Börja bospara i HSB Bospar

Som medlem i HSB kan du starta ett HSB Bosparkonto. Här kan du öppna HSB Bosparkonto med eller utan BankID och även för minderårig.
Vill du börja bospara till en minderårig behöver den personen vara medlem i HSB.

Är du redan kund hos oss och vill börja bospara?

HSB Bosparkonto omfattas av den danska insättningsgarantin som kallas Garantiformuen med kompletterande skydd från den svenska statliga insättningsgarantin.
HSB Bosparkonto omfattas av den danska insättningsgarantin (Garantiformuen) med kompletterande skydd från den svenska statliga insättningsgarantin

HSBs bosparande erbjuds i samarbete med Danske Bank. Dina pengar på HSB Bosparkonto skyddas enligt den danska insättningsgarantin som kallas Garantiformuen med kompletterande skydd från den svenska statliga insättningsgarantin. Kontohavare har enligt Garantiformuen rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i Danske Bank med ett belopp om högst 100 000 euro. Om motvärdet av 100 000 euro skulle understiga 1 050 000 kronor, som är det svenska garantibeloppet, kommer den svenska beloppsbegränsningen att gälla. Utöver detta belopp kan kontohavare under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till särskilt angivna händelser. Garantiformuen kommer att utbetala garantin genom att, senast inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller danska myndigheter beslutat att garantin ska träda in, skicka ett betalningsuppdrag till Riksgälden som därefter utför utbetalningen.

Närmare information om insättningsgarantin, bland annat vilka kategorier av insättare som är undantagna från rätten till ersättning finns här.

Bospara utan BankID

Även för dig som bor utomlands.

Bospara till minderårig

Ta kopia på samtliga vårdnadshavares legitimation innan du sätter igång.

Börja bospara med mobilt BankID eller BankID på fil

Såhär börjar du bospara med mobilt BankID eller BankID på fil


Bospara med BankID

 Steg 1. Bli medlem i HSB
 
För att bospara behöver du vara HSB-medlem.
Bli medlem

Steg 2. Bli kund och öppna ett HSB Bosparkonto
Bli kund hos oss via ”Bospara med BankID”. När du blivit kund loggar du in via Hembanken för att öppna ditt Bosparkonto.

Steg 3. Börja spara
Du kan antingen göra en engångsinsättning eller lägga upp en stående överföring från din bank till ditt HSB Bosparkonto. Kontonumret kan du se i vår internetbank Hembanken, i vår app Mobilbanken eller i bekräftelsebrevet. Clearingnumret till Danske Bank är de första fyra siffrorna i kontonumret för HSB Bosparkonto.

Börja bospara åt minderårig 

Såhär börjar du bospara till minderårig


Bospara till minderårig


För snabbare handläggning, ta kopia med mobiltelefonen eller scanning på samtliga vårdnadshavares legitimation innan du sätter igång.


Steg 1
Bli medlem i HSB. För att öppna ett HSB Bosparkonto till en minderårig behöver barnet vara medlem i HSB.
Om barnet inte redan är medlem, registrera barnet som medlem på hsb.se och betala medlemsavgiften. 

Steg 2
På denna sida ”Bospara åt minderårig”  fyller du i formuläret. Det finns ett antal frågor om både barnet och dess vårdnadshavare. Det är frågor som alla banker måste ställa till bankkunder. Här hittar du information om varför vi måste ställa frågor. Markera vilka konton och eventuella fonder som ska beställas till barnet. Beställ även fullmakt för samtliga vårdnadshavare så att de har möjlighet att hantera barnets konto samt eventuellt köpa och sälja fonder i depån. 

 

 

 


Steg 3

Fotografera eller skanna in samtliga vårdnadshavares legitimation (körkort, pass eller ID-kort) och ladda upp i formuläret.
Såhär gör du: Börja med att ta en bild på samtliga vårdnadshavares legitimation med din mobiltelefon. Sedan kan du logga in på din maildress via mobiltelefonen och bifoga bilderna i ett mail som du skickar till dig själv. Logga sedan in på din mailadress via datorn och spara bilden eller bilderna på datorn. Sedan kan du fortsätta med ansökan via datorn genom att klicka på knappen ”Ladda upp dokument” näst längst ned i formuläret.


