MiFID II:

Bättre inblick i dina investeringar

Villkor LEI-koder

Under 2018 kommer vi att förbättra våra investeringstjänster på Danske Bank. Det gör vi baserat på det nya EU-regelverket MiFID II.

 

De viktigaste förbättringarna under 2018

EB20FED622A9F926

 

 

Förändringar i Hembanken

Med anledning av MiFID II har vi gjort en rad förändringar i Hembanken och i vår app. Bland annat har vi tagit bort sökfunktionen på ett specifikt fondnamn för externa fonder som inte ingår i vårt Guidade Urval. Vill du handla Danske Invests fonder eller fonder inom vårt ”Guidade Urval” hittar du dessa via våra kurslistor.

Du kan fortfarande handla externa fonder som inte ingår i vårt Guidade Urval men för att göra det behöver du ange den exakta ISIN-koden för fonden. ISIN-koden är en obligatorisk del i KIID-dokumenten som alla förvaltare av fonder måste ta fram och publicera på sina webbsidor. Du kan även hitta ISIN-koder på morningstar.se

Så får du bättre inblick och mer kunskap om dina investeringar

 • Mer information oftare

  När du har investerat håller vi dig uppdaterad fortlöpande med mer detaljerad information än tidigare.

  • Fler personliga rapporter
   Du får nu personliga investeringsrapporter varje kvartal som standard. Rapporterna innehåller en detaljerad och uppdaterad översikt över relaterade kostnader för dina investeringar.

  • Direktmeddelande om värdet på din investering minskar
   Du informeras även om du har en belånad investeringsprodukt (exempelvis warrants och certifikat) och värdet faller med mer än 10 procent jämfört med det högsta priset du köpt produkten för.

 • Bättre översikt över dina kostnader

  När du tar ett investeringsbeslut är det viktigt att ha kunskap om kostnaderna för de olika alternativen. Från januari blir det enklare för dig att få en fullständig översikt.

  • Mer detaljerad översikt över kostnader i rapporter

   I framtiden visar kostnadsöversikten i dina rapporter dina totala kostnader, både som procentsats och i belopp. Dessutom innehåller den detaljerad information om vad dina totala kostnader utgörs av.

  • Ny kostnadsöversikt för handel med enskilda värdepapper
   Om du handlar med enskilda värdepapper förser vi dig nu, som ett tillägg till våra befintliga prisöversikter, med en ny kostnadshandbok. I handboken ser du exempel på hur mycket det kostar att köpa eller sälja värdepapper samt kostnader under tiden du äger dem. Du kan använda handboken som beslutsunderlag då du ska investera.
  •  

 • Mer transparent handel

  Vi förbättrar vår dokumentation av din handel och gör det enklare för dig att se att vi iakttar bästa möjliga utförande av din order. 

  • Dokumentation av hur vi utför handel

   Du får tillgång till kvartalsrapporter där vi dokumenterar att handel utförts till bästa möjliga resultat i förhållande till pris, tid, volym och likviditet. Du hittar kvartalsrapporterna på www.danskebank.com/bestexecution.

  • Inblick i handelshistorik
   Från januari 2018 förbättrar vi hur vi sparar information om hur vi har givit dig råd och utfört handel. Data sparas i sju år, både om vi investerar för din räkning eller om du hanterar investeringarna själv.


Måste jag göra något?

För att kunna investera krävs det att du vidtar någon av nedanstående åtgärder. Båda bidrar till en säkrare investeringsmarknad. Vad du behöver göra beror på om du investerar som privatperson eller för ett företags, en förenings eller en stiftelses räkning.


 • Om du investerar som enskild person

  Som enskild investerare måste du bekräfta ditt medborgarskap. Du måste också meddela oss om du har dubbelt medborgarskap. Därför kommer vi att be dig bekräfta uppgifter om ditt/dina medborgarskap inom den närmaste framtiden.

  Det här kravet beror på de nya reglerna i MiFID II. Syftet är att göra det lättare för myndigheterna att övervaka investeringsmarknaden. Det förbättrar säkerheten för alla investerare.

  För handel med vanliga fonder behöver du inget National ID. Om du vill handla med börshandlade fonder behöver du National ID, NID.

 • Om du investerar för ett företag, en förening eller en stiftelse

  Om du är ansvarig för ett företag, en förening eller en stiftelse måste du köpa en LEI-kod (Legal Entity Identifier) före 2018. Annars kommer du inte att kunna fortsätta handla i värdepapper eller derivat över börser eller andra finansiella handelsplatser i Europa.

  Det här kravet beror på de nya reglerna i MiFID II. Syftet är att göra det lättare för myndigheterna att övervaka investeringsmarknaden. Det förbättrar säkerheten för alla investerare.

  Läs mer om LEI-koder här.

Fakta om MiFID II

MiFID II är en förkortning för ”Markets in Financial Instruments Directive II”. Direktivet och den tillhörande förordningen består av ett stort antal regler inom investeringsområdet. Reglerna gäller inom hela EU.

Syftet med lagstiftningen är att stärka skyddet för investerare. Vidare ska regelverket säkerställa en stabil inre marknad för investeringar och förbättra transparensen. Detta är till fördel för alla investeringskunder.

MiFID II är ett av de största finansiella regelverk som implementerats inom EU. Det leder till ett antal förändringar för dig som investerare. Ändringarna gäller för alla banker i EU från den 3 januari 2018.

Läs mer om MIFID II på EU-kommissionens hemsida.