Bospara i fonder

Du som har ett HSB Bosparkonto kan öppna en HSB Depå för fondsparande. Med ett fondsparande tar du en högre risk i ditt bosparande samtidigt som det finns möjlighet till en högre avkastning. Du kan månadsspara i både aktiefonder och räntefonder och välja fonder med olika hållbarhetsprofiler. Genom att månadsspara i fonder köper du andelar i fonder både vid uppgång och nedgång på börsen och får på så vis en jämnare utveckling i din portfölj. 

 • Samla bosparpoäng samtidigt som du har möjlighet att se dina pengar växa
 • Månadsspara i fonder med olika investeringsstil och risknivå
 • Välj fonder med olika hållbarhetsprofiler

Coronaspecial - så här tänker duBelopp som du vill spara varje månad:
kr
Tryck enter för att uppdatera.
Eventuellt startbelopp som du börjar med:
kr
Tryck enter för att uppdatera.
Antal år du kan tänka dig att spara:
år
Tryck enter för att uppdatera.
Förväntad avkastning per år:
%
Tryck enter för att uppdatera.

Skatter, avgifter och inflation har ej tagits med i uträkningen.

Totalbelopp efter 5 år

173 536 kr


Börja bospara

Om du inte har BankID eller ska spara till minderårig, börja bospara här.HSB Bosparkonto: fn

HSB Fasträntekonto 3 år: fn

HSB Depå för fondsparande: 8,88 %

Utgår från den genomsnittliga årsavkastningen de senaste 15 åren för vår globala indexfond Danske Invest SRI Global som ingår i HSB Bospar.**Observera att denna avkastning är baserad på historisk information och det finns inte någon garanti för att den framtida avkastningen kommer att motsvara den historiska. Den kan bli både högre och lägre och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

0 0

Så här kan du tänka kring val av fonder

För att underlätta valet av fondtyper har vi tagit fram några exempel på personer som befinner sig i olika stadier i livet och som har olika behov med sitt sparande. Läs mer nedan och se vilken typ av person som du liknar mest.

Materialet har tagits fram i informationssyfte och ska inte ses som investeringsrådgivning.

 • Jasmin: sparhorisont fem år
  Jasmine bor i en storstad och har precis avslutat sina studier och börjat på sitt första jobb. Hon har haft ett bosparande sedan flera år tillbaka som hennes föräldrar satte upp åt henne när hon föddes. För tillfället hyr hon en lägenhet i andrahand men hon tror sig vilja använda sina bosparpoäng eller sparade pengar inom fem år. Jasmine är beredd att ta en högre risk i sitt fondsparande för att få möjlighet till en högre avkastning.

  Fördelning mellan aktie- och räntefonder

  Aktiefonder: 70%
  Räntefonder: 30%

Viktigt att veta

Vid nuvarande marknadsläge där marknadsräntor är låga kan räntefonder ge mycket låg eller negativ avkastning. Ett alternativ till att placera i räntefonder kan då vara att placera pengarna på HSB Bosparkonto där du för närvarande får 0,65% i ränta.

Information om fonder

När du väljer fonder bör du ta hänsyn till vad för typ av fond  och vilken investeringsstil den har. Hållbarhetsprofil kan också vara en viktig aspekt att ta hänsyn till.

Aktiefond eller räntefond?

 • En aktiefond är en fond som till största del består av aktier och där avkastningen beror på de underliggande aktiernas utveckling. En aktiefond har generellt sätt en högre risk än en räntefond.
 • En räntefond investerar i räntebärande papper så som statsskuldväxlar. Generellt sett har räntefonder lägre risk än aktiefonder.

Passiv eller aktiv förvaltning?

 • En passivt förvaltad fond följer ett index, t.ex. OMXS30 vilket är de 30 mest handlade aktierna på Stockholmsbörsen.
 • I en aktiv fond har en fondförvaltare som uppgift att försöka prestera bättre än ett index och väljer ut specifika aktier som de tror kommer prestera bättre än snittet. En aktiv fond kostar därmed oftast lite mer än en passiv fond. 

Hållbarhet

När vi investerar är hållbarhetsaspekter en integrerad del av vår förvaltning. Det innebär att vi går på djupet för att skaffa oss bättre beslutsunderlag. Vi identifierar de möjligheter och hanterar de risker som en given investeringsmöjlighet ger vid handeln. Vi drar oss inte för att ta i komplicerade frågor eller dilemman. Dessutom har vi en dialog direkt med bolagen för att på så sätt kunna påverka till förändring, förbättring och därmed bidra till en positiv utveckling.

