Bospara i fonder

Alla har olika drömmar och mål i livet. Oavsett om du drömmer om ett eget boende, hjälpa dina barn med körkortet eller få mer i pension så måste de flesta av oss spara pengar till det.  Ett sätt att spara till det är genom att månadsspara i fonder i HSB Depå samtidigt som du samlar bosparpoäng. Du som öppnar eller redan har ett HSB Bosparkonto kan öppna en HSB Depå.

Öppna HSB Depå för fondsparande

Har du öppnat en HSB Depå, men inte kommit igång med ett månadssparande i fonder än kan snabbt komma igång i Hembanken.

Börja månadsspara

Fördelarna med ett månatligt sparande

Därför är fonder bra för långsiktigt sparande

ISK

Vi rekommenderar att långsiktigt sparande i fonder sker inom ramen för ett Investeringskonto (ISK). Vi arbetar just nu med att utveckla bosparerbjudandet tillsammans med HSB, där ISK är en del av detta och kommer att lanseras under 2021.


 • Högre risk än med ett sparkonto, men möjlighet till en högre avkastning
 • När du sparar i fonder erhåller du bosparpoäng oavsett hur ditt sparande utvecklas
 • Månadsspara i fonder och få en jämnare utveckling över tid
 • Välj fonder med olika hållbarhetsprofiler, investeringsstil och risknivå

För dig som vill fondspara i HSB Depå

För att börja fondspara i HSB Depå behöver du vara medlem i HSB och ha ett HSB Bosparkonto hos Danske Bank. Läs mer här >

Så här gör du för att börja fondspara i HSB Depå1. Öppna en HSB Depå

Klicka på knappen nedan för att logga in i Hembanken och öppna en HSB Depå för fondsparande och följ sedan instruktionerna för att starta ett månadssparande.

Öppna HSB Depå


2. Sätt upp månadsspar

Har du öppnat en HSB Depå men aldrig kommit igång med månadssparandet i fonder kan du klicka på knappen nedan för att komma igång.

Börja månadsspara3. Stående överföring
Sätt upp en stående överföring från ditt lönekonto (i Danske Bank eller från annan bank) till HSB Bosparkonto  så att det varje månad finns pengar för fondköpen


Så här börjar du bospara i fonder


1. Bli medlem
Bli medlem i HSB och öppna ett HSB Bosparkonto i Danske Bank
Börja bospara


2. Öppna en HSB Depå
Logga in i vår internetbank Hembanken så väljer du ”Öppna HSB Depå för fondsparande”. Sätt upp ett månadssparande i fonder genom att klicka på ’Månadsspar fonder’ på startsidan.

Börja fondspara


3. Välj fond
Välj fond från listan som heter ’HSB Bospar’ och fyll i belopp och datum. Signera med BankID. Du kan enkelt få en överblick över dina bosparprodukter och saldo i vår internetbank Hembanken eller i vår app Mobilbanken. För att se ditt fondsparande, välj Placera och Placeringsöversikt i Hembanken. Om du har öppnat ett HSB Bosparkonto åt minderårig eller utan BankID och vill börja fondspara i efterhand, kontakta Kundservice 0752-484542.

Hur mycket vill du spara?

Belopp som du vill spara varje månad:
kr
Tryck enter för att uppdatera.
Eventuellt startbelopp som du börjar med:
kr
Tryck enter för att uppdatera.
Antal år du kan tänka dig att spara:
år
Tryck enter för att uppdatera.
Förväntad avkastning per år:
%
Tryck enter för att uppdatera.

Skatter, avgifter och inflation har ej tagits med i uträkningen.

Totalbelopp efter 5 år

173 536 kr


Börja bospara

Om du inte har BankID eller ska spara till minderårig, börja bospara här.HSB Bosparkonto: fn

HSB Fasträntekonto 3 år: fn

HSB Depå för fondsparande: 8,88 %

Utgår från den genomsnittliga årsavkastningen de senaste 15 åren för vår globala indexfond Danske Invest SRI Global som ingår i HSB Bospar.*0 0
*Observera att denna avkastning är baserad på historisk information och det finns inte någon garanti för att den framtida avkastningen kommer att motsvara den historiska. Den kan bli både högre och lägre och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Så här kan du tänka kring val av fonder

Läs på om de fonder som vi erbjuder inom HSB Bospar. Det du generellt behöver tänka på när du väljer fond eller fonder är vilken risk du är villig att ta samt vilken tidshorisont du har på ditt sparande, dvs när du förväntar dig att använda pengarna. De olika fondernas risknivåer finns beskrivet i tabellen och i hembanken när du startar ditt månadssparande. Hållbarhet kan också vara en viktig aspekt att ta hänsyn till. För fondbolag och fondförvaltare finns det olika sätt att arbeta med hållbarhet. Du kan därför t.ex. välja att investera i en fond som exkludera vissa bolag som inte lever upp till bestämda hållbarhetskrav, eller så kan du välja att investera i en fond vars förvaltare för en aktiv dialog med bolag kring omställningen till ett hållbart samhälle.

