Få koll på pensionens olika delar

De flesta människor pensionssparar idag – och många pensionssparar på flera ställen. De senaste årens kraftiga värdeökningar på bostadsmarknaden har även skapat nya värden. Här kan du läsa om vad som påverkar din pension.

Din pension kommer att bestå av minst två delar, kanske upp till fyra eller fem.

 • 1.  Allmän pension: inkomstpension och premiepension

  Inkomstpension

  Arbetsgivaren betalar in 16 procent av lönen till din framtida pension. Din pension baseras sedan på hur hög lön du haft under ditt arbetsliv. Ju längre du arbetat och ju högre inkomst, desto högre pension, upp till ett viss tak. Värdet på din utbetalda pension följer den allmänna löne- och prisutvecklingen. Du får varje år information i det orange kuvertet om hur din framtida pension utvecklas. För personer födda 1953 eller tidigare gäller delvis andra regler i form av ATP. På Pensionsmyndighetens hemsida hittar du mer information om vad som gäller för detta.

  Premiepension

  Arbetsgivaren betalar in 2,5 procent av din lön, som du kan placera i de fonder som Pensionsmyndigheten erbjuder. Dessa placeringar kan bli en stor del av din pension. Du kan också avstå från att välja och då placeras dina pengar i Sjunde AP-fonden. Villkoren här är ungefär desamma som för övriga placeringar. Alla fonder har individuellt satta avgifter. Du får information om din premiepension varje år i det orange kuvertet.

  Läs mer på pensionsmyndigheten.se

  Få pengarna att räcka

  Planera utbetalningen av din pension i god tid så kan din ekonomi förbli stabil livet ut. Har du en bra ekonomi kan du skjuta på pensionsutbetalningarna. Behöver du ett extra tillskott finns det möjlighet att ta ut pensionspengarna från den månad du fyller 61 år så som reglerna ser ut i dagsläget.

 • 2.  Garantipension

  Har du haft inga eller mycket små inkomster kommer du att få garantipension. Har du garantipension så får du ingen eller mycket låg allmän pension. Villkoret för full garantipension är att du bott minst 40 år i Sverige. Har du bott kortare tid minskas din garantipension med 1/40-del för varje år. Det vill säga har du bott 32 år i Sverige så får du 32/40 av full garantipension.

 • 3.  Tjänstepension

  I många fall betalar arbetsgivaren in premier för tjänstepension. Storleken på premierna beror på överenskommelser mellan arbetsmarknadens parter, om du är arbetare eller tjänsteman, hur gammal du är och inom vilket avtalsområde du arbetar. Du är oftast själv ansvarig för att placera dina premier.

  Vi erbjuder lösningar för företag med och utan kollektivavtal genom vår samarbetspartner Futur Pension.

  Läs mer på futurpension.se

  Vi skräddarsyr även lösningar för egenföretagare och nyckelpersoner i företaget. I samband med tecknande av tjänstepension kan det vara lämpligt att också se över ditt liv- och sjukförsäkringsskydd. Futur Pension erbjuder alla sina kunder fri flytträtt.

 • 4.  Privat pensionssparande

  Sedan 2016 är avdragsrätten för privat pensionssparande avskaffad. Har du däremot inkomst av aktiv näringsverksamhet eller helt saknar pensionsrätt i anställningen har du fortsatt möjlighet att pensionsspara med avdragsrätt.

  Även om avdragsrätten för privat pensionssparande är borttagen, kvarstår absolut behovet av att spara till sin egen pension. Detta kan du göra via till exempel kapitalförsäkring, ISK eller ett månatligt fondsparande. Du kan också byta lön mot pension (så kallad löneväxling). Detta förutsätter dock en viss inkomstnivå, samt att din arbetsgivare godkänner löneväxling.

  Det kan du göra själv

  minpension.se kan du logga in med BankID och se vad du får ut i pension. Men var uppmärksam på att alla pensioner kanske inte är med första gången du loggar in, det kan krävas att du ger din tillåtelse för ytterligare informationsinhämtning.

 • 5.  Övriga värden

  Övervärde i bostaden

  Äger du din bostad sedan länge, har lite lån och har ett stort övervärde kan övervärdet användas när du som bäst behöver pengar. Det kan även vara en bra sparstrategi att se till att ha amorterat mycket och länge för att ha en kapitalreserv i form av bostadens övervärde.

  Värdepapper

  Kom ihåg att räkna in aktier och andra värdepapper som till exempel obligationer i din samlade pensionsförmögenhet. Andra värden kan vara sommarhuset, del i sommarhus, konstverk och antika möbler. 

  Hur planerar jag min pension?

  Pension är ett invecklat område som är svårt att överblicka, inte minst på grund av att reglerna ändras titt som tätt. Med en bra rådgivare vid din sida kan du försäkra dig om bästa möjliga lösning. Är du kund i Danske Bank är den rådgivningen givetvis kostnadsfri.

  Jag vill bli uppringd eller boka ett möte

Relaterat innehåll


Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.