Kapitalskyddade placeringar

Komplettera ditt sparande med en eller flera kapitalskyddade placeringar.

Se aktuella erbjudanden

Utestående/förfallna placeringar

Aktuella kurser samt utestående och förfallna kapitalskyddade placeringar.

Läs mer

Så fungerar kapitalskyddade placeringar

Mer om hur du kan få en trygg placering med högre avkastningspotential än ett inlåningskonto.

Läs mer

Riskinformation

Läs om kreditrisk, likviditetsrisk, valutarisk och övriga risker.
Läs mer

Ordlista

Få koll på uttryck som överkurs, nollkupongobligation och deltagandegrad.

Läs mer

Skatt

En sammanfattning av de skattekonsekvenser som kan uppkomma.
Läs mer

Slutliga villkor

Här hittar du också MTN-program, grundprospekt och slutliga villkor.
Läs mer
Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.