HSB Fasträntekonto

Du som har ett HSB Bosparkonto kan öppna ett HSB Fasträntekonto där du sätter in ett belopp på minst 5000 kr som du binder till en fast ränta under hela bindningstiden på tre år. Du vet exakt hur mycket pengar du har när kontot förfaller.

HSB Fastränteplacering omfattas av den danska insättningsgarantin (Garantiformuen)
HSB Fasträntekonto omfattas av den danska insättningsgarantin (Garantiformuen) med kompletterande skydd från den svenska statliga insättningsgarantin

HSBs bosparande erbjuds i samarbete med Danske Bank. Dina pengar på HSB Fasträntekonto skyddas enligt den danska insättningsgarantin som kallas Garantiformuen med kompletterande skydd från den svenska statliga insättningsgarantin. Kontohavare har enligt Garantiformuen rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i Danske Bank med ett belopp om högst 100 000 euro. Om motvärdet av 100 000 euro skulle understiga 1 050 000 kronor, som är det svenska garantibeloppet, kommer den svenska beloppsbegränsningen att gälla. Utöver detta belopp kan kontohavare under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till särskilt angivna händelser. Garantiformuen kommer att utbetala garantin genom att, senast inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller danska myndigheter beslutat att garantin ska träda in, skicka ett betalningsuppdrag till Riksgälden som därefter utför utbetalningen.

Närmare information om insättningsgarantin, bland annat vilka kategorier av insättare som är undantagna från rätten till ersättning finns här.

HSB Fasträntekonto

HSB bosparare har möjlighet att spara på ett fasträntekonto med tre års bindningstid, HSB Fasträntekonto. Med HSB fasträntekonto får du ut mer av ditt sparande då du har ett fast påslag på listräntan. Ett bättre erbjudande för dig som bosparar helt enkelt. 30 dagar innan förfallodagen får du ett erbjudande om att förlänga bindningstiden. Om du inte vill förlänga så avslutas kontot och sparbeloppet samt räntan, efter avdrag för skatt, överförs till ditt HSB Bosparkonto på förfallodagen. 


 • Den effektiva räntan är 2,82 % och den nominella räntan är 2,90 %.
 • Med ett HSB Fasträntekonto sparar du tryggt till en fast ränta.
 • Du behåller dina bosparpoäng när du flyttar beloppet från HSB Bosparkonto till HSB Fasträntekonto.
 • Beloppet du sätter in på ett HSB Fasträntekonto är bundna på kontot i tre år.
 • Minsta insättning 5000 kr.
 • Omfattas av insättningsgarantin.

HSB Bosparkonto 

Som medlem i HSB kan du öppna ett HSB Bosparkonto och börja spara till en framtida kontantinsats. Du samlar samtidigt bosparpoäng till HSBs hyresrätter och nybyggda bostadsrätter som finns runt om i hela landet. HSB Bosparkonto är grunden i ditt bosparande och fungerar som ett vanligt bankkonto i Danske Bank med helt fria uttag och insättningar.

Läs mer och öppna HSB Bosparkonto


Villkor:

 • Lägsta belopp är 5000 kr.
 • Bindningstid 3 år.
 • Storleken på sparbeloppet bestämmer du när kontot öppnas och hela beloppet ska sättas in direkt från HSB Bosparkonto. Observera att HSB Fasträntekonto inte är avsett för månadsinsättningar. Ytterligare insättningar kan ske i samband med eventuell förlängning av placeringen.
 • Räntan beräknas årligen och betalas sedan ut på förfallodagen. Om du väljer förlängning kan du välja om även räntan ska bindas om eller betalas ut.
 • Hela eller delar av beloppet kan tas ut före förfallodagen mot en avgift. Om saldot på kontot understiger 5000 kr efter uttag avslutas kontot med automatik vid bindningstidens slut och betalas ut till ditt HSB Bosparkonto.
 • Räntan betalas ut vid bindningstidens slut och eftersom det är mer sällan än en gång per år blir den effektiva räntan lägre än den nominella.
 • När du flyttar pengar HSB Bosparkonto till HSB Fasträntekonto behåller du dina sparade bosparpoäng. Pengar som flyttas mellan HSB-erbjudandets sparformer kan dock endast generera bosparpoäng en gång.


1. Bli medlem

Bli medlem i HSB och öppna ett HSB Bosparkonto i Danske Bank. Sätt in minst 5000 kr.

Börja bospara


2. Öppna konto

Öppna HSB Fasträntekonto i vår internetbank Hembanken. Överför minst 5000 kr från ditt HSB Bosparkonto till ett HSB Fasträntekonto.


3. Bra att veta

 • Bosparpoängen är kopplade till HSB Bosparkontot därför sätter du först in ett belopp på ditt HSB Bosparkonto. Överför sedan ett engångsbelopp från HSB Bosparkonto till HSB Fasträntekonto. 
 • Under bindningstiden är det inte möjligt att göra ytterligare insättningar. Uttag kan göras mot en avgift.
 • Du kan ha fler än ett fasträntekonto

Frågor och svar

Guide: Hur du blir ny bosparare samt frågor och svar på olika språk

Svenska  |   English  |  العربية   Español  |  فارسی  |  Af soomaali

Få alla fördelar i dag.
Bli kund i Danske Bank.