Personförsäkring

Se till att du är försäkrad om du drabbas av en allvarlig sjukdom eller råkar ut för en skada.

Se din rabatt   Bli uppringd   Beräkna och teckna


Försäkra dig själv


 • Helt utan självrisk
 • Gäller dygnet runt
 • Upp till 20 % rabatt om du samlar dina försäkringar

Försäkra dig själv


 • Helt utan självrisk
 • Gäller dygnet runt
 • Upp till 20 % rabatt om du samlar dina försäkringar

Fördelar med personförsäkringen

Vi är ofta bättre på att försäkra våra ägodelar än oss själva och vår familj. Men en olycka eller sjukdom kan få minst lika stora konsekvenser som ett inbrott eller en brandskada. De flesta av oss har en olycksfallsförsäkring via arbetsgivaren eller facket, men den är sällan tillräcklig. Oftast gäller olycksfallsförsäkringen bara under arbetstid och på väg till och från jobbet. Du kan därför behöva komplettera det skydd som arbetsgivaren och samhället ger.

I samarbete med Moderna Försäkringar erbjuder vi en prisvärd personförsäkring som ger dig ett brett skydd och ekonomisk trygghet om något allvarligt händer. Försäkringen finns i tre olika nivåer varav två täcker både olycka och sjukdom.

För att teckna en olycksfallsförsäkring ska du vara äldre än 18 år, folkbokförd och bosatt i Sverige. Ingen övre åldersgräns finns och försäkringen gäller livet ut.

För att teckna en sjuk- och olycksfallsförsäkring ska du vara äldre än 18 år men yngre än 55 år, folkbokförd och bosatt i Sverige. För sjuk- och olycksfallsförsäkring krävs dessutom att en hälsodeklaration blir godkänd.

Personförsäkringen kan tecknas i tre olika nivåer

Olycksfall
Man vet aldrig när olyckan är framme, därför gäller vår olycksfallsförsäkring dygnet runt. Den är också helt utan självrisk.

Sjuk- och olycksfall, medium

Det är vanligare att drabbas av en sjukdom än av ett olycksfall. Med vår personförsäkring Sjuk- och olycksfall Medium får du skattefri ersättning även om du drabbas av vissa sjukdomar. Försäkringen täcker medicinsk invaliditet, vilket betyder att du får ersättning om din kropp inte fungerar fullt ut på grund av vad skadan medfört.

Sjuk- och olycksfall, large

Sjuk- och olycksfall Large ger dig utöver skyddet som ingår i Medium även ersättning vid ekonomisk invaliditet. Det innebär att du kan få ersättning om du inte kan arbeta på grund av ersättningsbart olycksfall eller sjukdom. Försäkringen gäller vid olycksfall och för vissa namngivna sjukdomar som du kan läsa mer om i vår förköpsinformation nedan.

Se vad som ingår i de olika nivåerna


Personförsäkring
Olycksfall

Sjuk- och olycksfall,
Medium
Sjuk- och olycksfall,
Large
Medicinsk invaliditet – 
Försäkringsbeloppet + tilläggsbeloppet
Ärrersättning
Direkthjälp*
Tandskada vid olycksfall
Rese- och behandlingskostnader vid olycksfall,
högst 50 000 kr
Sjukhusvistelse – 150 kr/dygn
Kläder, glasögon med mera, högst 10 000 kr
Dödsfall vid olycksfall – 50 000 kr
Engångskostnader och rehabilitering vid olycksfall,
högst 100 000 kr
 
Sjuk- och olycksfallshjälpen 
Ekonomisk invaliditet  
Valbara försäkringsbelopp  600 000 kr
 
 900 000 kr
 
1 200 000 kr
 
1 500 000 kr
 600 000 kr
 
 900 000 kr
 
1 200 000 kr
 
1 500 000 kr
 600 000 kr
 
 900 000 kr
 
1 200 000 kr
 
1 500 000 kr
                                                    

* Se Förköpsinformation för skillnader mellan nivåerna

Se vad som ingår i de olika nivåerna

 • Olycksfall
  Personförsäkring
  Olycksfall
  Medicinsk invaliditet – 
  Försäkringsbeloppet + tilläggsbeloppet
  Ärrersättning
  Direkthjälp*
  Tandskada vid olycksfall
  Rese- och behandlingskostnader vid olycksfall,
  högst 50 000 kr
  Sjukhusvistelse – 150 kr/dygn
  Kläder, glasögon med mera, högst 10 000 kr
  Dödsfall vid olycksfall – 50 000 kr
  Engångskostnader och rehabilitering vid olycksfall, högst 100 000 kr 
  Sjuk- och olycksfallshjälpen 
  Ekonomisk invaliditet 
  Valbara försäkringsbelopp  600 000 kr
   
   900 000 kr
   
  1 200 000 kr
   
  1 500 000 kr

   * Se Förköpsinformation för skillnader mellan nivåerna
 • Sjuk- och olycksfall, Medium
  Personförsäkring
  Sjuk- och olycksfall,
  Medium
  Medicinsk invaliditet – 
  Försäkringsbeloppet + tilläggsbeloppet
  Ärrersättning
  Direkthjälp*
  Tandskada vid olycksfall
  Rese- och behandlingskostnader vid olycksfall,
  högst 50 000 kr
  Sjukhusvistelse – 150 kr/dygn
  Kläder, glasögon med mera, högst 10 000 kr
  Dödsfall vid olycksfall – 50 000 kr
  Engångskostnader och rehabilitering vid olycksfall,
  högst 100 000 kr
  Sjuk- och olycksfallshjälpen
  Ekonomisk invaliditet 
  Valbara försäkringsbelopp 600 000 kr
   
   900 000 kr
   
  1 200 000 kr
   
  1 500 000 kr
                            

  * Se Förköpsinformation för skillnader mellan nivåerna

 • Sjuk- och olycksfall, Large
  Personförsäkring
  Sjuk- och olycksfall,
  Large
  Medicinsk invaliditet – 
  Försäkringsbeloppet + tilläggsbeloppet
  Ärrersättning
  Direkthjälp*
  Tandskada vid olycksfall
  Rese- och behandlingskostnader vid olycksfall,
  högst 50 000 kr
  Sjukhusvistelse – 150 kr/dygn
  Kläder, glasögon med mera, högst 10 000 kr
  Dödsfall vid olycksfall – 50 000 kr
  Engångskostnader och rehabilitering vid olycksfall,
  högst 100 000 kr
  Sjuk- och olycksfallshjälpen
  Ekonomisk invaliditet
  Valbara försäkringsbelopp 600 000 kr
   
   900 000 kr
   
  1 200 000 kr
   
  1 500 000 kr
                            

  * Se Förköpsinformation för skillnader mellan nivåerna

För prisuppgift och råd om personförsäkring


Vill du prata med en försäkringsrådgivare hos Moderna Försäkringar?


Ring 0775-744 400