Logga in med Kodbox

 

Kodbox är en fysisk dosa som genererar engångskoder. Kodboxen skyddas av en PIN-kod som du själv väljer.
Du loggar in i Hembanken med hjälp av ditt personnummer/kundnummer, ett personligt fyrsiffrigt lösenord och en behörighetskod från din kodbox.

Logga in med kodbox i Hembanken första gången

03e17872-4cb1-400e-aa3e-76eb7f6b0c11
 • Logga in för första gången med kodbox

  1. Klicka på denna länk: Skapa nytt lösenord.
  2. Ange ditt personnummer eller kundnummer med 10 siffror utan bindestreck (ååmmddxxxx) i "Personnummer: (kundnummer)".
  3. Starta din kodbox och generera den 8-siffriga behörighetskoden.
  4. Ange behörighetskoden och tryck på "Logga in".

  Du kommer till sidan "Ditt temporära lösenord" där du får ett temporärt lösenord som du ska använda för att kunna logga in första gången med säkerhetslösningen eSafeID.
  När du har noterat det temporära lösenordet och accepterat villkoren ska du trycka på "Fortsätt genom att logga in i Hembanken".

  På nästa sida ska du ange ditt personnummer eller kundnummer och det temporära lösenordet som du noterade på föregående sida. Du blir också ombedd att ändra det temporära lösenordet till ett personligt lösenord. Det personliga lösenordet får inte utlämnas till andra personer.

  Efter du har bytt ditt personliga lösenord ska du ange en behörighetskod från din kodbox.

  Nu är du klar och framöver kommer du att logga in i Hembanken med följande:

  1. Ditt personnummer.
  2. Ditt personliga lösenord.
  3. En "behörighetskod" från din kodbox.
   Den första gången du loggar in, blir du tillfrågad om anslutning till Hembanken.
  4. Tryck på knappen "Anslut..."
  5. Tryck sedan på "OK" för avtalet, och godkänd detta med att ange ditt personliga lösenord.

 • Använder kodboxen för första gången

  Första gången du startar din kodbox skall du välja en fyrsiffrig pinkod.

  1. Slå på kodboxen genom att trycka på den gröna knappen OK.. Det står nu "ANGE PIN" i displayen.
  2. Skriv den Start-PIN du fått på bankkontoret eller på Posten. Det står nu "NY PIN" i displayen.  3. Ange en ny pinkod på fyra siffror och tryck sedan på "Ok". Det står nu "VERIFIERA" i displayen.


  4. Tryck in samma pinkod igen och avsluta med "Ok".

  5. I displayen står det nu "OK" och kort därefter släcks kodboxen.

  Den pinkod du väljer får inte innehålla fyra identiska siffror eller fyra siffror i följd t.ex. 4444 eller 2345.
  Om du önskar ändra din pinkod till kodboxen så kan man alltid byta den.

 • Behörighetskod från kodbox

  Du skapar en behörighetskod med din Kodbox.

  Vid inloggning till Hembanken så måste du ange en behörighetskod.

  1. Tryck på "OK" för att starta din Kodbox. Det står nu "ANGE PIN".
  2. Skriv in din Pinkod.


  3. Tryck på "OK".
  4. Nu visas en 8-siffrig kod i displayen.  5. Denna kod är din behörighetskod som du loggar in med.


 • Felaktigt behörighetskod

  Det kan vara flera olika orsaker till, varför du får felmeddelandet "Felaktigt behörighetskod" men oftast beror det på att:

  • Det inte är den korrekta kodboxen du använder.
  • Du inte anger koden korrekt.
  • Din kodbox är spärrad eller har blivit osynkroniserad med bankens system.

  Om du inte kan logga in kan det vara nödvändigt att beställa en ny kodbox.

 • Byta pinkod på Kodbox

  Du ska göra enligt följande för att byta pinkod på din Kodbox:

  1. Tryck på den gröna knappen "OK" på din Kodbox och slå in din gamla pinkod. Tryck "ok".
  2. Då visas en 8-siffrig kod i displayen.
  3. Tryck en gång på den blå knappen "MENU".

  4. Då står det "BYT PIN" i displayen.

  5. Tryck "Ok" så det står "NY PIN".

  6. Ange den nya pinkoden och tryck sedan på "OK". Då står det "VERIFIERA" i displayen.

  7. Skriv då in din nya pinkod och tryck på "OK".

  Den pinkod du väljer få inte vara 4 lika tal eller en talföljd. Exempel: 4444 och 2345

 • Felaktigt personnummer eller lösenord

  Det kan vara flera olika orsaker till, varför du får felmeddelandet "Felaktigt personnummer eller lösenord".

  • Det inskrivna personnumret är felaktigt. Personnumret ska skrivas utan bindestreck eller mellanslag i formatet ÅÅMMDDXXXX.
  • Det inskrivna lösenordet är felaktig.
  • Ditt Hembanksavtal är spärrat.

  Lösenordet består av fyra siffror och är antingen ditt eget valda lösenord eller ett temporärt lösenord som du fått exempelvis om du glömt ditt tidigare lösenord. Observera att du inte ska ange någon kod från din kodbox i lösenordsfältet.

  Behörighetskoden från kodboxen anger du på nästa sida.                                                                                                                                              

 • Glömt lösenord

  Om du inte kommer ihåg ditt lösenord har du möjlighet att skapa ett nytt.

  1. Klicka på denna länk: Skapa nytt lösenord.
  2. På sidan "Ditt temporära lösenord" får du ett temporärt lösenord som du ska använda för att kunna logga in igen och skapa ett nytt personligt lösenord.
  3. När du har bockat i att du har noterat det temporära lösenordet trycker du på "Fortsätt genom att logga in i Hembanken".
  4. På nästa sida ska du ange ditt personnummer och det temporära lösenordet som du noterade på föregående sida.
  5. Du blir också ombedd att ändra det temporära lösenordet till ett personligt lösenord.
  6. Efter du har bytt ditt personliga lösenord ska du ange en behörighetskod från din kodbox.

  Nu är du klar och framöver använder du ditt personliga lösenord du just skapat och behörighetskod från kodboxen.

 • Byta lösenord

  Så här ändrar du ditt lösenord i Hembanken:

  1. Logga in i Hembanken med Kodbox.
  2. Välj "Om Hembanken" längst upp till höger.
  3. Välj "Om din säkerhetslösning" i menyn.
  4. Välj "Byt lösenord".
  5. Skriv ditt nuvarande lösenord.
  6. Skriv ett nytt lösenord, upprepa det och tryck "OK".
  7. Ditt lösenord är nu ändrat och nästa gång du loggar in Hembanken ska du använda ditt nya lösenord.

  Vi rekommenderar att du ändrar lösenord med jämna mellanrum – eller om du har misstanke om att någon annan har fått kännedom om det.

 • Beställa kodbox

  Du beställer en ny kodbox här.

  Om din kodbox har kommit bort ber vi dig kontakta Kundservice för att spärra den gamla kodboxen och beställa en ny.

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.