För att underlätta valet av fondtyper har vi tagit fram några exempel på personer som befinner sig i olika stadier i livet och som har olika behov med sitt sparande. De har även olika sparhorisonter. Läs mer nedan och se vilken typ av sparhorisont som du kan relatera mest till.

Materialet har tagits fram i informationssyfte och ska inte ses som investeringsrådgivning.

 • Jakob: sparhorisont tre år
  Jakob bor med sina föräldrar och går andra året på gymnasiet. Om tre år vill han flytta till en egen lägenhet i en annan stad och studera på universitetet. Därför har han börjat bospara med HSB. Innan flytten planerar han att bo kvar hemma hos sina föräldrar och jobba för att spara ihop pengar till en resa framöver. Jakob kan tänka sig att ta en lite högre risk med sitt bosparande för att få möjlighet till en något högre avkastning än på ett sparkonto.

  Fördelning mellan aktie- och räntefonder

  Aktiefonder: 0%
  Räntefonder: 100%

Innan du väljer fond/fonder – fundera igenom följande:

Checklista

 • Vad är din tidshorisont?
  • Kortare än 3 år - HSB Bosparkonto

  • Mer än 3 år - Fondsparande i HSB Depå
 • Hur stor risk i mitt sparande är jag villig att ta?
  • Har du en lång tidshorisont kan du troligtvis ta en högre risk eftersom investeringar över längre tid har historiskt sett gett hög avkastning.

  • Det är viktigt är att titta på hela ditt sparande och inte bara på de individuella fondernas risk. Det är helheten i din portfölj som är viktig. Du kan t.ex. ha en fond med hög risk, och en fond med lägre risk och därmed få en portfölj med medelrisk. Du kan även ha en viss del som likvid på Bosparkonto och därmed balansera risken. 

 • Aktiv eller passiv förvaltning? 
  Vill du investera i en aktivt förvaltad fond med ett förvaltarteam som sköter fonden och som försöker prestera bättre än index? Eller vill du investera i passivt förvaltad fond som följer ett index, t.ex. Stockholmsbörsen? De aktivt förvaltade fonderna har generellt något högre avgift än de passivt förvaltade fonderna, så kallade indexfonder.

 

Viktigt att veta

Vid nuvarande marknadsläge där marknadsräntor är låga kan räntefonder ge mycket låg eller negativ avkastning. Ett alternativ till att placera i räntefonder kan då vara att placera pengarna på HSB Bosparkonto där du för närvarande får 0,65% i ränta.

Information om fonder

När du väljer fonder bör du ta hänsyn till vad för typ av fond  och vilken investeringsstil den har. Hållbarhetsprofil kan också vara en viktig aspekt att ta hänsyn till.

Aktiefond eller räntefond?

 • En aktiefond är en fond som till största del består av aktier och där avkastningen beror på de underliggande aktiernas utveckling. Aktiefonden kan antingen vara en indexfond eller en aktivt förvaltad fond. En aktiefond har generellt sätt en högre risk än en räntefond. 
 • En räntefond investerar i räntebärande papper så som statsskuldväxlar. Generellt sett har räntefonder lägre risk än aktiefonder.

Här ser du vilka fonder som är aktiefonder och räntefonder

Passiv eller aktiv förvaltning?

 • En passivt förvaltad fond följer ett index, t.ex. OMXS30 vilket är de 30 mest handlade aktierna på Stockholmsbörsen.
 • I en aktiv fond har en fondförvaltare som uppgift att försöka prestera bättre än ett index och väljer ut specifika aktier som de tror kommer prestera bättre än snittet. En aktiv fond kostar därmed oftast lite mer än en passiv fond. 

Här ser du vilka fonder som är passivt eller aktivt förvaltade

Ansvarsfulla investeringar

För oss är det inte bara viktigt att säkerställa att vi ger dig en konkurrenskraftig avkastning över tid, utan också att göra det inom ramarna för socialt ansvar och hållbarhet. Det innebär att vi går på djupet för att skaffa oss bättre beslutsunderlag. Vi identifierar de möjligheter och hanterar de risker som en given investeringsmöjlighet ger vid handeln. Vi drar oss inte för att ta i komplicerade frågor eller dilemman. Dessutom har vi en dialog direkt med bolagen för att på så sätt kunna påverka till förändring, förbättring och därmed bidra till en positiv utveckling. 

