Investering i impactfonder

Hur du investerar idag kommer att påverka världen imorgon. Genom en investering i impactfonder stödjer du en hållbar utveckling utan att göra avkall på möjligheten till finansiell avkastning.


2D1C9C7422A9F926

Parvest Aqua

Genom vattenfonden placerar du i företag som utvecklar lösningar som bidrar till att säkra vattenförsörjning runt om i världen. Detta är ett område med finansiell tillväxtpotential som också bidrar till att säkra och förbättra vattenkvaliteten runt om i världen.

Läs mer

Parvest Climate Impact

Genom fonden investerar du i företag som utvecklar lösningar som stödjer en utveckling som är hållbar för miljön. Det är ett område med en långsiktig tillväxtpotential som också stödjer en grön omställning.

Läs mer

Genom att investera i impactfonder får du:


Investera för avkastning samtidigt som du bidrar till att positivt påverka miljö- och samhällsrelaterade utmaningar

Genom Danske Bank har du möjlighet att investera i impactfonder med fokus på att hitta företag som erbjuder lösningar på miljö- och samhällsrelaterade  utmaningar som resursbrist och miljöföroreningar – och som samtidigt har lovande tillväxtmöjligheter.

Det innebär att investering i impactfonder är en investering som stödjer en hållbar utveckling utan att göra avkall på möjligheten till finansiell avkastning.

Läs mer om fondernas påverkan på miljön.


Avgifter och information


Frågor och svar

 • Vad är en impactfond?

  Vad är en impactfond?

  En impactfond är en fond som – i likhet med andra fonder – har som mål att skapa finansiell avkastning för investerarna.

  Till skillnad från andra fonder fokuserar dock en impactfond på att investera i företag eller andra finansiella instrument som har som mål att leverera en attraktiv avkastning samtidigt som man bidrar till en positiv påverkan på samhälls- och miljörelaterade mål, exempelvis FN:s globala mål för hållbar utveckling.

  Impactfonder utgår också från hur företag presterar när det gäller att förvalta verksamheten på lång sikt, där hänsyn tas till hållbarhet och ansvarsfullt företagande. Portföljförvaltarna analyserar hur företagen arbetar med risker och möjligheter som är relaterade till miljö, samhällsförhållanden och bolagsstyrning. Det kallas även ESG.

 • Vad är ESG?

  Vad är ESG?

  ESG står för Environmental, Social och Governance. 

   ”E” står för miljöstandarder som säkerställer att de företag vi investerar i följer regler och förordningar och vidtar relevanta åtgärder för att minimera sin negativa påverkan på den omgivande miljön och klimatet.

  ”S” definierar den relation företagen har med medarbetare, leverantörer, kunder och lokalsamhällen. Det säkerställer att arbetare behandlas rättvist och att det finns en positiv relation med de lokalsamhällen där företaget finns. 

  ”G” fastställer kriterierna för god styrning i företagen och inkluderar standarder för investerarrelationer, öppenhet, chefslöner och att det finns internrevisioner.       

 • Vad är FN:s mål för en hållbar utveckling?
 • Vem förvaltar impactfonderna?

  Vem förvaltar impactfonderna?

  Fonderna förvaltas av Impax Asset Management – ett Londonbaserat företag som är specialiserat på hållbara investeringar sedan 1998. 

  Impax har 20 års erfarenhet  inom detta investeringsområde och de är kända för sitt kompetenta team, som består av personer med exempelvis bakgrund som miljökonsulter och personer med klassisk investeringsbakgrund.

  2014 mottog de den främsta utmärkelsen för företag i Storbritannien – Queen’s Award for Enterprise – i kategorin ”hållbar utveckling” och 2017 vann de bland annat Wealth & Finance International- Alternative Investment Awards 2017 – Best Natural Resources Investment Manager.

 • Är investering i en impactfond relevant för mig?

  Är investering i en impactfond relevant för mig?

  Investering i en impactfond kan vara relevant för dig om du är intresserad av mer än potentialen för en finansiell avkastning. Vi rekommenderar att du kontaktar din rådgivare för att ta reda på om den här typen av investering passar din individuella riskprofil.

 • Finns det en bindningsperiod?

  Finns det en bindningsperiod?

  Du kan när som helst sälja ditt innehav till marknadspris.
 • Hur kan jag följa fondernas utveckling?

  Hur kan jag följa fondernas utveckling?

  Du kan följa utvecklingen för din investering via internetbanken och genom de årsredovisningar vi tillhandahåller. Du kan också se den aktuella utvecklingen här:

  Parvest Aqua 

  Parvest Climate Impact

 • Hur mycket kostar impactfonderna?

  Hur mycket kostar impactfonderna?

  De impactfonder vi erbjuder har en högre prissättning än en vanlig fond eller en fond som väljer  bort företag som inte lever upp till internationella principer. Kostnadsnivån återspeglar:

  Investering i en nischmarknad

  Att investera i klimatet är ett nischområde som kräver specialkunskaper och insyn.

  Investering i småföretag
  Fonderna investerar i små och medelstora företag. Att investera i småföretag kräver ofta extra analysarbete för att identifiera de mest attraktiva investeringsmöjligheterna, då småföretag inte bevakas och analyseras av aktieanalytiker på marknaderna i samma utsträckning som större företag. Fondförvaltaren Impax utför en djupgående analysprocess och har en nära dialog med småföretag, vilket gör att de kan identifiera och handplocka dem som utvecklar specialiserad teknik och specialiserade tjänster inom miljöområdet.

  Förvaltare med stor kunskap och erfarenhet
  Fondförvaltaren, Impax, har 20 års erfarenhet  inom detta investeringsområde och de är kända för sitt kompetenta team, som består av personer med exempelvis bakgrund som miljökonsulter och personer med klassisk investeringsbakgrund.

Andra har också läst