KONTOPAKET

Danske Start

Kontopaketet Danske Start: För barn mellan 11 - 17 år.Kontanta medel på Danske Start omfattas av den danska insättningsgarantin (Garantiformuen) med kompletterande skydd från den svenska statliga insättningsgaranti upp till 1 050 000 kr per person och institut.
Kontanta medel på Danske Start omfattas av den danska insättningsgarantin (Garantiformuen) med kompletterande skydd från den svenska statliga insättningsgarantin

Dina pengar på Danske Start skyddas enligt den danska insättningsgarantin som kallas Garantiformuen med kompletterande skydd från den svenska statliga insättningsgarantin. Kontohavare har enligt Garantiformuen rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i Danske Bank med ett belopp om högst 100 000 euro. Om motvärdet av 100 000 euro skulle understiga 1 050 000 kronor, som är det svenska garantibeloppet, kommer den svenska beloppsbegränsningen att gälla. Utöver detta belopp kan kontohavare under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till särskilt angivna händelser. Garantiformuen kommer att utbetala garantin genom att, senast inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller danska myndigheter beslutat att garantin ska träda in, skicka ett betalningsuppdrag till Riksgälden som därefter utför utbetalningen.

Närmare information om insättningsgarantin, bland annat vilka kategorier av insättare som är undantagna från rätten till ersättning finns här.

Vad är ett kontopaket?

Ett kontopaket innefattar kort sagt ett konto med alla de tjänster du behöver för att sköta din vardagsekonomi.

Varför välja Danske Start?

Danske Start är ett kostnadsfritt kontopaket för dig mellan 11-17 år. Det innehåller basutbudet för din vardagsekonomi. Du får ett Mastercard Bankkort Start som du kan använda för inköp såväl som för kontantuttag. Med våra appar till smartphone och surfplatta har du koll på pengarna och kan också hantera ditt eget konto. Du får tillgång till vår internetbank Hembanken där du kan kontrollera ditt saldo och dina transaktioner samt utföra överföringar och betalningar. Med Swish kan du skicka och ta emot pengar via mobilen – snabbt och enkelt. 

Mastercard Bankkort Start

Bankkort för dig mellan 11-17 år – ingår i kontopaketet Danske Start.

 • Kortet är enkelt att använda och direkt kopplat till ditt bankkonto
 • Gör köp i butiker och online både i Sverige och utomlands.
 • Se din PIN-kod i Mobilbanken.
 • Som förälder till barn och ungdomar upp till 17 år kan du anpassa beloppsgränsen för både uttag och köp på kortet.

Läs mer om Mastercard Bankkort Start

Så här kommer du igång

 • Så här gör du om ditt barn redan är kund i Danske Bank

  1. Är barnet redan kund i banken beställer du som vårdnadshavare Danske Start via Kundservice.
  2. Kundservice kommer att skicka ett avtal som sedan ska signeras av båda vårdnadshavarna, om två finns. Är ni kunder i banken kommer det till internetbanken för digital signering. Avtalet kan också signeras via mobilbanken. Är ni inte båda kunder kommer avtalet hem i brevlådan. 
  3. Bekräftelsebrev, kortet Danske Start, kodboxen och PIN-koder för kort och kodbox kommer med posten. Nu kan ditt barn ladda ner Danske Start till sin mobil och logga på med personnummer och kod från kodboxen. Ladda ner appen i AppStore eller Google Play.
  4. Barnet kan nu börja använda Danske Start. Barnet ser de konton som barnet har tillgång till.
 • Så här gör du om ditt barn är ny kund i Danske Bank

  1. Bli kund och beställ
   För att beställa Danske Start till ditt barn behöver barnet vara kund hos oss och det ansöker ni som vårdnadshavare om genom att klickar på nedan länk. Via formuläret beställer du också Danske Start till ditt barn. Gå vidare och bli kund.
  2. Du skickar in ansökan genom att klicka på ”Skicka”. Vi kontrollerar att ansökan är godkänd och om ansökan är komplett skickas ett avtal. Är ni kunder i banken kommer det till internetbanken för digital signering. Avtalet kan också signeras via mobilbanken. Är ni inte båda kunder kommer avtalet hem i brevlådan. Vi kontaktar er om ansökan behöver kompletteras.
  3. Bekräftelsebrev, kortet Danske Start, kodboxen och PIN-koder för kort och kodbox kommer med posten. Nu kan ditt barn ladda ner Danske Start till sin mobil och logga på med personnummer och kod från kodboxen . Ladda ner appen i AppStore eller Google Play
  4. Barnet kan nu börja använda Danske Start

Frågor & svar om Danske Start

Priser och villkor

Relaterat innehåll


Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.