Läs mer om hur vi jobbar med hållbarhet

 

Fonder i HSB Bospar

Det finns 13 fonder i HSB Bospar som alla har olika investeringsstil, risknivå och pris. Priset du betalar är den årliga avgiften som finns för varje fond (se länk nedan). I dokumentet Basfakta för investerare/KIID som finns för varje fond, redovisas vilka insättnings- och uttagsavgifter som fondbolagen generellt kan ta ut. För nedan fonder tas inga insättnings- eller uttagsavgifter ut via Danske Bank.

Viktig information: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
Förhandsinformation om kostnader och avgifter HSB Bospar

Frågor och svar

 • Vad är en fond?

  En fond är en samling av aktier eller andra värdepapper som ägs gemensamt av de som placerar pengar i den. Genom att placera i fonder sprider du på så sätt ut risken, eftersom den investerar i flera olika värdepapper. Fonden förvaltas genom ett fondbolag. 

 • Vad finns det för typ av fonder?

  Fonder delas in i olika huvudgrupper utifrån placeringsinriktning. Varje huvudgrupp har undergrupper. De fonder som ingår i HSBs Bospar är i dagsläget Aktiefonder och Räntefonder. 

  Aktiefonder
  En aktiefond är en fond som investerar minst 85 % av fondförmögenheten i aktier. Dessa kan ha olika inriktningar och investera i olika regioner eller branscher. Beroende på investeringsstil kan aktiefonderna ha olika risknivåer. Är fonden investerad på en marknad som svänger mycket beroende på valutakurser eller världsekonomin så får fonden en högre risk. Exempel på detta är tillväxtmarknadsfonder.

  Räntefonder
  En räntefond är en fond som endast placerar i räntebärande värdepapper, exempelvis obligationer och statsskuldväxlar. En räntefond har generellt lägre risk än t.ex. aktiefonder. Olika typer av räntefonder är t.ex. korta räntefonder, långa räntefonder, realräntefonder och företagsobligationsfond.

  En passivt förvaltad fond följer ett index, t.ex. OMXS30 vilket är de 30 mest handlade aktierna på Stockholmsbörsen. 

  I en aktiv fond har en fondförvaltare som uppgift att försöka prestera bättre än ett index och de väljer ut de specifika aktier som de tror kommer prestera bättre än snittet. En aktiv fond kostar därmed oftast lite mer än en passiv fond.  

 • Vad finns det för olika risknivåer i fonder?
  Alla fonder klassas på en skala 1-7 där 1 är lägst risk och 7 högst risk. Du hittar information om detta i en fonds produktblad. Generellt sätt kan man säga att ju längre tidshorisont du har med ditt sparande i fonder, desto högre risk kan du ta. 
 • Vilket konto behöver jag för att placera i fonder som HSB bosparare?

  För att spara i HSB Depå måste du först öppna ett HSB Bosparkonto. Därefter kan du öppna en HSB Depå från vilket du kan handla i de fonder som ingår i HSB Bospar.

 • Hur öppnar jag en HSB Depå för fondsparande?
  Om du inte har öppnat en HSB Depå i samband med att du blev bosparare i Danske Bank kan du som bosparare när som helst beställa en HSB Depå från din startsida i vår vår internetbank Hembanken genom att klicka på ’Öppna HSB Depå för fondsparande’. Alternativt går du i Hembanken till menyn “Placera” och väljer därefter ’HSB Depå’. Klicka därefter på ’Beställ’, godkänn villkoren och signera med BankID så är du igång och kan handla de fonder som ingår i HSB Bospar.
 • Kan jag dela upp mitt Bospar så att en viss del är på sparkonto och en annan del i fonder?
  Ja, det går alldeles utmärkt. Du kan välja helt själv hur mycket av ditt Bospar du har på konto respektive i fonder. 
 • Hur säljer jag fonder i min HSB Depå?
  I vår internetbank Hembanken går du till ’Placera’ och väljer sedan ’köp/sälj’. I ’Kurslista’ väljer du HSB Bospar och i den lista av fonder som visas klickar du sedan på ’Sälj’ vid den fond du önskar sälja. Fyll i belopp eller antal och klicka på ’Fortsätt för att sälja' och signera med BankID. Du kan även handla i Mobilbanken.
 • Hur gör jag ett engångsköp av fonder inom HSB Bospar?

  I Mobilbanken:

  1. Klicka på ’Placeringar’ högst upp
  2. Välj ’Sök efter värdepapper’ och på nästa sidan kan du söka efter namnet på en fond i taget. Alternativt om du har fondinnehav i HSB Depå sedan tidigare som du vill köpa mer av så klickar du på HSB Depå för att se innehav.
  3. Klicka på fondnamnet och därefter på knappen ’Köp’.
  4. Ange Krediteras på = HSB Depå och Affärer från = HSB Bosparkonto.
  5. Kryssa i rutorna ’Jag har tagit del av faktablad’ och ’Jag är medveten om att…’ och sedan knappen längst ner.

