Flytta ditt HSB Bospar

När du flyttar ditt HSB Bospar kommer ditt sparande och bosparpoäng att följa med till Danske Bank. För dig som bosparar innebär flytten ett bredare utbud av fonder och bättre ränta på HSB Bosparkonto
Just nu välkomnar vi många HSB bosparare till oss. Det kan därför innebära lite längre handläggningstider än normalt.

 

Flytta utan BankID

Även för dig som bor utomlands.

Flytta åt minderårig

Ta kopia på samtliga vårdnadshavares legitimation innan du sätter igång.

Myndig med mobilt BankID eller BankID på fil

Såhär flyttar du HSB Bospar med mobilt BankID eller BankID på fil

Flytta med mobilt BankID eller BankID på fil

 

 

Steg 1
HSB kontaktar dig när det är dags för dig att flytta ditt bosparande till Danske Bank. På denna sida, välj Flytta bosparande med mobilt BankID eller BankID på fil.

Steg 2
Starta flyttprocessen genom att fylla i uppgifter som efterfrågas och registrera dig som kund i Danske Bank.

Steg 3
Du godkänner flytt av HSB Bospar och att motsvarande sparformer öppnas i Danske Bank.

Steg 4
Anslut dig till vår internetbank Hembanken och välj eventuellt fler sparformer som HSB Depå för fondsparande.
Läs mer om de olika sparformerna

Steg 5
Börja spara. Lägg till en stående överföring från din bank till ditt HSB Bosparkonto och börja samla bosparpoäng. Kontonumret kan du se i vår internetbank Hembanken eller i vår app Mobilbanken. Clearingnumret till Danske Bank är de första fyra siffrorna i kontonumret för HSB Bosparkonto. 

Steg 6
Inom 1-4 veckor skickar Swedbank ett kontoutdrag där det framgår att HSB Bospar är avslutat. Det betyder att bosparflytten är klar. 

Minderårig

Såhär flyttar du HSB Bospar åt minderårig

Flytta åt minderårig

Ta kopia på samtliga vårdnadshavares legitimation innan du sätter igång.

Steg 1
 
HSB skickar ett brev till barnets folkbokföringsadress när det är dags för dig som förälder att flytta barnets bosparande till Danske Bank. På denna sida, välj "Flytta bosparande åt minderårig".

Steg 2 
Starta flyttprocessen genom att fylla i alla uppgifter och registrera barnet som kund i Danske Bank. Fotografera eller skanna in samtliga vårdnadshavares legitimation (körkort, pass eller ID-kort) och bifoga kopian vid registreringen. Du kan beställa fullmakt för vårdnadshavarna så att de kan se barnets konto och depå i vår internetbank Hembanken. Beställ även fullmakt för vårdnadshavarna så att de kan se, göra uttag samt köpa och sälja fonder i vår internetbank Hembanken. 

Steg 3 
Du godkänner flytt av barnets HSB Bospar och att motsvarande sparformer öppnas i Danske Bank. 

Steg  4
Välj eventuellt fler sparformer och månadssparande. Läs mer om de olika sparformerna

Steg 5
Skicka in ansökan genom att klicka på ”Skicka”. Vi kontrollerar att ansökan är godkänd och om ansökan är komplett skickas ett digitalt eller fysiskt avtal inom fem arbetsdagar som ska signeras av samtliga vårdnadshavare. Om samtliga vårdnadshavare har BankID mailar vi när avtal finns för digital signering i vår internetbank Hembanken. Saknar någon vårdnadshavare BankID, skickar vi ett avtal per post. Vi kontaktar er om ansökan behöver kompletteras.

Steg 6 
Samtliga vårdnadshavare ska läsa igenom avtalet och se så att allt stämmer, sedan signera/e-signera och slutligen om ni har fått ett fysiskt avtal, returnera avtalet i det medföljande svarskuvertet. Inom några bankdagar skickas bekräftelse på att bosparkonto och eventuella fonder är upplagda.

Steg 7
Börja spara. Du kan antingen göra en engångsinsättning eller lägga upp en stående överföring från din bank till barnets HSB Bosparkonto. Kontonumret kan du se i vår internetbank Hembanken, i vår app Mobilbanken eller i bekräftelsebrevet. Clearingnumret till Danske Bank är de första fyra siffrorna i kontonumret för HSB Bosparkonto.

