Ni ska skilja er

Ekonomin är en viktig del i en skilsmässa. Det kan innebära en stor lättnad att snabbt får en överblick över vad som kommer att bli annorlunda och vad man får att röra sig med. 

 • 1.  Första steget

  Så snart man har fattat beslutet om att skilja sig uppstår de första frågorna som rör ekonomin. Det kan vara bra att i ett tidigt skede boka in ett möte med en bankrådgivare som kan hjälpa till med mycket av det praktiska. Tillsammans kan ni också diskutera lämpliga lösningar på din framtida situation. 

  För att inleda skilsmässan vänder ni er till tingsrätten. Tingsrätten skickar sedan ett meddelande till Skatteverket som registrerar skilsmässan i äktenskapsregistret när den är slutgiltig.

 • 2.  Den gemensamma bostaden

  Hur ska ni göra med den gemensamma bostaden? Det är en av de största frågorna som behöver lösas snabbt. Inte minst är det viktigt för barnen. Kan någon av er köpa ut den andra? Och hur ska ni gå tillväga när en av er eller båda behöver en ny bostad?

  För många familjer är bostaden en tung utgift och därför också en post som starkt påverkar ekonomin och kan göra er sårbara. Det är en stor fördel om ni snabbt kan komma överens om hur ni ska göra. Det gäller speciellt om ekonomin riskerar att bli ansträngd. En bankrådgivare kan hjälpa er med att se över möjligheterna – och kanske komma med lösningar som ni inte har tänkt på.

 • 3. Bodelning

  När det gäller bodelningen, att dela upp tillgångar som möbler, köksutrustning och andra inventarier, kan det vara bra med rättslig hjälp om ni inte kommer överens. Det gäller också om ni har en komplicerad ekonomi.  

  Rent praktisk bör ni snabbt dela upp ekonomin så att ni får enskilda konton och bankkort om ni tidigare har haft gemensamma. Se också över om det finns olika typer av fullmakter. En annan sak som är bra att kolla är om den av er som använder en tjänst också är den som får räkningen och står som ägare. Det kan gälla allt från gymkort till a-kassa.  

  Gå också genom alla gemensamma försäkringar och anpassa dem efter den nya situationen. 

  Om ni gör en bodelning för att ni ska skiljas ska ni först lämna in en ansökan om skilsmässa till Tingsrätten.

  Läs mer om bodelning på skatteverket.se

  Är du rätt försäkrad?

  Kontakta oss så ser vi över dina försäkringar och hjälper dig att komplettera dem om du behöver.

 • 4.  Skulder, förmögenhet och pension

  Egna skulder delas inte men eget sparande delas lika vid en skilsmässa. Däremot ska alla gemensamma skulder delas mellan er.  Exempelvis påverkas ett gemensamt bolån vid skilsmässa.

  När det gäller pensionssparande så är utgångspunkten att privat pensionssparande delas lika medan tjänstepension och allmän pension inte gör det. En bra idé är att se över om du har tillräckligt mycket för att klara dig som pensionär eller om du behöver komplettera ditt sparande. 

  Om ni har livförsäkringar är det bra att ta ställning till om förmånstagaren ska bytas ut. Det gäller även om du har efterlevandeskydd i ditt pensionssparande. Tänk också på att ni inte längre automatiskt ärver varandra.

 • 5.  Gemensamma barn

  Var ska barnen bo, hur ska ni dela upp vårdnaden och ska någon av er betala underhållsbidrag? Stora frågor att ta ställning till vid en skilsmässa. Men det finns också massor av småsaker som rör barnen och som ni kanske bör diskutera. 

  Kan det vara en bra idé att redan nu bestämma att ni ska spara gemensamt till framtida begivenheter som konfirmation, körkort och bröllop? Och hur ska ni göra med de små löpande utgifterna som uppstår när barnen behöver något i vardagen – dela lika eller stå för dem var och en?

  Tänk också på att om ni har barn som är under 16 år och bor hos er krävs sex månaders betänketid innan skilsmässan går igenom. Det spelar ingen roll om det är gemensamma barn eller inte. Betänketiden gäller också om en av er inte vill skiljas. När betänketiden är slut måste ni ansöka om att skilsmässan ska fullbordas, annars förblir ni gifta.

  Kan ni intyga att ni redan bott på olika håll i minst två år behöver ni däremot ingen betänketid.

Relaterat innehåll


Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.