Årets Hållbara Aktör Danske Bank

Danske Bank har utnämnts till
”Årets Hållbara Aktör – Hållbara Investeringar”
av fondförmedlaren Söderberg & Partners

Söderberg & Partners motivering löd:

"Danske Bank utses till årets hållbara aktör – hållbara investeringar. Årets hållbara aktör har gjort stora framsteg i sitt hållbarhetsarbete under det senaste året, både i sin analysintegrering, sina branschengagemang och sitt påverkansarbete. Förvaltarna har tillgång till flera analyskällor och ett internt utvecklat analysverktyg som använder ett flertal datakällor för att identifiera vilka hållbarhetsrisker som är mest relevanta för fondinnehaven. Fondbolagets påverkansarbete har både ökat i omfattning och i kvalité det senaste året. Påverkansarbete bedrivs gentemot bolag och stater som har identifierats ha materiella hållbarhetsrisker eller möjligheter samt utifrån specifika teman, där miljöfrågor är ett stort fokus. Bolaget har även mer aktivt engagerat sig i ett stort antal samarbeten." 

Söderberg & Partners ger årligen ut "Trafikljusrapporten" som analyserar investeringsprodukter. Rekommenderade produkter får grönt betyg, produkter som kan vara bra i vissa fall får gult betyg och rött betyg innebär avrådan. Betyget baseras på hur innehaven i fonderna väljs in och hur kapitalet som investeras i fonden används för att påverka bolag i en mer hållbar riktning. Bedömningen inkluderar EU-förordningens kriterier (SFDR), men även ett flertal andra faktorer som utbildning och incitament för förvaltare, aktivt deltagande i branschsamarbeten samt processer och uppföljning av proaktivt påverkansarbete.

Söderberg & partners hållbarhetsanalys omfattar i dagsläget cirka 4 100 fonder fördelat på både svenska och utländska fondbolag. För ett grönt betyg krävs att förvaltningen tar hänsyn till hållbarhet på ett systematiskt sätt, samt har ett proaktivt påverkansarbete.

Vill ni ta del av rapporten så finns den på webbsidanwww.soderbergpartners.se/trafikljusrapporten.Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.