Nybeställning Danske Eget Konto

På den här sidan kan du som har fyllt 16 år men ännu inte fyllt 18 år och redan är kund i Danske Bank, ansöka om Danske Eget Konto. Avtalet signeras av dig själv och bara du har rätten att använda pengarna på kontot. Din förmyndare har dock rätt att ta del av information rörande saldo och transaktioner på kontot.

Du kan beställa tilläggstjänster till kontot såsom Hembanken, Bankkort Start, SWISH mm. Avtalen för alla tilläggstjänster signeras av din förmyndare.

Samtliga uppgifter omfattas av banksekretessen och vi behandlar dem helt konfidentiellt.

Ring +46 752-48 45 42 om ni har frågor. engelsk flagga Visa detta formulär på engelska

Jag är registrerad som kund på Danske Bank och vill ansöka om

Jag vill även beställa nedanstående tjänster och produkter kopplat till Danske Eget Konto (Avtalet skickas till förmyndare för signering. En kopia på samtliga förmyndares legitimation behöver bifogas i ansökan.)

* Du behöver ha Hembanken Start och BankID för att kunna beställa Swish. Om du redan har dessa tjänster sedan tidigare kommer de inte att beställas igen.

Observera att endast ett konto kan vara kopplat till Swish.

Godkänn villkoren

Information om behandling av personuppgifter

Vi registrerar och använder samtliga personuppgifter för att kunna erbjuda er den bästa servicen och de bästa tjänsterna samt för att uppfylla de lagkrav som är tillämpliga för oss som bank. Ni kan läsa mer om vilka personuppgifter vi registrerar, hur vi använder dessa och om era rättigheter i vår Information om behandling av personuppgifter www.danskebank.se/privat/gdpr/privacy-notice. Informationen kan på förfrågan också fås i en skriftlig handling.

Villkorsbok Privat

Information om distansavtal

Jag är medveten om att banken kan komma att kommunicera med e-post/sms när banken finner det lämpligt och att banken sänder e-post/sms okrypterat.

Jag är också medveten om att banken kan komma att använda mina personuppgifter för direktmarknadsföring. Du har rätt att invända mot vår användning av dina personuppgifter för direktmarknadsföring, inklusive profilering som avser detta ändamål, läs mer genom att klicka på länken ovan.

*
Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.