Steg 4
Skicka in ansökan genom att klicka på ”Skicka”. Vi kontrollerar att ansökan är godkänd och om ansökan är komplett skickas ett digitalt eller fysiskt avtal inom fem arbetsdagar som ska signeras av samtliga vårdnadshavare. Om samtliga vårdnadshavare har BankID mailar vi när avtal finns för digital signering i vår internetbank Hembanken. Saknar någon vårdnadshavare BankID skickas ett avtal per post. Vi kontaktar er om ansökan behöver kompletteras.

 

Steg 5
Samtliga vårdnadshavare ska läsa igenom avtalet och se så att allt stämmer, sedan e-signera. Om du har fått ett fysiskt avtal ska samtliga vårdnadshavare underteckna det och returnera i det medföljande svarskuvertet. Inom några bankdagar skickas bekräftelse på att HSB Bosparkonto och eventuella fonder är upplagda.


Steg 6
Du kan antingen göra en engångsinsättning eller lägga upp en stående överföring från din bank till barnets HSB Bosparkonto. Kontonumret kan du se i vår internetbank Hembanken, i vår app Mobilbanken eller i bekräftelsebrevet. Clearingnumret till Danske Bank är de första fyra siffrorna i kontonumret för HSB Bosparkonto.

Läs om hur HSB:s bosparande fungerar.

Börja bospara utan BankID
Såhär börjar du bospara utan BankID

Bospara utan BankID


Steg 1

För att öppna ett HSB Bosparkonto behöver du vara medlem i HSB. Om du inte redan är medlem, bli medlem på hsb.se och betala din medlemsavgift. 

Steg 2
På denna sida väljer du länken ”Saknar du BankID och vill börja bospara?”.

 

Steg 3
Sedan följer ett antal frågor. Det är frågor som alla banker måste ställa till bankkunder. Här hittar du information om varför vi måste ställa frågor till dig.
Längre ner i formuläret markerar du vilka konton och eventuella fonder som du önskar beställa. Om du beställer HSB Depå kan du välja att månadsspara i fonder genom att klicka på ”Fonder att välja för månadssparande” och sedan den/de fonder du vill spara i. Om du vill spara i HSB Fasträntekonto så behöver du kontakta Kundservice.

Steg 4
Du behöver sedan klicka i samtycke till behandling av personuppgifter och att du har tagit del av villkoren. 

 

Steg 5
Fotografera eller skanna in din legitimation (körkort, pass eller ID-kort) och ladda upp bilden i formuläret.
Såhär gör du: Börja med att ta en bild på din legitimation med din mobiltelefon. Sedan kan du logga in på din maildress via mobiltelefonen och bifoga bilden i ett mail som du skickar till dig själv. Logga sedan in på din mailadress via datorn och spara bilden på datorn. Sedan kan du fortsätta med ansökan via datorn genom att klicka på knappen ”Ladda upp dokument” näst längst ned i formuläret. Ladda upp bilden.

 
Steg 6

Skicka in ansökan genom att klicka på ”Skicka”.
Inom några bankdagar kontrollerar vi att ansökan och uppladdade dokument är godkända. Om ansökan behöver kompletteras så hör vi av oss. Annars skickar vi ett avtal till din folkbokföringsadress. 


Steg 7
Läs igenom avtalet så att allt stämmer och skriv under ansökan. Sedan returnerar du avtalet i det medföljande svarskuvertet. Inom några bankdagar får du ett bekräftelsebrev från Danske Bank att konton och eventuella fonder är upplagda. 

Steg 8
Börja spara. Du kan antingen göra en engångsinsättning eller lägga upp en stående överföring från din bank till ditt HSB Bosparkonto. Kontonumret kan du se i bekräftelsebrevet. Clearingnumret till Danske Bank är de första fyra siffrorna i kontonumret för HSB Bosparkonto.

Läs här om hur HSB:s bosparande fungerar.


Guide: Hur du blir ny bosparare samt frågor och svar på olika språk

Svenska  |  English  |  العربية   Español  |  فارسی  |  Af soomaali

Få alla fördelar i dag.
Bli kund i Danske Bank.