  I Hembanken:

  I vår internetbank Hembanken går du till ’Placera’ och väljer sedan ’Köp/Sälj’. I ’Kurslista’ väljer du ”HSB Bospar” och i den lista av fonder som visas klickar du sedan på ’Köp’ vid den fond du önskar köpa. Fyll i belopp eller antal och klicka på ’Fortsätt för att köpa och signera med BankID.
 • Vad kostar det att köpa fonder i HSB Depå?

  Det kostar ingenting att ha en HSB Depå, däremot har varje fond som du investerar i en årlig avgift som anges i procent av det investerade beloppet. Här hittar du en detaljerad tabell med förhandsinformation vad avser kostnader och avgifter för fonderna. 

  Vid försäljning av fonder måste du deklarera för den eventuella vinst som du gjort på dina fonder. Denna information får Skatteverket av fondbolagen.


 • Hur fondsparar jag i HSB Bospar till mitt barn?

  Är barnet helt ny kund så beställer du en HSB Depå till ditt barn via webbformuläret på hemsidan. I webformuläret kan du även fylla i hur du önskar månadsspara i fonder till ditt barn.

  Om barnet är befintlig kund i banken går det bra att ringa Kundservice eller rådgivare för att få ett kundavtal att signera.

 • Vad händer med min HSB Depå och fonder som jag investerat i om jag avslutar mitt HSB-medlemskap?
  Om du avslutar ditt medlemskap i HSB kommer HSB Depån att avslutas och om du inte samtidigt säljer innehavet kommer detta att flyttas till annan depå. Om du inte har någon öppnas en ny och innehavet flyttas dit.
  Läs mer om fonder

 • Vad händer med bosparpoängen vid värdeökning på fonderna?
  Vinst vid försäljning av fonder (samt ränta vid kapitalisering på fasträntekonto) kommer att hanteras som s.k. överskottssparande. Överskottssparandet omvandlas sedan till poäng de månader du inte bosparar maximala summan på 500 kr per månad, motsvarande fem bosparpoäng, på bosparkontot. 
 • Hur ser jag mitt fondsparande i HSB Depå?

  För att se dina fonder i HSB Depå klickar du på ”Placera” i menyn och därefter ”Placeringsöversikt”. Har du flyttat ditt fondsparande till Danske Bank behöver du första gången du klickar på ”Placeringsöversikt” ansluta dig till Hembanken Värdepapper genom att klicka på ”Anslut”. Därefter når du Placeringsöversikten där du ser din HSB Depå. Om du har flyttat dina befintliga bosparfonder i Swedbank så tar det 1-4 veckor innan du kan se innehavet i Danske Bank. Du får ett kontoutdrag från Swedbank när bankflytten är genomförd.

  Är du en ny bosparare som öppnat HSB Depå i Internetbanken så ansluts du automatiskt till Hembanken Värdepapper och du kommer åt Placeringsöversikten direkt.

 • Hur köper jag en fond till HSB Bospar från Mobilbanken?

  Du kan för tillfället inte starta ett månadssparande i fonder från Mobilbanken, det fungerar enbart i Hembanken. Däremot går det bra att göra enstaka köp i Mobilbanken.

  Såhär gör du

  Jag har inget innehav av fonden sedan tidigare:
  Om du inte har innehav av den fonden du vill köpa till din HSB Depå sedan tidigare går du till menyn ”Placeringar” och klickar sedan på ”Sök efter värdepapper”. För att vara säker på att du söker fram rätt fond är det bäst att söka med ISIN-koden. ISIN-koden för en fond hittar du enkelt på vår hemsida i listan över ”Fonder i HSB Bospar”. Skriv ISIN-koden i sökfältet och klicka sedan på fonden. Därefter klickar du på ”köp” och fyller i belopp, väljer rätt depå och signerar med BankID. 

  Jag har innehav av fonden sedan tidigare:
  Om du har innehav i fonden du vill köpa sedan tidigare i din HSB Depå så hittar du den i listan över innehav i din HSB Depå. Gå till ”Placeringar” i Mobilbanken och klicka sedan på din HSB Depå. Klicka sedan på den fond du vill köpa mer av och fyll i belopp och signera med BankID.


Guide: Hur du blir ny bosparare samt frågor och svar på olika språk

Svenska  |   English  |  العربية   Español  |  فارسی  |  Af soomaali

Relaterat innehåll