HSB Fasträntekonto

HSB bosparare har möjlighet att spara på ett fasträntekonto med tre års bindningstid, HSB Fasträntekonto. Med HSB fasträntekonto får du ut mer av ditt sparande då du har ett fast påslag på listräntan. Ett bättre erbjudande för dig som bosparar helt enkelt.

HSB Fastränteplacering omfattas av den danska insättningsgarantin (Garantiformuen)
HSB Fasträntekonto omfattas av den danska insättningsgarantin (Garantiformuen) med kompletterande skydd från den svenska statliga insättningsgarantin

HSBs bosparande erbjuds i samarbete med Danske Bank. Dina pengar på HSB Fasträntekonto skyddas enligt den danska insättningsgarantin som kallas Garantiformuen med kompletterande skydd från den svenska statliga insättningsgarantin. Kontohavare har enligt Garantiformuen rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i Danske Bank med ett belopp om högst 100 000 euro. Om motvärdet av 100 000 euro skulle understiga 1 050 000 kronor, som är det svenska garantibeloppet, kommer den svenska beloppsbegränsningen att gälla. Utöver detta belopp kan kontohavare under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till särskilt angivna händelser. Garantiformuen kommer att utbetala garantin genom att, senast inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller danska myndigheter beslutat att garantin ska träda in, skicka ett betalningsuppdrag till Riksgälden som därefter utför utbetalningen.

Närmare information om insättningsgarantin, bland annat vilka kategorier av insättare som är undantagna från rätten till ersättning finns här.

Kom igång med HSB Fasträntekonto

Öppna HSB Bospar

Som medlem i HSB kan du öppna ett HSB Bosparkonto och börja spara till en framtida kontantinsats.

Börja bospara

Öppna HSB Fasträntekonto

Öppna HSB Fasträntekonto i Hembanken. Överför minst 5000 kr från ditt HSB Bosparkonto till ett HSB Fasträntekonto.

Bra att veta

 • Bosparpoängen är kopplade till HSB Bosparkontot därför sätter du först in ett belopp på ditt HSB Bosparkonto. Överför sedan ett engångsbelopp från HSB Bosparkonto till HSB Fasträntekonto. 
 • Under bindningstiden är det inte möjligt att göra ytterligare insättningar. Uttag kan göras mot en avgift.
 • Du kan ha fler än ett fasträntekonto
 • Den effektiva räntan är 3,20 % och den nominella räntan är 3,30 %.
 • Med ett HSB Fasträntekonto sparar du tryggt till en fast ränta.
 • Du behåller dina bosparpoäng när du flyttar beloppet från HSB Bosparkonto till HSB Fasträntekonto.
 • Beloppet du sätter in på ett HSB Fasträntekonto är bundna på kontot i tre år.
 • Minsta insättning 5000 kr.
 • Omfattas av insättningsgarantin.


Villkor:

 • Lägsta belopp är 5000 kr.
 • Bindningstid 3 år.
 • Storleken på sparbeloppet bestämmer du när kontot öppnas och hela beloppet ska sättas in direkt från HSB Bosparkonto. Observera att HSB Fasträntekonto inte är avsett för månadsinsättningar. Ytterligare insättningar kan ske i samband med eventuell förlängning av placeringen.
 • Ränta betalas ut på förfallodagen. Räntan beräknas på verkligt antal dagar dividerat med verkligt antal dagar, vilket för ett helt år innebär 365/365, alt. 366/366.
 • Hela eller delar av beloppet kan tas ut före förfallodagen mot en avgift.
 • Vid deluttag utbetalas beloppet med avdrag för avgift. Ränta för belopp uttaget i förtid betalas ut på förfallodagen till ditt HSB Bosparkonto.
 • Vid uttag av hela beloppet utbetalas beloppet och upplupen ränta med avdrag för avgift till ditt HSB Bosparkonto och kontot avslutas.
 • Effektiv ränta är ett vanligt sätt att uttrycka ränta för att få jämförbarhet mellan olika sätt att beräkna räntan. Man förutsätter i beräkningen att erhållen ränta återinvesteras och förräntas till den nominella räntesatsen. Räntesatsen beräknas som om räntan betalas ut en gång per år. 
 • Om räntan betalas flera gånger per år blir den effektiva räntan högre än den nominella räntan. Om räntan istället betalas mer sällan än en gång per år blir den effektiva räntan lägre än den nominella räntan (till exempel på en flerårig fastränteplacering). 
 • När du flyttar från ditt HSB Bosparkonto till HSB Fasträntekonto behåller du dina sparade bosparpoäng. Pengar som flyttas mellan HSB-erbjudandets sparformer kan dock endast generera bosparpoäng en gång.

Frågor och svar

Relaterat


Guide: Hur du blir ny bosparare samt frågor och svar på olika språk

Svenska  |   English  |  العربية   Español  |  فارسی  |  Af soomaali

Content is loading