Aktuella erbjudanden

Kapitalskyddade placeringar på intressanta marknader – till begränsad risk.

För tillfället har vi inga aktuella erbjudanden av kapitalskyddade placeringar. Har du frågor kring placeringar, vänligen kontakta din rådgivare.

Globala  Konsumentvaror Tillväxt 08WS 

  • Följer kursutvecklingen av tio utvalda globala konsumentbolagsaktier
  • 4 års löptid
  • Deltagandegrad: 130 % (lägst 115%)*
  • Emissionskurs:  110% av nominellt belopp

Kontakta din rådgivare för att ta del av erbjudandet.
*Deltagandegraden är preliminär och fastställs senast 30 december 2019.
Läs mer i vår broschyr
Läs mer i vårt faktablad

USA Tillväxt 08WQ

  • Följer kursutvecklingen av tio utvalda amerikanska aktier 
  • 4 års löptid
  • Deltagandegrad: 130 % (lägst 115%)*
  • Emissionskurs: 110 % av nominellt belopp

Kontakta din rådgivare för att ta del av erbjudandet.
*Deltagandegraden är preliminär och fastställs senast 30 december 2019.
Läs mer i vår broschyr

Läs mer i vårt faktablad

Fullständiga villkor

De kapitalskyddade placeringarna emitteras under Danske Bank A/S obligationsprogram för strukturerade obligationer.

Grundprospekt och prospekttillägg

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.