Gå till huvudinnehåll

Hållbara investeringar

Hållbara investeringar handlar om sunda investeringar. Det innebär att vi analyserar bolagens räkenskaper och förmåga att tjäna pengar samtidigt som vi analyserar hur de hanterar risker och möjligheter inom miljö, sociala förhållanden och bolagsstyrning, så kallade ”ESG-faktorer” från engelskans Environment, Social & Governance. Det ger oss en ökad kunskap om och insikt i våra investeringar och ett tydligt underlag för att vara med och påverka bolagen i en positiv riktning. 

Hållbarhet är en integrerad del av dina investeringar

Vi kallar det för "ESG Inside" för att understryka att miljö, sociala förhållanden och bolagsstyrning är en integrerad del av våra investeringsprocesser och våra produkter. Härigenom är hållbarhetsaspekter också integrerade i den rådgivning vi ger dig kring dina investeringar. Syftet är att du ska få ut så mycket som möjligt av dina investeringar samtidigt som de bygger på en hållbar grund.

Så väljer du investeringar med ESG Inside


Fonder som systematiskt integrerar hållbarhet genom hela investeringsprocessen.

Läs mer


Fonder som väljer bort investeringar baserat på specifika kriterier, till exempel alkohol, spel eller vapen.

Läs mer


Fonder som investerar utifrån specifika teman, till exempel klimat, vatten eller FNs hållbarhetsmål.

Läs mer

A+ ranking

Vårt arbete har tilldelats den högsta rankingen A+ av det FN-stödda initiativet Principer för Ansvarsfulla Investeringar (Principles for Responsible Investment, PRI)

Analysverktyg för ESG

Vårt unika analysverktyg hjälper oss att analysera bolag utifrån ESG-relaterade risker och möjligheter.

Läs mer

Aktivt ägarskap

Vårt arbete med aktivt ägarskap och dialog hjälper oss att påverka bolag och bidra positivt till deras utveckling.

Läs mer

Läs mer om hållbara investeringar

Få alla fördelar i dag.
Bli kund i Danske Bank.