Information om ersättning för utebliven utdelning

Banken har upptäckt ett fel i det system för individuellt pensionssparande (IPS) som tidigare använts av banken. Felet har medfört att kunder under åren 2008-2011 inte har erhållit de utdelningar som de var berättigade till. Utdelningen skulle ha bestått i fondandelar i den aktuella fonden. 

Banken ersätter nu berörda kunder med anledning av det inträffade. Hur ersättning sker framgår av det brev som skickats till dig.

Nedan har vi sammanställt viktig information. Om du inte finner svar på din fråga kontakta oss. Längst ner på sidan finner du kontaktuppgifter.

Vad innebär felet?

Utbetalning

Kontakta banken 

Kontakta Kundservice på 0752-48 45 42. 

Du kan också chatta med oss från danskebank.se/kundservice. Aktuella öppettider hittar du här

Du kan som kund i Danske Bank också skicka ett säkert meddelande via din Mobilbank eller Hembank.

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.