Steg 8
Inom 1-4 veckor skickar Swedbank ett brev med kontoutdrag till barnets folkbokföringsadress där det framgår att HSB Bospar är avslutat. Det betyder att bosparflytten är klar. 

Myndig utan BankID

Såhär kommer flytten att gå till för dig som är myndig utan BankID.  

    Flytta utan BankID


Steg 1

HSB kontaktar dig när det är dags för dig att flytta ditt bosparande till Danske Bank. På denna sida, välj länken "Saknar du BankID och vill flytta HSB Bospar?".

Steg 2
Starta flyttprocessen genom att fylla i de uppgifter som efterfrågas och registrera dig som kund i Danske Bank. Här ska du också fotografera eller skanna in din legitimation (körkort, pass eller ID-kort) och bifoga kopian när du registrerar dig som kund.

Steg 3
Du godkänner flytt av HSB Bospar och att motsvarande sparformer öppnas i Danske Bank.


 


Steg 4

Välj eventuellt fler sparformer. Om du beställer HSB Depå för fondsparande kan du välja att månadsspara i fonder genom att klicka på ”Fonder att välja för månadssparande”. Sedan väljer du överföringsdatum och den/de fonder du vill spara i. Om du vill spara i HSB Fasträntekonto så behöver du kontakta Kundservice. Läs mer om de olika sparformerna

Steg 5

Ett avtal skickas till dig som du ska signera och returnera till Danske Bank. Ett bekräftelsebrev om öppnande av HSB Bospar i Danske Bank skickas sedan till dig. 

Steg 6
Börja spara. Lägg till en stående överföring från din bank till ditt HSB Bosparkonto och börja samla bosparpoäng. Kontonumret kan du se i bekräftelsebrevet och clearingnumret till Danske Bank är de första fyra siffrorna i kontonumret för HSB Bosparkonto.


Steg 7

Inom 1-4 veckor skickar Swedbank ett brev med kontoutdrag till dig där det framgår att HSB Bospar är avslutat. Det betyder att bosparflytten är klar.


Steg 1
HSB kontaktar dig när det är dags för dig att flytta ditt bosparande till Danske Bank. På denna sida, välj Flytta bosparande med mobilt BankID eller BankID på fil.

Steg 2
Starta flyttprocessen genom att fylla i uppgifter som efterfrågas och registrera dig som kund i Danske Bank.


Steg 3
Du godkänner flytt av HSB Bospar och att motsvarande sparformer öppnas i Danske Bank.

Steg 4
Anslut dig till vår internetbank Hembanken och välj eventuellt fler sparformer som HSB Depå för fondsparande.
Läs mer om de olika sparformerna

Steg 5
Börja spara. Lägg till en stående överföring från din bank till ditt HSB Bosparkonto och börja samla bosparpoäng. Kontonumret kan du se i vår internetbank Hembanken eller i vår app Mobilbanken. Clearingnumret till Danske Bank är de första fyra siffrorna i kontonumret för HSB Bosparkonto.


Steg 6
Inom 1-4 veckor skickar Swedbank ett kontoutdrag där det framgår att HSB Bospar är avslutat. Det betyder att bosparflytten är klar. 


Flytta bosparande åt minderårig Just nu välkomnar vi många HSB bosparare till oss. Det kan därför innebära lite längre handläggningstider än normalt.

1. Flytta bosparandet

Starta flyttprocessen genom att fylla i formuläret och registrera barnet som kund i Danske Bank. Du godkänner även flytt av barnets HSB Bospar och att motsvarande sparformer öppnas i Danske Bank. Välj även eventuellt fler sparformer. Ladda upp en kopia på samtliga vårdnadshavares legitimation.

2. Signera avtalet

Avtal skickas till barnets folkbokföringsadress om flytt och öppnande av HSB Bospar i Danske Bank. Samtliga vårdnadshavare ska underteckna avtalet och returnera det till Danske Bank. Sedan skickas ett bekräftelsebrev på att HSB Bospar är öppnat och kontonummer. 

