Danske Eget Konto

Ett konto för dig som är 16-17 år med egna pengar


Vad är Danske Eget Konto?

Danske Eget Konto är ett kostnadsfritt betalkonto för dig som fyllt 16 år men ännu inte  fyllt 18 år. Endast du har tillgång till kontot och bara du kan öppna och avsluta kontot själv förutsatt att du redan är kund hos oss.  Om du inte ännu är kund hos oss, behöver du hjälp av din vårdnadshavare/förmyndare för att ansöka om detta åt dig.

Kontot omfattas av insättningsgarantin (Garantiformuen). Läs mer nedan. 

Du hittar mer information om hur du blir kund här nedan. Önskar du att få fler produkter kopplade till Danske Eget Konto, så som Bankkort Start, Swish, Hembanken/Mobilbanken behöver dessa tilläggstjänsterna beställas och avtalen signeras av din vårdnadshavare/förmyndare.

Så här kommer du igång

 • Så här kommer du igång om du redan är kund i Danske Bank

  Du beställer Danske Eget Konto här. Du kommer att få avtalet hemskickat per post för din signering.
 • Så här gör du om du är ny kund i Danske Bank 

   

  Bli kund och beställ
  För att beställa Danske Eget Konto behöver du vara kund hos oss och för att bli kund görs ansökan av din vårdnadshavare/förmyndare via länken här.. Via samma formulär kan du också beställa tilläggstjänster till Danske Eget Konto och/eller Kontopaketet Danske Start med tillhörande tjänster. 

  För att komma till beställningen av Danske Eget Konto behöver du välja ”Enstaka produkter” i menyn. 

  Du kan läsa mer om Kontopaketet Danske Start här
  Du som förmyndare/vårdnadshavare skickar in ansökan genom att klicka på ”Skicka”. Om ansökan är komplett skickas ett avtal för signering. Är ni kunder i banken kommer det till Internetbanken/Hembanken för digital signering. Avtalet kan också signeras via mobilbanken.  Är inte båda vårdnadshavare/förmyndare kunder på banken kommer avtalet hem i brevlådan. Vi kontaktar er om ansökan behöver kompletteras. Har ni vid samma tillfälle beställt Danske Eget konto kommer 16-17-åringen få hem ett eget avtal för signering men tilläggstjänsterna kräver förmyndares underskrift. 

Kontanta medel på Danske Eget Konto omfattas av den danska insättningsgarantin (Garantiformuen) med kompletterande skydd från den svenska statliga insättningsgarantin
Kontanta medel på Danske Eget konto omfattas av den danska insättningsgarantin (Garantiformuen) med kompletterande skydd från den svenska statliga insättningsgarantin

Dina pengar på Danske  Eget Konto skyddas enligt den danska insättningsgarantin som kallas Garantiformuen med kompletterande skydd från den svenska statliga insättningsgarantin. Kontohavare har enligt Garantiformuen rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i Danske Bank med ett belopp om högst 100 000 euro. Om motvärdet av 100 000 euro skulle understiga 1 050 000 kronor, som är det svenska garantibeloppet, kommer den svenska beloppsbegränsningen att gälla. Utöver detta belopp kan kontohavare under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till särskilt angivna händelser. Garantiformuen kommer att utbetala garantin genom att, senast inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller danska myndigheter beslutat att garantin ska träda in, skicka ett betalningsuppdrag till Riksgälden som därefter utför utbetalningen.

Närmare information om insättningsgarantin, bland annat vilka kategorier av insättare som är undantagna från rätten till ersättning finns här.

Frågor & svar om Danske Eget Konto

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.