Viktigt att du svarar på bankens frågor

Har du fått ett brev med uppmaning om att svara på frågor från banken?
För att inte riskera att tillgången till dina produkter och tjänster begränsas, så måste du svara på frågorna så snart som möjligt.

Här kan du läsa mer om varför banken ställer frågor

 • Jag har fått ett brev med en uppmaning om att svara på några korta frågor, vad gör jag nu?

  Det är viktigt att du så snart som möjligt svarar på dessa frågor. Då vi trots tidigare påminnelser, saknar svar från dig ber vi dig att så fort som möjligt besvara frågorna. Om du inte gör det innan det datumet som anges i brevet så kommer vi dessvärre behöva begränsa din tillgång till dina produkter och tjänster. 

  Frågorna tar endast några minuter att besvara och svaren omfattas självfallet av banksekretessen.

 • Varför måste jag svara på dessa frågor?

  Danske Bank, liksom alla andra banker, enligt lag måste ha god kännedom om dig som kund och dina bankaffärer. Vi som bank behöver förstå syftet med affärsförhållandet och de transaktioner som du vill utföra. Vi ställer därför frågor till alla våra kunder för att skydda dig som kund, oss som företag och samhället i stort från att utnyttjas för brottslig verksamhet som till exempel penningtvätt eller finansiering av terrorism.

  Vill du läsa mer om varför du behöver svara på frågorna kan du ta del av den informationen här på vår hemsida eller hos Bankföreningen.

 • Om vad handlar frågorna som jag måste svara på?

  Frågorna rör:

  • I vilket eller vilka länder du är medborgare
  • Om du är enskild näringsidkare och om du i så fall använder ett konto i Danske Bank för denna firma
  • Om du, någon i din familj eller någon du arbetar nära är en PEP (en person i politiskt utsatt ställning)

  Vissa kunder kan också behöva skicka in en kopia på sin ID-handling och för dig som bor utomlands kan det bli aktuellt att skicka in ett dokument som styrker adressen i utlandet.

 • Hur ska jag göra för att svara på frågorna?

  Har du fått frågorna i Mobilbanken eller i Hembanken så kan du enkelt svara på frågorna där.

  Har du ett BankID kan du även svara på frågorna på vår hemsida. Du går in på danskebank.se/minauppgifter, klickar på “Svara på frågorna”, identifierar dig med ditt BankID och svarar sedan på frågorna. 

  Du kan ringa oss på telefon 0752-48 49 20 på vardagar mellan 09:00 – 18.00.
  När du ringer oss så kommer du att behöva legitimera dig. Därför behöver du ha Danske Banks kodbox eller ditt BankID tillhands.

  Vill du hellre svara på frågorna genom att fylla i en blankett. Ring oss på 0752-48 49 20 , så skickar vi blankett och svarskuvert.

 • Vad händer om ni begränsar tillgången till mina produkter?

  Inga som helst uttag kan göras från dina konton. 
  Det omfattar betalningar, stående överföringar, autogiro, e-faktura etc. Det inkluderar även betalningar av alla typer av lån, (inkl. bolån), hyror, försäkringar etc. 
  Du kan inte använda kort, varken debet-, eller kreditkort.
  Du kan inte genomföra värdepappersköp såsom köp av fonder, aktier etc. 

  Det är viktigt att komma ihåg att Danske Bank inte står för några finansiella förluster eller andra konsekvenser som dessa begränsningar kan resultera i.

 • Jag har redan svarat på frågorna, varför får jag det här brevet?
  Har du under dagarna innan du fått brevet svarat på frågorna och du kan då bortse från brevet.