Sjuk- och olycksfallsförsäkring

Genom vårt samarbete med Trygg-Hansa har du möjlighet att teckna en sjuk- och olycksfallsförsäkring som ger dig ett brett skydd och ekonomisk trygghet om något händer.


  • Försäkrad dygnet runt

  • Ersättning vid längre sjukskrivning

  • Någon att prata med vid kriser

Beräkna och teckna Se hur mycket du kan få i rabatt

Vill du prata med en försäkringsrådgivare hos Trygg-Hansa?
Ring 0775-744 400 för prisuppgift och råd om personförsäkring.

 

Fördelar med sjuk- och olycksfallsförsäkringen
Om du har en försäkring genom jobbet eller facket, gäller den ibland bara under arbetstid och då oftast inte för sjukdomar. Med Trygg-Hansas sjuk- och olycksfallsförsäkring får du ett bra skydd dygnet runt om du blir sjuk eller råkar ut för ett olycksfall. Försäkringen kan tecknas om du är 18–56 år och passar bra för dig som vill ha största möjliga trygghet vid sjukdomar och olycksfall.


Hjälp vid allvarliga och mindre allvarliga olycksfall

Sjuk- och olycksfallsförsäkringen ersätter dig om du får en bestående skada efter ett olycksfall (s.k. medicinsk invaliditet). Det kan vara efter exempelvis en cykelolycka, ett fall från en stege eller om du får en svår brännskada. Du får också ersättning om du skadas när du utövar vissa sporter som amatör. Hur mycket du får i ersättning beror på vilka bestående besvär som blir följden av din skada och vilket försäkringsbelopp du valt.

Ersättning om du blir allvarligt sjuk

För vissa sjukdomar, som t.ex. Alzheimers, anorexi, cancer och MS, får du ett engångsbelopp direkt vid diagnos. För andra sjukdomar, t.ex. diabetes eller stroke, kan du få ersättning för så kallad medicinsk invaliditet (nedsatt funktionsförmåga).

Ekonomisk hjälp om du blir sjukskriven länge
Att vara sjukskriven en längre tid kan vara jobbigt för ekonomin. Därför kan du få ett engångsbelopp om du är sjukskriven i 30 dagar eller mer. Varar det i 30 dagar till får du ytterligare pengar, och om du permanent får nedsatt arbetsförmåga kan det finnas mer ersättning att hämta. Dessutom får du ersättning för behandling hos t.ex. en fysioterapeut, som hjälper dig att komma tillbaka efter ett olycksfall eller en sjukdom.

Ersättning för både behandling och utlägg
Du får ersättning för behandling hos läkare och tandläkare om du behöver det efter ett olycksfall. Du får även ersättning för resorna till och från vården. Om skadan är så allvarlig att du har behövt läkarvård kan du också få ersättning för kläder och glasögon som har gått sönder.

Någon att prata med vid kriser
Ibland händer det svåra saker i livet: ett sjukdomsbesked, en olycka, en traumatisk förlossning eller våld i en nära relation. Om du får en krisreaktion i samband med en sådan plötslig händelse kan du få stöd av en legitimerad psykolog. Trygg-Hansa ser till att du får träffa rätt person och betalar upp till 10 behandlingstillfällen.

 

Se vad som ingår:                                                   

Vad ingår i försäkringen?
Här ser du en kortfattad beskrivning av försäkringen. Läs mer om innehållet och viktiga undantag i För- och efterköpsinformationen

Sjuk och Olycksfallsförsäkring


Medicinsk invaliditet (nedsatt funktionsförmåga)checkbox
Ekonomisk invaliditet (nedsatt arbetsförmåga)checkbox
Vissa diagnoser
checkbox
Sjukhusvistelse checkbox
Akut inskrivning på sjukhuscheckbox
Sjukskrivning i minst 30 dagarcheckbox
Rehabiliteringcheckbox
Kristerapicheckbox 
Kostnader efter olycksfallcheckbox
Ärr efter olycksfall 
Dödsfall  
                                                    

Villkor och försäkringsförmedling

Få råd om rätt försäkring?

Vill du prata med en försäkringsrådgivare hos Trygg-Hansa?
Ring 0775-744 400 för prisuppgift och råd om personförsäkring.

Se hur mycket du kan få i rabatt   Bli uppringd

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.