Vad är ränta på ränta - och hur fungerar det?

Enligt Albert Einstein är ränta på ränta effekten världens åttonde underverk. Men vad är ränta på ränta egentligen och hur kan man räkna ut det? Vi förklarar allt du behöver veta om detta fenomen.

Dina pengar på Sparkonto skyddas av den danska insättningsgarantin (Garantiformuen) med kompletterande skydd från den svenska statliga insättningsgarantin upp till 1 050 000 kr per person och institut. 
Dina pengar på Sparkonto skyddas av den danska insättningsgarantin (Garantiformuen) med ett kompletterande skydd från den svenska statliga insättningsgarantin.

Vad betyder insättningsgarantin i detalj?
Insättningsgarantin innebär att du har rätt till ersättning upp till 100 000 euro om banken skulle gå i konkurs. Om motvärdet av 100 000 euro understiger 1 050 000 kronor, som är det svenska garantibeloppet, kommer den svenska beloppsgränsningen att gälla. Utöver detta belopp kan du under vissa förutsättningar få ersättning för insättningar kopplade till särskilda händelser, till exempel försäljning av en bostad.
Garantiformuen kommer att utbetala garantin genom att, senast inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller danska myndigheter beslutat att garantin ska träda in, skicka ett betalningsuppdrag till Riksgälden som därefter utför utbetalningen.
Läs mer om insättningsgarantin här

Vad är ränta på ränta effekten?

Ränta på ränta bygger på tanken av att pengar som du sparar eller investerar ger dig avkastning som du sedan kan återinvestera. På så sätt kommer du nästa gång få en större avkastning eftersom den totala summan av ditt sparande har växt. Över tid kommer detta innebära att ditt kapital kan få en kraftig exponentiell tillväxt - eftersom mycket pengar genererar ännu mer pengar.

Hur räknar man ut ränta på ränta?

För att räkna ut vad resultatet av potentiell ränta på ränta kan vara behöver du veta följande:

  • Storleken på ditt startkapital
  • Storleken på eventuella löpande inbetalningar
  • Förväntad ränta
  • Hur länge du ska spara

Räkna ränta på ränta - utan månatligt sparande

Låt säga att du har ett sparkapital på 200 000 kr, du planerar inte att spara något löpande och du har en förväntad ränta eller avkastning på ca 5 procent. Över 10 års tid skulle det innebära att dina 200 000 kr har växt till 325 779 kr, om du löpande återinvesterar räntan.

Uträkning: 200 000 kr x (1+5%/100) ^ 10 år = 325 779 kr


Ränta på ränta kalkylator

Belopp som du vill spara varje månad:
kr
Tryck enter för att uppdatera.
Eventuellt startbelopp som du börjar med:
kr
Tryck enter för att uppdatera.
Antal år du kan tänka dig att spara:
år
Tryck enter för att uppdatera.
Förväntad avkastning per år:
%
Tryck enter för att uppdatera.

Totalbelopp efter 5 år

173 536 kr


Öppna ISK
Boka ett Onlinemöte


Skatter, avgifter och inflation har ej tagits med i uträkningen. Observera att de pengar du placerar både kan öka och minska i värde och att det inte är säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Hur pengar kan växa med ränta på ränta

Bilden visar om du investerar 100 kr per månad med en genomsnittlig avkastning på 3,2 % per år efter kostnader och skatt.Ränta på ränta formeln

Ditt sparkapital x (1+(räntan i procent/100)) ^ antal år = Ditt kapital efter ränta på ränta

Hur skapar man ränta på ränta effekten?

Först och främst, kom igång att ränta på ränta effekten syftar till ett långsiktigt sparande. För att uppnå effekten behöver man alltså spara över en längre tid och ständigt återinvestera räntan/avkastningen, så att pengarna kan ta fart och växa över tid.

Långsiktigt sparande med ränta

Att spara pengar på ett sparkonto är ett tryggt sätt att spara långsiktigt. Det är låg risk, vilket också medför att det ofta är väldigt låg ränta. Har du möjlighet att placera dina sparpengar på ett sparkonto med en generös ränta så är detta en öppning för att komma åt ränta på ränta effekten. Du återinvesterar helt enkelt den räntan som dina sparpengar genererat under året, och låter sparpengarna växa på egen hand.

Återinvestering av aktieutdelning

En allt vanligare strategi för att lyckas med ränta på ränta effekten är att investera i utdelningsaktier. Genom att bygga en utdelningsportfölj med aktier som årligen ger utdelning till sina aktieägare så har du möjlighet att återinvestera utdelningen och få ditt kapital att växa tack vare ränta på ränta. Du kan enkelt öppna ett ISK konto och börja investera du också!

 

Öppna ett investeringssparkonto

 
Öppna ett ISK

Relaterade sidor


Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.