Valbara fonder utifrån ett hållbarhetsperspektiv
Läs mer om hur vi jobbar med hållbarhet

 

Fonder i HSB Bospar

Det finns 11 fonder i HSB Bospar som alla har olika investeringsstil, risknivå och pris. Priset du betalar är den årliga avgiften som finns för varje fond (se länk nedan). Det tillkommer inte några insättnings- eller uttagsavgifter utöver den årliga avgiften.

Viktig information: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
Förhandsinformation om kostnader och avgifter HSB Bospar

Så fungerar det att bospara i fonder


1. Bli medlem
Bli medlem i HSB och öppna ett HSB Bosparkonto i Danske Bank
Börja bospara


2. Öppna en HSB Depå
Öppna en HSB Depå i Hembanken och sätt upp ett månadssparande i fonder genom att klicka på ’Månadsspar fonder’ på startsidan.


3. Välj fond
Välj fond från listan som heter ’HSB Bospar’ och fyll i belopp och datum. Signera med BankID. 

Du kan göra enstaka köp eller starta ett månadssparande i en eller flera fonder. Önskar du månadsspara i mer än en fond behöver du signera ett avtal för vardera fond. Pengarna dras automatiskt från ditt HSB Bosparkonto vid valt datum. Lägg därför upp en stående överföring från din bank till ditt HSB Bosparkonto så att det finns pengar det datum köpet av fondandelar ska göras. 
När du sparar i fonder erhåller du bosparpoäng oavsett hur ditt sparande utvecklas.

Frågor och svar

 • Vad är en fond?

  En fond är en samling av aktier eller andra värdepapper som ägs gemensamt av de som placerar pengar i den. Genom att placera i fonder sprider du på så sätt ut risken, eftersom den investerar i flera olika värdepapper. Fonden förvaltas genom ett fondbolag. 

 • Vad finns det för typ av fonder?

  Fonder delas in i olika huvudgrupper utifrån placeringsinriktning. Varje huvudgrupp har undergrupper. De fonder som ingår i HSBs Bospar är i dagsläget Aktiefonder och Räntefonder. 

  Aktiefonder
  En aktiefond är en fond som investerar minst 85 % av fondförmögenheten i aktier. Dessa kan ha olika inriktningar och investera i olika regioner eller branscher. Beroende på investeringsstil kan aktiefonderna ha olika risknivåer. Är fonden investerad på en marknad som svänger mycket beroende på valutakurser eller världsekonomin så får fonden en högre risk. Exempel på detta är tillväxtmarknadsfonder.

  Räntefonder
  En räntefond är en fond som endast placerar i räntebärande värdepapper, exempelvis obligationer och statsskuldväxlar. En räntefond har generellt lägre risk än t.ex. aktiefonder. Olika typer av räntefonder är t.ex. korta räntefonder, långa räntefonder, realräntefonder och företagsobligationsfond.

 • Vad är skillnaden på en aktiv och passiv fond?

  En passivt förvaltad fond följer ett index, t.ex. OMXS30 vilket är de 30 mest handlade aktierna på Stockholmsbörsen. 

  I en aktiv fond har en fondförvaltare som uppgift att försöka prestera bättre än ett index och de väljer ut de specifika aktier som de tror kommer prestera bättre än snittet. En aktiv fond kostar därmed oftast lite mer än en passiv fond.  

 • Vad finns det för olika risknivåer i fonder?
  Alla fonder klassas på en skala 1-7 där 1 är lägst risk och 7 högst risk. Du hittar information om detta i en fonds produktblad. Generellt sätt kan man säga att ju längre tidshorisont du har med ditt sparande i fonder, desto högre risk kan du ta. 
 • Varför ska jag månadsspara i fonder?
  Genom att månadsspara i fonder sprider du risken över tiden. Ett regelbundet sparande säkerställer du enklast via automatiskt månadssparande. Detta kommer innebära att du kommer köpa andelar i fonder både på toppen och botten och får på så vis en jämnare utveckling i din portfölj och slipper oroa dig för att du investerat hela ditt kapital vid fel tidpunkt.
 • Vilket konto behöver jag för att placera i fonder som HSB bosparare?

