Penningtvätt - vanliga frågor

Den huvudsakliga drivkraften bakom organiserad brottslighet är möjligheten att tjäna pengar. För att kunna använda svarta pengar i den lagliga ekonomin, tvättas pengarna rena på olika sätt. På så sätt kan de kriminella dölja var pengarna kommer ifrån.
Det gäller även finansiering av terrorism, där relativt små penningströmmar kan få förödande konsekvenser. Penningtvättslagen finns för att motverka dessa brott. I denna guide har vi samlat vanliga frågor och svar för företag på temat penningtvätt.

Vad är penningtvätt?

Penningtvätt är en handling där pengar som man tjänat olagligt (svarta pengar), genom transaktioner, överföringar eller liknande, ger intrycket av att de är intjänade på ett lagligt sätt. Syftet med handlingen är att dölja var pengarna kommer ifrån.


Vad innebär Penningtvättslagen - kortfattat

Penningtvättslagen (lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism) är det administrativa regelverk som gäller för företag inom vissa sektorer. Syftet med regelverket är att förhindra att företag utnyttjas för penningtvätt och finansering av terrorism. Penningtvättslagen syftar också till att företag ska ha väl uppsatta rutiner för att kunna identifiera avvikande beteende hos sina kunder jämfört med kundens förväntade beteende.

Vi som bank har ett ansvar att förstå kunders affärer i banken och de transaktioner som genomförs för att motverka penningtvätt och eller finansiering av terrorism. Därför, i enlighet med lagen, ställer vi löpande frågor till dig som vill bli kund eller redan är kund för att vi ska ha god kännedom om våra kunder och förstå hur de ska eller hur de använder våra produkter och tjänster. Den information banken får om dig behandlas konfidentiellt och omfattas av banksekretessen och personuppgiftslagen. Penningtvättslagen gäller för både fysiska och juridiska personer.

Vad är det för frågor?


Vanliga frågor:

  • Var kommer pengarna ifrån?
  • Vad ska du använda pengarna till?
Baserat på de svar kunden ger kan vi som bank upptäcka eventuellt avvikande transaktioner från det vi förväntar oss och utreda dessa. Det är även viktigt att ta reda på vem den verkliga huvudmannen i ett företag är, detta för att förstå strukturen eller för att klargöra om den verkliga huvudmannen ska betraktas som en person i politisk utsatt ställning.

Relaterade sidor


Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.