Mot bakgrund av detta och det skärpta amorteringskravet samt diskussioner om slopade eller reducerade ränteavdrag, finns några tips som du gör klokt i att följa redan idag. Och det oavsett om du är i färd med att köpa ny bostad eller om du har ett befintligt bolån utan planer på att köpa nytt.

Tips för att trygga din boendeekonomi:

 • Förbered din plånbok för stigande räntor

  Det gör du genom att lägga undan skillnaden mellan den  ränta du har idag till en högre ränta. Danske Bank räknar redan idag med att du ska klara av ett  ränteläge på 6 procent.

 • Överväg att binda en eller flera delar av ditt bostadslån
  Att binda en del eller flera delar av ditt bostadslån kan vara bra när man inte vet var marknaden och räntorna är på väg. Det är alltid en trygghet att veta precis hur mycket som ska betalas varje månad. Hur mycket du vill binda beror såklart på ditt totala bolån och din livssituation.

 • Gå med i ett fackförbund och ta del av inkomstförsäkringen
  Tänk på att du och din familj ska kunna klara er om något oförutsett händer. Genom att bli medlem i ett fackförbund kan du ta del av en inkomstförsäkring som blir en trygghet om din arbetssituation skulle påverkas och förändras.
 • Teckna låneskydd
  Ett låneskydd består av två delar som kallas betalskydd (en ersättning för dina bolånekostnader i händelse av ofrivillig arbetslöshet eller sjukdom) och livskydd (ett efterlevandeskydd om din maka/make/sambo avlider som säkrar att efterlevande kan bo kvar och inte behöva sälja.) Det är ett bra komplement till  inkomstförsäkringen.

För dig som är på jakt efter en ny bostad vill vi också lista några ytterligare tips när du agerar på rådande bostadsmarknad:

 • Sälj gärna din nuvarande bostad innan du köper en ny. På så sätt vet du vilket kapital du har att investera i din nya bostad. Räkna också med att det kan ta tid att få den såld.
 • Se över bostadsrättsföreningens ekonomi, inte minst om du köper nyproduktion eftersom skuldsättningen normalt är markant högre än snittet i Sverige. Din månadsavgift kan stiga avsevärt om föreningen behöver ta höjd för stigande räntor och därtill påverkas även dina privata bostadslån.
 • Läs årsrapporten för att se om underhåll planeras inom de närmaste åren. Om det är fallet bör du fråga mäklaren om föreningen planerar att höja månadsavgifterna.
 • Ta reda på om du kan påverkas negativt av framtida byggprojekt i området. 
 • Se till att ha goda marginaler. Många låntagare har historiskt betalat högre räntor än vi har nu. Fundera på om det är något du kan kompromissa med när du köper nytt, som läget eller storleken, så att du kan köpa en något billigare bostad.