Är du knuten till ett företag
eller har du en enskild firma?

 

Här kan du läsa om vilka personuppgifter vi registrerar, vad vi använder uppgifterna till och hur du får överblick över dem.

Alla data som vi har registrerat om privatpersoner och enskilda näringsidkare omfattas av GDPR-reglerna.

Reglerna har därför betydelse för dig om du är företagskund och har en enskild firma. Reglerna har också betydelse om du som privatperson är knuten till ett företag, till exempel i egenskap av ägare, firmatecknare, kontaktperson eller fullmaktshavare för ett företag, och vi därför har personuppgifter om dig.

Vårt mål är att hantera dina personuppgifter med samma omsorg som din ekonomi, eftersom det är förutsättningen för en förtroendefull kundrelation. Vi följer därför noggrant alla regler för att skydda din information.

Nedan kan du läsa mer om

 • varför vi registrerar personuppgifter
 • vilka uppgifter vi registrerar och använder
 • hur du får överblick över dina uppgifter
 • Varför registrerar och använder vi personuppgifter?

  Vi registrerar och använder personuppgifter bland annat för att fullfölja avtal som har ingåtts med ditt företag, för att efterleva de lagar som gäller för finansiella institut och för att skydda ditt företag mot bedrägerier.

  Det här innebär att vi registrerar och använder personuppgifter när

  • ditt företag har ingått eller överväger att ingå ett avtal med oss, beträffande en tjänst eller en produkt
  • du har gett ditt samtycke till att vi använder dina personuppgifter för ett specifikt ändamål
  • det krävs enligt lag.
 • Vilka personuppgifter registrerar och använder vi?

  Vi registrerar och använder olika typer av personuppgifter beroende på tjänst eller produkt och om du är enskild näringsidkare eller har en annan anknytning till ett företag. Personuppgifter är information om dig som du tillhandahåller oss, eller som du har samtyckt till att vi registrerar. Exempel på sådana uppgifter är

  • grundläggande uppgifter som namn och kontaktinformation
  • information om din ekonomi, till exempel om inkomst, tillgångar och skulder
  • information om din anställning
  • information om din familj eller ditt hushåll
  • information om tjänster och produkter som vi levererar till dig och ditt företag, däribland information om dina preferenser kring produkterna/tjänsterna.
 • Så får du överblick

  Vill du veta mer om vilken information vi har om dig och hur vi använder informationen kan du beställa en detaljerad översikt. Är du även privatkund kan du gå in på den nya versionen av mobilbanken för privatkunder eller i din internetbank och få en överblick över dina personuppgifter.

Information om behandling av personuppgifter

Dokumentet ”Information om behandling av personuppgifter” innehåller en mer detaljerad beskrivning av vilka uppgifter vi registrerar, hur vi använder uppgifterna och dina rättigheter som kund. Klicka nedan om du vill läsa dokumentet.

Information om behandling av personuppgifter     Privacy Notice in English

Du kan läsa mer i våra Generella Villkor, som har uppdaterats med nya villkor. 

Vid fler frågor är du välkommen att kontakta oss: 0752-48 49 30

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.