  För att spara i HSB Depå måste du först öppna ett HSB Bosparkonto. Därefter kan du öppna en HSB Depå från vilket du kan handla i de fonder som ingår i HSB Bospar.

 • Hur öppnar jag en HSB Depå för fondsparande?
  Om du inte har öppnat en HSB Depå i samband med att du blev bosparare i Danske Bank kan du som bosparare när som helst beställa en HSB Depå från din startsida i vår vår internetbank Hembanken genom att klicka på ’Öppna HSB Depå för fondsparande’. Alternativt går du i Hembanken till menyn “Placera” och väljer därefter ’HSB Depå’. Klicka därefter på ’Beställ’, godkänn villkoren och signera med BankID så är du igång och kan handla de fonder som ingår i HSB Bospar.
 • Finns det något minsta belopp för att handla fonder?
  Minsta handelspost i samtliga fonder i HSB Bospar är 100 kr. Det gäller både för månadsspar och vanligt köp.
 • Kan jag dela upp mitt Bospar så att en viss del är på sparkonto och en annan del i fonder?
  Ja, det går alldeles utmärkt. Du kan välja helt själv hur mycket av ditt Bospar du har på konto respektive i fonder. 
 • Hur säljer jag fonder i min HSB Depå?
  I vår internetbank Hembanken går du till ’Placera’ och väljer sedan ’köp/sälj’. I ’Kurslista’ väljer du HSB Bospar och i den lista av fonder som visas klickar du sedan på ’Sälj’ vid den fond du önskar sälja. Fyll i belopp eller antal och klicka på ’Fortsätt för att sälja' och signera med BankID. Du kan även handla i Mobilbanken.
 • Hur gör jag ett engångsköp av fonder inom HSB Bospar?
  I vår internetbank Hembanken går du till ’Placera’ och väljer sedan ’köp/sälj’. I ’Kurslista’ väljer du ”HSB Bospar” och i den lista av fonder som visas klickar du sedan på ’Köp’ vid den fond du önskar köpa. Fyll i belopp eller antal och klicka på ’Fortsätt för att köpa och signera med BankID. Du kan även handla i Mobilbanken. 
 • Vad kostar det att köpa fonder i HSB Depå?

  Det kostar ingenting att ha en HSB Depå, däremot har varje fond som du investerar i en årlig avgift som anges i procent av det investerade beloppet. Här hittar du en detaljerad tabell med förhandsinformation vad avser kostnader och avgifter för fonderna. 

  Vid försäljning av fonder måste du deklarera för den eventuella vinst som du gjort på dina fonder. Denna information får Skatteverket av fondbolagen.


 • Tas det ut några andra avgifter för att spara i fonder utöver den årliga avgiften, t.ex. insättnings- eller uttagsavgifter?
  Nej, den enda avgiften du betalar som kund är den årliga avgiften.
 • Hur fondsparar jag i HSB Bospar till mitt barn?

  Är barnet helt ny kund så beställer du en HSB Depå till ditt barn via webbformuläret på hemsidan. I webformuläret kan du även fylla i hur du önskar månadsspara i fonder till ditt barn.

  Om barnet är befintlig kund i banken går det bra att ringa Kundservice eller rådgivare för att få ett kundavtal att signera.

 • Vad händer med min HSB Depå och fonder som jag investerat i om jag avslutar mitt HSB-medlemskap?
  Om du avslutar ditt medlemskap i HSB kommer HSB Depån att avslutas och om du inte samtidigt säljer innehavet kommer detta att flyttas till annan depå. Om du inte har någon öppnas en ny och innehavet flyttas dit.
  Läs mer om fonder

 • Vad händer med bosparpoängen vid värdeökning på fonderna?
  Vinst vid försäljning av fonder (samt ränta vid kapitalisering på fasträntekonto) kommer att hanteras som s.k. överskottssparande. Överskottssparandet omvandlas sedan till poäng de månader du inte bosparar maximala summan på 500 kr per månad, motsvarande fem bosparpoäng, på bosparkontot. 

Kontakta oss för frågor om HSB bosparande

Ring oss på nummer: 0752-48 10 20

Vi har öppet

 måndag - torsdag 09.00 - 18.00
 fredag 09-00 - 16.00