Privat pensionsförsäkring

2016 avskaffades avdragsrätten för privat pensionssparande. Har du inkomst av aktiv näringsverksamhet eller saknar pensionsrätt i din anställning har du dock fortsatt möjlighet att pensionsspara med avdragsrätt.

Boka eMöte


Pensionen består för de flesta av allmän pension och tjänstepension. Sammantaget får du mellan 50 och 65 procent av de inkomster du hade när du arbetade. Därför är det bra att komplettera med ett privat sparande.

Spara till din pension

Även om avdragsrätten för privat pensionssparande är borttagen, kvarstår behovet av att spara till sin egen pension. Detta kan du göra via till exempel en kapitalförsäkring, ett investeringssparkonto eller ett månatligt fondsparande. Du kan också byta lön mot pension (så kallad löneväxling). Detta förutsätter dock en viss inkomstnivå, samt att din arbetsgivare godkänner löneväxling.

Vad som passar just dig bäst kan du få hjälp av en rådgivare att komma fram till om du bokar ett möte.

Fri flytträtt utan kostnad

Futur Pension erbjuder alltid fri flytträtt, vilket betyder att om du vill kan du flytta ditt försäkringskapital till ett annat försäkringsbolag.

Återbetalning- och efterlevandeskydd

Pensionsförsäkringen kan innehålla ålderspension med återbetalningsskydd eller ålderspension med efterlevandeskydd.

Premiebefrielse

Om du är enskild näringsidkare kan försäkringen tecknas med premiebefrielse med tre månaders karens. Premiebefrielsen innebär att din försäkring fortsätter att betalas av försäkringsbolaget om du blir långvarigt sjuk.

Spara i fonder

Du kan själv eller tillsammans med din rådgivare välja fritt i Futur Pensions oberoende fondutbud.

Premie och villkor
Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.