3. Fortsätt spara

Lägg upp ett månadssparande från din ordinarie bank till barnets HSB Bosparkonto och fortsätt bospara.

Bosparflytten tar cirka 1-4 veckor. Du får en bekräftelse på kontoavslut från Swedbank när HSB Bospar flyttats till Danske Bank. Det betyder att bosparflytten är klar. 

 • Flytta bosparande utan mobilt BankID

  Så här kommer flytten att gå till för dig som är myndig utan mobilt BankID.

  1. HSB kontaktar dig när det är dags för dig att flytta ditt bosparande till Danske Bank. På denna sida, välj länken "Saknar du mobilt BankID och vill flytta HSB Bospar?".
  2. Starta flyttprocessen genom att fylla i de uppgifter som efterfrågas och registrera dig som kund i Danske Bank. Här ska du också fotografera eller skanna in din legitimation (körkort, pass eller ID-kort) och bifoga kopian när du registrerar dig som kund.
  3. Du godkänner flytt av HSB Bospar och att motsvarande sparformer öppnas i Danske Bank.
  4. Välj eventuellt fler sparformer. Om du beställer HSB Depå för fondsparande kan du välja att månadsspara i fonder genom att klicka på ”Fonder att välja för månadssparande”. Sedan väljer du överföringsdatum och den/de fonder du vill spara i. Om du vill spara i HSB Fasträntekonto så behöver du kontakta Kundservice.
   Läs mer om de olika sparformerna
  5. Ett avtal skickas till dig som du ska signera och returnera till Danske Bank. Ett bekräftelsebrev om öppnande av HSB Bospar i Danske Bank skickas sedan till dig.
  6. Börja spara. Lägg till en stående överföring från din bank till ditt HSB Bosparkonto och börja samla bosparpoäng.
  7. Inom 1-4 veckor skickar Swedbank ett brev med kontoutdrag till dig där det framgår att HSB Bospar är avslutat. Det betyder att bosparflytten är klar.
 • Flytta bosparande åt minderårig
  Ta kopia på samtliga vårdnadshavares legitimation innan du sätter igång.
  Så här kommer flytten att gå till för ditt barn.
  1. HSB skickar ett brev till barnets folkbokföringsadress när det är dags för dig som förälder att flytta barnets bosparande till Danske Bank. På denna sida, välj "Flytta bosparande åt minderårig".
  2. Starta flyttprocessen genom att fylla i de uppgifter som efterfrågas och registrera barnet som kund i Danske Bank. Här ska du också fotografera eller skanna in samtliga vårdnadshavares legitimation (körkort, pass eller ID-kort) och bifoga kopian när du registrerar barnet som kund. Du kan beställa fullmakt för vårdnadshavarna så att de har möjlighet att se barnets konto och depå i vår internetbank Hembanken. Du kan också beställa fullmakt för vårdnadshavarna så att de var för sig kan göra uttag från kontot samt köpa och sälja fonder i HSB Depå.
  3. Du godkänner flytt av barnets HSB Bospar och att motsvarande sparformer öppnas i Danske Bank.
  4. Välj eventuellt fler sparformer. Om du beställer HSB Depå för fondsparande kan du välja att månadsspara i fonder genom att klicka på ”Fonder att välja för månadssparande”. Sedan väljer du överföringsdatum och den/de fonder du vill spara i. Om du vill spara i HSB Fasträntekonto så behöver du kontakta Kundservice.
   Läs mer om de olika sparformerna
  5. Skicka in ansökan genom att klicka på ”Skicka”, du får nu en grönfärgad bekräftelseruta att din ansökan är mottagen.   
   Inom några bankdagar kontrollerar vi att ansökan och uppladdade dokument är godkända. Om ansökan är komplett skickas inom fem arbetsdagar ett digitalt eller fysiskt avtal som ska signeras av samtliga vårdnadshavare. Om samtliga vårdnadshavare har BankID mailar vi er när avtal är redo för digital signering i vår internetbank Hembanken. Har en eller flera vårdnadshavare ej BankID skickas istället ett avtal via posten. Om ansökan behöver kompletteras så kontaktar vi er.
  6. Samtliga vårdnadshavare ska läsa igenom avtalet och se så att allt stämmer, sedan signera/e-signera och slutligen om ni fått fysiska avtal, returnera dem i medföljande svarskuvertet. Inom några bankdagar skickas bekräftelse på att bosparkonto och eventuella fonder är upplagda.
  7. Inom 1-4 veckor skickar Swedbank ett brev med kontoutdrag till barnets folkbokföringsadress där det framgår att HSB Bospar är avslutat. Det betyder att bosparflytten är klar. 

