Få oroar sig för bolåneräntan

I drygt tre år har Sverige haft en styrränta som varit negativ. Det har bland annat fått till följd att boräntorna sjunkit till nivåer som nu är historiskt låga, och gång på gång har Riksbankens förestående räntehöjning skjutits på framtiden. Trots att det mesta talar för att boräntorna har nått botten – eller åtminstone är mycket nära – är få svenskar oroliga för högre räntor. YouGov har på uppdrag av Danske Bank intervjuat ett representativt urval av vuxna svenskar om deras ekonomi och bara 9 procent oroar sig för en ränteuppgång. Många bolånetagare har vant sig vid låga räntor men det kan vara en riskabel inställning. Särskilt för högt belånade storstadsbor. Det låga ränteläget har också inneburit att allt färre väljer att binda boräntan. Att passa på att amortera och spara till en räntebuffert är med andra ord viktigt, eftersom räntan så småningom kommer att höjas.

Vad påverkar bolåneräntorna?

Hur Sveriges Riksbank bedriver sin penningpolitik är förstås centralt för bolåneräntorna, i synnerhet den rörliga 3-månadersräntan. Riksbanken sätter styrräntan uteslutande med hänsyn till hur inflationen utvecklas relativt inflationsmålet på 2 %. ”- I nuläget har vi den något märkliga situationen att inflationstakten ligger strax över målet, där den även har legat ett bra tag, samtidigt som Riksbanken ligger still med en rekordlåg styrränta. Så varför höjer då inte Riksbanken styrräntan, som idag ligger på -0.5%, till en mer normal nivå? Jo, Riksbanken bedömer att inflationen till stor del är något uppdriven av stigande energipriser och de har bland annat av detta skäl senarelagt sina planerade räntehöjningar under lång tid. Men vid mötet i början av september 2018 meddelade Riksbanken att de avser höja räntan med 0,25 procentenheter och att detta kommer att ske antingen i december 2018 eller i februari 2019”, kommenterar Danske Banks chefsekonom Michael Grahn.

När är det då läge att binda sin bolåneränta?

”- Historiskt har det väldigt sällan lönat sig att binda boräntan, men då ska man ha i minne att räntorna har sjunkit i tre decennier. Det är inte alls säkert att det kommer att vara en lika dålig affär med bunden ränta framöver. Framförallt tycker jag att man ska fundera på hur stora marginaler man har i sin ekonomi och om man är orolig för stigande räntor. I så fall kan bunden boränta vara ett alternativ för att sova bättre på natten. Ett annat sätt att öka motståndskraften är genom sparande”, säger Danske Banks sparekonom Maria Landeborn.

Maria Landeborns bästa råd till dig som har stora bolån:

  • Passa på att amortera när räntorna är låga
  • Låtsas att räntan är 4 procent och spara det som blir över till en räntebuffert
  • Är du orolig över stigande räntor, överväg att binda boräntan