dina banktjänster och konton spärrade

Har du frågor? 

Ring oss på 
0752-48 49 20
Öppet vardagar 09.00 - 18.00

Har du blivit kontaktad av Danske Bank med uppmaning om att svara på frågor?
För att inte riskera att tillgången till dina banktjänster och konton hos oss begränsas, så måste du svara på frågorna så snart som möjligt.

Läs mer om varför det är viktigt att svara på bankens frågor