Frågor & svar

 • Hur ser tidsplanen ut?
  Bankflytten för HSBs bosparare pågår för fullt. 
  För att du ska kunna behålla dina bosparpoäng hos HSB måste du flytta ditt bospar till Danske Bank senast 31 december 2020. Vi rekommenderar att du inte väntar med flytten, utan påbörjar den så snart som möjligt.
 • När kan jag flytta mitt bosparande?

  Du kommer att få ett e-postutskick från HSB om när det är dags för dig att genomföra bankbytet för ditt bosparande. Det sker under perioden april till oktober 2020. Du som inte lämnat din epostadress till HSB får ett postalt utskick istället.

  För att du ska kunna behålla dina bosparpoäng hos HSB måste du flytta ditt bospar till Danske Bank senast 31 december 2020. Vi rekommenderar att du inte väntar med flytten, utan påbörjar den så snart som möjligt.

 • Måste jag lägga upp en ny stående överföring i samband med flytten?
  Ja, det behöver du göra. I och med att du byter bank för HSB Bospar, behöver du lägga upp en ny stående överföring från din bank till ditt HSB Bosparkonto. Kontonumret kan du se i vår internetbank Hembanken eller i vår app Mobilbanken. Clearingnumret till Danske Bank är de första fyra siffrorna i kontonumret för HSB Bosparkonto.
 • När kan jag flytta mitt barns bosparande?
  Minderåriga får ett postalt utskick med information om när du som vårdnadshavare ska flytta barnets bosparande. Brevet skickas till barnets folkbokföringsadress någon gång under perioden april till oktober 2020.
 • Måste jag flytta bosparandet till Danske Bank?
  För att behålla dina bosparpoäng behöver du flytta HSB Bospar. HSB har gjort en upphandling av bank och Danske Bank presenterade det erbjudande som bäst passar det HSBs bosparare efterfrågar. Därför kommer nu samtliga bosparare att behöva flytta över sitt bosparande till Danske Bank under 2020. Alla kommer att få information från HSB när det är deras tur att flytta.
 • Vad kan vara bra att tänka på innan jag börjar flytta HSB Bospar från Swedbank till Danske Bank?

  Fundera på vilka sparformer, förutom ett sparande på HSB Bosparkonto, som du önskar välja. Läs mer här. Om du ska flytta bosparande åt minderårig, ta en digital kopia på båda vårdnadshavares legitimation. Du behöver ladda upp det i samband med registreringen.

 • Vad händer om jag inte flyttar mitt bosparande?
  Flyttar du inte ditt bosparande under 2020 så kommer sparandet hos Swedbank omvandlas till ett vanligt sparkonto och du kommer förlora dina bosparpoäng. 
 • Varför blir jag utloggad när jag försöker flytta mitt HSB Bospar?

  När du väljer att flytta HSB Bospar via mobilen behöver du öppna och läsa tre olika dokument. Dessa dokument öppnas i separata flikar och behöver stängas ned, tryck inte på bakåt/tillbaka-pilen – det kan leda till att du loggas ut. Stäng istället ned fliken med dokumentet när du läst igenom det. 

  Gör såhär när dokumentet öppnas i en ny flik

  1. Läs igenom dokumentet.
  2. När du är färdig, stäng fliken.
  3. Då kommer du tillbaka till flödet för flytt av HSB Bospar. 
 • Vilka sparformer erbjuder Danske Bank till HSB bosparare?
  Vi erbjuder ett HSB Bosparkonto, ett fasträntekonto med bindningstid tre år och en depå för fondsparande med ett urval av 13 fonder.
  Läs mer här.
 • Kan jag flytta över mina fonder inom HSB Bospar?

