Få koll på ditt företags hållbarhetsrisker och
möjligheter i den gröna omställningen

436ab03e-0582-4379-9455-6e53a3eea178
Det är viktigt att identifiera hållbarhetsrisker och möjligheter, både ur ett lönsamhetsperspektiv och för att förstå vad som kommer efterfrågas framåt av kunder, investerare och samhälle. EU inför nu successivt nya regler för hållbarhetsrapportering där taxonomin d.v.s. att bestämma vilka aktiviteter i ett företag som enligt EU kan betecknas som gröna, blir ett första steg. Danske Banks hållbarhetsansvarig Karin Reuterskiöld navigerar oss framåt i dessa frågor tillsammans med vår samarbetspartner Worldfavor.

Har du frågor om ditt företags hållbara omställning?
Kontakta din rådgivare, är du inte kund i Danske Bank idag?
Kontakta oss på nykundsforfragan@danskebank.se.

Få alla fördelar i dag.
Bli kund i Danske Bank.