Därför ställer vi frågor till dig

Varför ställer vi frågor till dig?
För att du som kund ska kunna få bästa möjliga rådgivning och service från oss behöver vi få information om dig och hur du använder dig av banken. Vi behöver till exempel veta vilka av våra tjänster du behöver använda dig av och på vilket sätt du behöver använda dem. Därför ställer vi frågor både till dig som redan är kund hos oss och till dig som önskar bli kund hos oss.

Vissa frågor behöver vi dock ställa av andra orsaker. EU och svensk lag ställer höga krav på att banken har god kännedom om dig som kund och dina bankaffärer. Banken måste förstå syftet med affärsförhållandet och även med de transaktioner som du vill utföra. Syftet är att skydda både dig och oss från att utnyttjas för penningtvätt. Vi tar vårt samhällsansvar på stort allvar och arbetar för att skydda våra kunder, vårt företag och samhället i stort från brottslig verksamhet såsom penningtvätt men även trafficking, knarkhandel, terroristfinansiering, illegal vapenhandel, skattefusk med mera.

Vilka frågor ställer vi?
När du svarar på våra frågor hjälper du till i arbetet med att förhindra brottslig verksamhet. Exempel på frågor vi kan ställa är var pengar som sätts in på ditt konto kommer ifrån, varför du gör internationella överföringar, eller varför du vill använda vissa andra tjänster som vi erbjuder. 
Vi behöver även känna till om du är en person i politiskt utsatt ställning (PEP), det vill säga en person som har eller har haft en framträdande offentlig funktion i en stat eller i en internationell organisation. Banken måste också veta vilka kunder som är familjemedlemmar och kända medarbetare till en PEP.
Du som företräder ett företag måste även kunna styrka detta, besvara frågor kring verksamheten, ägarstrukturen och vem eller vilka som har bestämmande inflytande i bolaget.

I vissa fall kan vi även behöva se dokumentation som styrker dina förklaringar. Den kundinformation du lämnar till oss behandlas konfidentiellt och omfattas av banksekretessen.

Utan information får vi inte hjälpa dig
I de sällsynta fall där vi inte får tillräckligt med information för att möta lagkraven för kundkännedom får vi inte lov att tillhandahålla de produkter och tjänster som begärs – En situation vi självklart vill undvika. Du kan läsa mer om detta på Bankföreningens hemsida i faktabladet om penningtvätt.

Identitet och legitimation
Vi är också skyldiga att kontrollera adress och identitet hos dig som vill bli ny kund i banken. Även om du redan är kund måste du på begäran kunna visa giltig id-handling och lämna kompletterande information och dokumentation. Det kan till exempel gälla när du vill genomföra en transaktion eller ha en ny tjänst eller om vi behöver uppdatera den information vi har om dig. Exempel på dokument som bekräftar din identitet är en kopia av ditt pass, körkort eller annan officiell id-handling med foto.