Står du nära någon som är allvarligt sjuk?

Självklart påverkas du om någon som står nära dig blir allvarligt sjuk – känslomässigt, praktiskt och ekonomiskt. Men glöm inte mitt i alltihop att du har vissa rättigheter som kan underlätta vardagen. Här har vi skrivit om några saker som är bra att känna till. 

 • 1. Skaffa dig en överblick över ekonomin 

  Allvarlig sjukdom kan utsätta din ekonomi för stora belastningar. Försök att så fort som möjligt skaffa dig en uppfattning om läget och använd din bank som sparringpartner. Vi kan hjälpa dig att göra upp en plan över hur du kan anpassa dig efter den nya situationen och kanske rent av se möjligheter som du inte själv har tänkt på.

 • 2. Vem kan ge dig stöd när du behöver det?

  Det är en stor påfrestning att vara anhörig till någon som är riktigt sjuk. I värsta fall kan det leda till att du själv blir sjuk av stress. Se över möjligheterna att få prata med en psykolog. Genom din husläkare kan du få en remiss till runt tio behandlingar som ingår i högkostnadsskyddet och alltså inte kostar mer än ett besök på vårdcentralen. Det kan också vara värt att kontrollera om någon av dina försäkringar kan bekosta psykologhjälp. 

  De flesta sjukhus och patientföreningar brukar också anordna anhöriggrupper där du kan träffa andra som är i en liknande situation.

  Jourhavande medmänniska 

  Behöver du någon att prata med på kvällen, natten eller helgen kan du höra av dig anonymt till Jourhavande medmänniska på telefon 08-702 16 80 eller via jourhavande-medmanniska.se

 • 3. Du kan få praktisk och ekonomisk hjälp via din kommun

  Kommunen har biståndshandläggare som kan utreda ditt behov av stödåtgärder. Vissa kommuner har anhörigkonsulenter som du kan vända dig till. Deras uppgift är att stödja och vägleda till dig som vårdar närstående i hemmet.

  Oftast kan du få både en del praktisk och ekonomisk hjälp som anhörig. Vilken hjälp som erbjuds varierar mellan olika kommuner men det kan röra sig om avlösning en del av dygnet, hemtjänst och rätt till en fast vårdkontakt. Ta kontakt med din kommun för att få reda på vad som gäller.

 • 4. Kostnader för medicin

  I Sverige finns ett högkostnadsskydd för många av de mediciner som skrivs ut på recept. Det innebär att man får betala högst 2 200 kronor per år. Resten av kostnaden står landstinget för.

  De allra flesta mediciner på recept ingår, liksom förbrukningsartiklar vid stomi, för att tillföra kroppen medicin och för egenkontroll av medicinering.

 • 5. Har du rätt till ledighet för att följa med på läkarbesök?

  En vanlig missuppfattning är att man som anställd har rätt till ledighet, betald eller obetald, för att gå till läkare och tandläkare. Som anställd har du inte automatiskt rätt att gå till läkare eller tandläkare på arbetstid. Däremot kan du ansöka om att få tjänstledigt – utan lön. 

  Däremot har många företag kollektivavtal som ger anställda rätt till ledighet med betalning. Kontrollera om det gäller dig och vilken typ av läkarbesök som omfattas.

 • 6. Närståendepenning

  Om du avstår från att arbeta för att vårda en närstående person som är svårt sjuk kan du få närståendepenning i upp till hundra dagar. Till närstående räknas anhöriga men också andra med nära relationer till den som är sjuk, till exempel vänner och grannar. Är ni flera närstående kan ni turas om att vårda.

  Närståendepenningen består av knappt 80 procent av din sjukpenninggrundande inkomst. Om du är anställd grundas ersättningen på din arbetstid i dagar eller timmar. Är du egen företagare eller arbetslös får du ersättningen beräknad per kalenderdag.

 • 7. Särskilda regler för barn upp till 18 år

  Har du ett allvarligt sjukt barn som inte fyllt 18 år så har både du och den andra föräldern rätt att få ersättning för samma barn och tid under ett obegränsat antal dagar. 

  Ett barn anses vara allvarligt sjukt om det är stor fara för barnets liv eller om barnet får behandling mot sin sjukdom och det finns fara för barnets liv utan behandlingen.

  För att ditt barn ska räknas som allvarligt sjukt måste läkaren skriva ett utlåtande som innehåller en diagnos och beskrivning av barnets sjukdom och behandling. Där ska det också stå hur mycket föräldrarna behöver vara med barnet vid behandlingen.

 • 8. Hjälp vid dödsfall

  Om det finns risk att din närstående avlider av sin sjukdom är det viktigt att se över testamente, ekonomi, livförsäkring och pension. Det är ingen lätt uppgift att göra det mitt i en svår period men det kan också vara en lättnad att få klart för sig hur ekonomin kommer att se ut framöver. Vi på banken hjälper gärna till.

  Vi hjälper dig

  Använd oss på banken om det praktiska arbetet ter sig oöverstigligt svårt. Vi kanske rent av kan se möjligheter som du inte tänkt på själv? Ta kontakt med oss så hjälper vi dig med de ekonomiska frågorna.

  Boka Onlinemöte

Relaterat innehåll


Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.