Företag, sammanslutningar och stiftelser behöver skaffa en LEI-kod

Du behöver skaffa en LEI-kod (Legal Entity Identifier) till ditt företag, din sammanslutning eller din stiftelse om du i företagets namn handlar med derivat eller värdepapper som kan handlas med på börser eller andra finansiella handelsplatser i Europa (EEA). Detta kan till exempel vara välkända börser som Nasdaq Stockholm eller mindre handelsplatser som Spotlight Stock Market. Detta gäller även när Danske Bank handlar å dina vägnar.

Därtill finns ett krav på företag som är parter i en derivattransaktion enligt derivatregelverket EMIR att ha en LEI-kod från 1 november 2017. Läs mer om EMIR här.

Så köper du en LEI-kod


Välj en auktoriserad återförsäljare av LEI-koder. Du hittar länkar här under.


Registrera din information på försäljarens hemsida.


Förutsatt att du anger ditt organisationsnummer vid köpet av koden, mottar Danske Bank den automatiskt.


Betala för registreringen. Priset anges på LEI-försäljarens hemsida.


LEI-försäljaren godkänner din information.


Förnya LEI-koden varje år.

Översikt över utbudet av LEI-koder

Här hittar du hela utbudet av LEI

 

Vanliga frågor om LEI-koder

 • Vad är en LEI-kod?

  LEI står för Legal Entity Identifier. En LEI-kod är ett nummer som gör det möjligt att identifiera samtliga investerare inom EU. De nya MIFID II-reglerna innebär att alla juridiska enheter som företag, förvaltningsbolag och fondbolag från och med 2018 behöver en LEI-kod för att kunna handla med värdepapper och derivat på börser och andra finansiella handelsplatser i Europa (EEA). Det här gäller även när Danske Bank investerar åt ditt företag, förvaltningsbolag eller fondbolag via en förvaltningslösning. 

 • Vem behöver en LEI-kod?

  Enligt de nya MIFID II-reglerna kommer alla juridiska enheter att från den 3 januari 2018 behöva en LEI-kod för att kunna fortsätta att handla med värdepapper och derivat som kan handlas med på börser och övriga finansiella handelsplatser i Europa (EEA). Europeiska handelsplatser kan vara både välkända börser, som Nasdaq Stockholm, eller mindre handelsplatser, som Spotlight Stock Market.

  Exempel: Detta innebär att om företaget, sammanslutningen eller stiftelsen vill handla med Apple-aktier måste du ha en LEI-kod – oavsett var i världen du vill handla – eftersom dessa aktier kan handlas bland annat på Frankfurtbörsen.

  Reglerna gäller också om Danske Bank handlar å era vägnar.

  Om ditt företag har fått en fullmakt av någon och handlar å deras vägnar behöver du också få en LEI-kod. Detta gäller dock endast om du som innehavare av fullmakten representerar en juridisk enhet som en advokatbyrå eller redovisningsfirma.

  Om ditt företag behöver skaffa en LEI-kod kommer vi också att skicka dig ett brev personligen och informera dig om de nya reglerna och hur de kommer att beröra dig.

 • Varför måste du ha en LEI-kod för att kunna handla?

  När vi kan identifiera alla som handlar med värdepapper och derivat inom EU är det lättare att övervaka marknaden och bland annat förhindra manipulation. Det gör finansmarknaden säkrare. Om ditt företag, förvaltningsbolag eller fondbolag inte har köpt en LEI-kod kommer du inte att kunna investera i denna typ av värdepapper eller derivat, och inte heller få Danske Bank att göra det åt dig.

 • När behöver jag inte skaffa någon LEI-kod?

  Du behöver ingen LEI-kod om du inte representerar en juridisk enhet om du till exempel handlar i egenskap av enskild person. Detta gäller också om du endast vill handla med värdepapper som inte kan handlas med på handelsplatser i Europa.

  Exempel: Om du vill köpa aktier som enbart kan handlas med på New York-börsen.

  Dessutom finns det under MIFID II ett undantag angående terminsaffärer, där du inte behöver någon LEI-kod förutsatt att följande villkor är uppfyllda: 1) Den juridiska enheten är en icke-finansiell enhet, 2) transaktionen avser enbart betalning av varor, tjänster eller direkta investeringar, 3) handeln sker inte på någon handelsplats i Europa.  

 • Behöver jag enLEI-kod om jag ska handla med vanliga fonder?

  För handel med vanliga fonder behövs det inte alltid en LEI-kod, men fler och fler fonder blir börsnoterade och då behöver du en LEI-kod. För att underlätta handel i fonder kan det därför vara en god idé att ansöka om en LEI-kod redan nu enligt vår rekommenderade rutin.
 • Vad händer om jag inte har köpt en LEI-kod?

  I detta fall kan företaget, sammanslutningen eller stiftelsen inte längre handla med värdepapper som kan handlas med på handelsplatser i Europa – oavsett vilken bankplattform du använder – och Dansk Bank kommer inte att kunna handla å dina vägnar.

  Om du dock enbart vill handla i värdepapper eller derivat som enbart kan handlas med på handelsplatser utanför Europa kan du fortsätta att göra detta utan LEI-kod.
 • Var köper jag en LEI-kod och hur mycket kostar den?

  Du kan enkelt köpa en LEI-kod hos en auktoriserad försäljare, exempelvis NordLEI på. En LEI-kod gäller normalt i ett år från och med inköpsdatum och måste förnyas varje år. 

 • Hur får Danske Bank min LEI-kod? 

  När du beställer din LEI-kod måste du ange ditt organisationsnummer. Danske Bank får då oftast automatiskt din LEI-kod och du behöver inte skicka den till oss manuellt. Om ditt företag, förvaltningsbolag eller fondbolag är registrerat i ett land utanför Norden, måste du själv skicka koden till oss, och det kan alltid vara en god idé att kontakta banken för att säkerställa att vi har din kod registrerad.

 • Jag har redan en LEI-kod för mitt företag. Behöver jag göra något?

  Nej, du behöver inte göra något. Det enda du behöver tänka på är att förnya LEI-koden varje år.

 • Behövs en LEI-kod om placeringen ligger inom ett försäkringsskal, som exempelvis endepåförsäkring?

  Ja, då du som depåförsäkringsinnehavare rapporteras som beslutsfattare i transaktionsrapporteringen behöver du skaffa en LEI-kod. Banken rapporterar dessutom som bank till Finanstilsynet i Danmark  Observera, företag som har diskretionär förvaltning behöver ej LEI-kod för att kunna handla värdepapper inom ett försäkringsskal. 

Få alla fördelar i dag.
Bli kund i Danske Bank.

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.