Arvskifte

Innan vi kan betala ut arvet och föra över tillgångar som finns hos oss behöver bouppteckningen vara registrerad hos Skatteverket. Om det finns flera dödsbodelägare behöver också en arvskifteshandling upprättas. Det betyder att ni dokumenterar hur tillgångarna ska delas upp mellan er. När det är klart ska ni skicka in uppdrag om avslut av dödsboets konton och övriga tillgångar hos oss. 
Gör så här: 

  1. Gör bouppteckning och registrera hos Skatteverket 
  2. Upprätta arvskifteshandling om ni är flera dödsbodelägare
  3. Skicka in uppdrag om avslut av konton och tillgångar hos oss

Arvskifteshandling

Om det finns flera dödsbodelägare ska det tydligt dokumenteras vem som ska ärva vad, i en så kallad arvskifteshandling. Du kan skriva arvskifteshandling på egen hand eller ta hjälp av en jurist eller någon annan kunnig inom området. Du kan även vända dig till vår samarbetspartner Lexly.


Skicka in uppdrag om avslut av konto & tillgångar hos oss


Behöver du personlig rådgivning gällande ditt arv?

Vi erbjuder personlig rådgivning utifrån dina behov av licensierade rådgivare. Mötet är ett kostnadsfritt Onlinemöte via Teams. Du kan ansluta till mötet oavsett var du befinner dig.

Boka onlinemöte


Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.