HSB Bosparkonto

Som medlem i HSB kan du öppna ett HSB Bosparkonto och börja spara till en framtida kontantinsats. Du samlar samtidigt bosparpoäng till HSBs hyresrätter och nybyggda bostadsrätter som finns runt om i hela landet. Du registrerar dig som kund via denna länk  Öppna ett HSB Bosparkonto.  

HSB Bosparkonto omfattas av den danska insättningsgarantin som kallas Garantiformuen med kompletterande skydd från den svenska statliga insättningsgarantin.
HSB Bosparkonto omfattas av den danska insättningsgarantin (Garantiformuen) med kompletterande skydd från den svenska statliga insättningsgarantin

HSBs bosparande erbjuds i samarbete med Danske Bank. Dina pengar på HSB Bosparkonto skyddas enligt den danska insättningsgarantin som kallas Garantiformuen med kompletterande skydd från den svenska statliga insättningsgarantin. Kontohavare har enligt Garantiformuen rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i Danske Bank med ett belopp om högst 100 000 euro. Om motvärdet av 100 000 euro skulle understiga 1 050 000 kronor, som är det svenska garantibeloppet, kommer den svenska beloppsbegränsningen att gälla. Utöver detta belopp kan kontohavare under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till särskilt angivna händelser. Garantiformuen kommer att utbetala garantin genom att, senast inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller danska myndigheter beslutat att garantin ska träda in, skicka ett betalningsuppdrag till Riksgälden som därefter utför utbetalningen.

Närmare information om insättningsgarantin, bland annat vilka kategorier av insättare som är undantagna från rätten till ersättning finns här.

Så fungerar HSB Bosparkonto

HSB Bosparkonto är grunden i ditt bosparande och fungerar som ett vanligt bankkonto i Danske Bank med helt fria uttag och insättningar. Ränta och eventuell avkastning eller försäljningslikvid sätts in på ditt Bosparkonto årsvis. 

Aktuell rörlig ränta på HSB Bosparkonto1,30 %

Bli kund och öppna HSB Bosparkonto

Så fungerar bosparpoäng

När du sätter in pengar börjar du samtidigt att samla bosparpoäng. Du får 1 bosparpoäng per 100 kr. Du kan maximalt få 5 bosparpoäng per månad, vilket motsvarar ett månadssparande på 500 kr. Nya bosparpoäng registreras den sista i varje månad. Naturligtvis kan du spara mer om du vill, sparande utöver detta belopp kallas överskottssparande. Överskottssparandet genererar nya bosparpoäng under kommande månader. Från den månad du gör insättningen får du bosparpoäng. Exempelvis innebär det att om du gör en insättning på 3000 kr, så får maximal bosparpoäng under sex månader.

Läs mer om bosparpoäng

Bosparande till minderåriga

Du kan öppna ett HSB Bosparkonto till ditt barn, barnbarn eller annan minderårig. Den minderåriga behöver vara medlem i HSB. Avtal skickas till förmyndarnas folkbokföringsadress. Om förmyndarna har olika adresser skickas avtalet till båda adresserna. Uttag från kontot sker gemensamt av förmyndarna om inget annat avtalats. 

Börja bospara till minderårigHSB Bosparkonto

  • Ordinarie ränta är f.n. 0,40%
  • Som bosparare får du just nu en extra förmånlig rörlig ränta på 0,65%.
    (t.o.m. 2021-04-01, därefter f.n. 0,40%) 

Börja bospara

Frågor & svar om BosparkontoGuide: Hur du blir ny bosparare samt frågor och svar på olika språk

Svenska  |   English  |  العربية   Español  |  فارسی  |  Af soomaali

Priser och villkor