Beställ en översikt över dina personuppgifter

Om du vill ha en detaljerad överblick över de personuppgifter vi har om dig, kan du beställa en översikt. Översikten innehåller olika typer av information, såsom information om konto, kort och övriga betaltjänster, information om lån och andra produkter och tjänster.


Du kan beställa översikten genom att använda formuläret.

 

Om du istället vill utnyttja din rätt att få tillgång till utökad information om dina personuppgifter enligt artikel 15 i dataskyddsförordningen (GDPR) kan du beställa en rapport genom att trycka her.

Alternativt vänligen skriv ditt fullständiga namn, telefonnummer och om möjligt, ange vilka personuppgifter du begär att få tillgång till. Skicka uppgifterna till GDPR-insight@danskebank.se.

Vi kommer att svara på din begäran om att få tillgång till dina personuppgifter så snart som möjligt och senast en månad efter det att vi mottagit din begäran. I särskilda fall och under exceptionella förhållanden kan tiden utökas med ytterligare två månader. I de fallen kommer vi att informera dig om den förlängda tidsfristen och skälen till varför den är förlängd.

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.