  Om du har fonder i Swedbank så flyttas de innehaven till en motsvarande sparform (HSB Depå) hos Danske Bank. Fonderna säljs inte och du behöver därför inte skatta för någon realiserad vinst. Efter flytten kan du fortsätta ha dina innehav i Swedbank-fonderna, men allt nysparande gör du fortsättningsvis i Danske Banks poänggrundande fonder. 
  Här kan du läsa mer om bosparfonderna hos Danske Bank

 • Erbjuder Danske Bank ISK för HSB bosparande?
  I dagsläget erbjuder vi inte det men tanken är att vi på sikt ska kunna erbjuda bosparande i ISK.
 • Hur lång tid tar bosparflytten?

  Bosparflytten tar cirka 1-4 veckor. Det tar olika tid beroende på vilka sparformer du har. Du får en bekräftelse på kontoavslut från Swedbank när HSB Bospar flyttats till Danske Bank. Det betyder att bosparflytten är klar.

 • Om jag saknar BankID eller ska flytta bosparande åt en minderårig, hur ska jag ladda upp en kopia på min legitimation i ansökan?

  Gör så här:

  • Ta en bild på din legitimation (körkort, pass eller ID-kort) med din mobiltelefon.
  • Logga in på din maildress via mobiltelefonen och bifoga bilden i ett mail som du skickar till dig själv. 
  • Logga in på din mailadress via datorn och spara bilden på datorn. 
  • Sedan kan du fortsätta med ansökan via datorn genom att klicka på knappen ”Ladda upp dokument” näst längst ned i formuläret. 
  • Ladda upp bilden på din legitimation och klicka på knappen ”Skicka”. 

  Ska du spara åt en minderårig är det samtliga vårdnadshavares legitimation (körkort, pass eller ID-kort) som du behöver skicka in enligt beskrivningen ovan. 


 • Hur ser jag mitt fondsparande i HSB Depå?

  För att se dina fonder i HSB Depå klickar du på ”Placera” i menyn och därefter ”Placeringsöversikt”. Har du flyttat ditt fondsparande till Danske Bank behöver du första gången du klickar på ”Placeringsöversikt” ansluta dig till Hembanken Värdepapper genom att klicka på ”Anslut”. Därefter når du Placeringsöversikten där du ser din HSB Depå. Om du har flyttat dina befintliga bosparfonder i Swedbank så tar det 1-4 veckor innan du kan se innehavet i Danske Bank. Du får ett kontoutdrag från Swedbank när bankflytten är genomförd.

  Är du en ny bosparare som öppnat HSB Depå i Internetbanken så ansluts du automatiskt till Hembanken Värdepapper och du kommer åt Placeringsöversikten direkt.

 • Jag är bosatt utanför EU/EES, hur ska jag flytta mitt bosparande?

  Klicka på ”Flytta utan BankID” och fyll därefter i webbformuläret. Bifoga följande genom att ta bild med mobiltelefonen eller scanning och ladda upp i ansökan:

  1. Kopia på legitimation 
   Kopian måste vara verifierad (stämplad och undertecknad) av antingen bank eller annat finansiellt institut, advokat, notarius publicus, offentlig myndighet, ambassad, konsulat eller chargé-d’affaires alternativt komplettera med ytterligare en svensk legitimation eller personbevis.
  2. Underskriven skatteblankett
   Besvara frågor i blankett “Fråga om skattskyldighet/skattehemvist”. Notera att samtliga frågor måste vara besvarade/ikryssade samt att blanketten måste vara fysiskt signerad. Har du skattehemvist i utlandet behöver du även ange ditt skatteidentifieringsnummer.
  3. Underlag för din folkbokföringsadress i utlandet
   Adressen kan styrkas genom exempelvis en kopia på en faktura (t.ex. el, vatten, gas, hemförsäkring) kopplad till folkbokföringsadressen, underlag från myndighet eller liknande från landet du är bosatt i. Underlaget får max vara 6 månader gammalt.

Kontakta oss för frågor om HSB bosparande

Ring oss på nummer: 0752-48 10 20

Vi har öppet

 måndag - torsdag 09.00 - 18.00
 fredag 09-00 - 16.00

Guide: Hur du flyttar bosparande samt frågor och svar på olika språk

Svenska  |   English  |  العربية   Español  |  فارسی  |  Af soomaali  |  ትግርኛ